Luk

BETAVERSIONEN AF PORTALEN ER NU TILGÆNGELIG

Besøg betaversionen af den europæiske e-justice-portal, og giv os din feedback!

 
 

Sti

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Insolvensregistre - Bulgarien

Denne side giver et kort overblik over det bulgarske insolvensregister.


Insolvensregistre

Hvad indeholder det bulgarske insolvensregister?

Det bulgarske insolvensregister består af tre dele:

  1. Link åbner i nyt vindueEn liste over kuratorer- der kan tilgås på det bulgarske justitsministeriums hjemmeside
  2. En oversigt over salg og auktioner - der kan tilgås i sin helhed på det bulgarske økonomiministeriums hjemmeside
  3. Et register over insolvenssager - der findes i en central database.

Er der gratis adgang til registret?

Ja, der er gratis adgang til registret.

Hvordan søger man i det bulgarske insolvensregister?

På hjemmesiden kan du finde en Link åbner i nyt vinduekurator ved at søge på navnet.

Hvordan finder man frem til et bestemt salg?

Oversigten over handler findes på økonomiministeriets hjemmeside.

Det bulgarske insolvensregisters historie

Ordningen blev indført i 2009 som en del af projektet: "Aktindsigt i insolvensbehandlinger og dennes effektivitet", underprioritet 1.5: "Et gennemsigtigt og effektivt retssystem" som led i det operationelle program "forvaltningskapacitet" (OPAC), der er gennemført inden for rammerne af tilskudsordningen OPAC nr. K09-15-5-C/9.10.2009. Projektet finansieres af Den Europæiske Socialfond og Republikken Bulgariens budget.


De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Sidste opdatering: 13/07/2020