Zavřít

BETA VERZE PORTÁLU JE JIŽ K DISPOZICI!

Vyzkoušejte si BETA verzi evropského portálu e-Justice a dejte nám vědět, jak se Vám s ní pracuje!

 
 

Cesta

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Insolvenční rejstříky - Bulharsko

Upozorňujeme, že výchozí bulharština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.

Na této stránce naleznete stručný přehled bulharského insolvenčního rejstříku.


Insolvenční rejstříky

Co bulharský insolvenční rejstřík nabízí?

Bulharský insolvenční rejstřík sestává ze tří částí:

  1. Část Odkaz se otevře v novém okně.rejstříku insolvenčních správců je přístupná přes webové stránky Ministerstva spravedlnosti. Veřejně přístupná část nicméně neumožňuje přístup k osobním údajům ani k údajům, u nichž se čeká na ověření insolvenčními správci.
  2. Rejstřík odprodejů a veřejných dražeb je plně přístupný přes webové stránky bulharského ministerstva hospodářství, energetiky a turismu.
  3. Rejstřík insolvenčních řízení v současné době není vzhledem k nedostatku vzájemného propojení mezi soudy provozován coby centralizovaná databáze.

Je přístup do bulharského insolvenčního rejstříku bezplatný?

Přístup do bulharského insolvenčního rejstříku je bezplatný.

Jak vyhledávat v bulharském insolvenčním rejstříku

Odkaz se otevře v novém okně.Insolvenčního správce můžete na webových stránkách nalézt podle:

  • jména
  • jednotného identifikačního čísla
  • adresy
  • specializace
  • klíčového slova v poli pro profesní zkušenosti
  • části čísla ministerského jmenovacího dekretu
  • statutu – aktivní či neaktivní

Jak zjišťovat konání veřejných dražeb

Na webových stránkách Ministerstva hospodářství, energetiky a cestovního ruchu je dostupný věstník veřejných dražeb.

Historie bulharského insolvenčního rejstříku

Systém byl zaveden v roce 2003 po uskutečnění projektu Phare BG 0103.04 – „posílení insolvenčního systému.“ Cílem bylo vytvořit informační systém pro otázky insolvence a zahrnout veškeré informace do jednotné databáze. Systému funguje u některých typů soudů: okresních, odvolacích a u Nejvyššího kasačního soudu.


Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Poslední aktualizace: 25/08/2017