Luk

BETAVERSIONEN AF PORTALEN ER NU TILGÆNGELIG

Besøg betaversionen af den europæiske e-justice-portal, og giv os din feedback!

 
 

Sti

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Insolvensregistre - Bulgarien

Den originale sprogudgave af denne side bulgarsk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.

 

Der findes ingen officiel oversættelse af den sprogudgave, du ser.
Her kan du få adgang til en maskinoversat udgave af indholdet. Vær opmærksom på, at oversættelsen kun tjener til at give læseren en kontekst. Indehaveren af siden påtager sig intet som helst ansvar for kvaliteten af den maskinoversatte tekst.

På denne side findes en kort oversigt over det bulgarske insolvensregister.


Insolvensregistre

Hvad kan det bulgarske insolvensregister tilbyde?

Det bulgarske insolvensregister består af tre dele:

  1. Der er adgang til en del af Link åbner i nyt vinduekuratorregistret via justitsministeriets websted. Den del, der er offentligt tilgængelig, giver dog ikke adgang til persondata eller data, der endnu ikke er bekræftet af en kurator
  2. Der er adgang til hele Link åbner i nyt vinduesalgs- og auktionsregistret via webstedet for det bulgarske ministerium for økonomi, energi og turisme
  3. Registret over insolvensbehandling administreres ikke på nuværende tidspunkt som en centraliseret database på grund af den manglende sammenkobling mellem domstolene.

Er der gratis adgang til det bulgarske insolvensregister?

Der er gratis adgang til det bulgarske insolvensregister.

Hvordan søger jeg i det bulgarske insolvensregister?

På webstedet kan du finde en Link åbner i nyt vinduekurator ved at søge på:

  • Navn
  • Ensartet identifikationsnummer
  • Adresse
  • Speciale
  • Ord inden for fagområdet
  • En del af nummeret for den ministerielle bekendtgørelse vedrørende udpegelsen
  • Status - aktiv eller ikke-aktiv

Hvordan søger jeg efter salg?

Der findes en Link åbner i nyt vindueofficiel meddelelse vedrørende salg på webstedet for ministeriet for økonomi, energi og turisme.

Det bulgarske insolvensregisters historie

Registret blev oprettet i 2003 efter gennemførelsen af Phare-projektet BG 0103.04 "Styrkelse af insolvenssystemet". Målet var at etablere et informationssystem vedrørende insolvens og at samle alle oplysninger herom i én database. Registret virker hos nogle domstole: distriksdomstolene, appeldomstolene og den øverste kassationsret.


De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.
Medlemslandene med ansvar for at forvalte siderne om nationale forhold er i gang med at opdatere noget af indholdet på dette website som følge af Storbritanniens udtræden af EU. Hvis du støder på indhold, som endnu ikke afspejler Storbritanniens udtræden, er det en fejl og vil blive rettet.

Sidste opdatering: 25/08/2017