Zavřít

BETA VERZE PORTÁLU JE JIŽ K DISPOZICI!

Vyzkoušejte si BETA verzi evropského portálu e-Justice a dejte nám vědět, jak se Vám s ní pracuje!

 
 

Cesta

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Insolvenční rejstříky - Bulharsko

Tato stránka poskytuje stručný přehled o bulharském insolvenčním rejstříku.


Insolvenční rejstříky

Co bulharský insolvenční rejstřík nabízí?

Bulharský insolvenční rejstřík se skládá ze tří částí, jimiž jsou:

  1. Odkaz se otevře v novém okně.seznam insolvenčních správců, který je dostupný na internetových stránkách bulharského Ministerstva spravedlnosti;
  2. věstník prodejů a aukcí – plně dostupný na internetových stránkách bulharského Ministerstva hospodářství;
  3. rejstřík insolvenčních řízení – vedený jako centralizovaná databáze.

Je přístup do bulharského insolvenčního rejstříku bezplatný?

Přístup do bulharského insolvenčního rejstříku je bezplatný.

Jak v bulharském insolvenčním rejstříku vyhledávat?

Na internetových stránkách můžete Odkaz se otevře v novém okně.insolvenčního správce najít vyhledáváním podle jména.

Jak se vyhledávají prodeje?

Věstník prodejů se nachází na internetových stránkách Ministerstva hospodářství.

Historie bulharského insolvenčního rejstříku

Systém byl zaveden v roce 2009 na základě projektu: „Veřejný charakter a účinnost insolvenčního řízení“, podpriorita 1.5 „Transparentní a účinný soudní systém“ operačního programu „Administrativní kapacita“ (OPAK), který probíhá na základě dohody o grantovém financování z OPAK č. K09-15-5-C/9.10.2009. Projekt je financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu Bulharské republiky.


Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Poslední aktualizace: 13/07/2020