Κλείσιμο

Η ΕΚΔΟΣΗ BETA ΤΗΣ ΠΥΛΗΣ ΕΙΝΑΙ ΤΩΡΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ!

Επισκεφθείτε την έκδοση BETA της διαδικτυακής πύλης της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής δικαιοσύνης και πείτε μας τη γνώμη σας!

 
 

Διαδρομή πλοήγησης

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Μητρώα αφερεγγυότητας - Βουλγαρία

Η παρούσα σελίδα παρέχει σύντομη επισκόπηση του μητρώου αφερεγγυότητας της Βουλγαρίας.


Μητρώα αφερεγγυότητας

Τι δυνατότητες προσφέρει το μητρώο αφερεγγυότητας της Βουλγαρίας;

Το μητρώο αφερεγγυότητας της Βουλγαρίας αποτελείται από τρία μέρη:

  1. τον Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροκατάλογο συνδίκων — που είναι προσβάσιμος μέσω του ιστότοπου του Υπουργείου Δικαιοσύνης της Βουλγαρίας·
  2. το δελτίο πωλήσεων και πλειστηριασμών — που είναι πλήρως προσβάσιμο μέσω του ιστότοπου του Υπουργείου Οικονομίας της Βουλγαρίας·
  3. το μητρώο διαδικασιών αφερεγγυότητας — που τηρείται σε κεντρική βάση δεδομένων.

Παρέχεται δωρεάν πρόσβαση στο μητρώο αφερεγγυότητας της Βουλγαρίας;

Ναι, η πρόσβαση στο μητρώο αφερεγγυότητας της Βουλγαρίας παρέχεται δωρεάν.

Πώς γίνεται η αναζήτηση στο μητρώο αφερεγγυότητας της Βουλγαρίας;

Μπορείτε να αναζητήσετε έναν Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροσύνδικο ονομαστικά στον ιστότοπο.

Τρόπος αναζήτησης με βάση την πώληση

Το δελτίο πωλήσεων διατίθεται στον ιστότοπο του Υπουργείου Οικονομίας.

Ιστορικό του μητρώου αφερεγγυότητας της Βουλγαρίας

Το σύστημα δημιουργήθηκε το 2009 στο πλαίσιο του σχεδίου με τίτλο «Διαφάνεια και αποτελεσματικότητα των διαδικασιών αφερεγγυότητας», επιμέρους προτεραιότητα 1.5 «Διαφανές και αποτελεσματικό δικαστικό σύστημα» του επιχειρησιακού προγράμματος «Διοικητική ικανότητα» (OPAC), το οποίο τέθηκε σε εφαρμογή με τη συμφωνία επιχορήγησης αριθ. K09-15-5-C/9.10.2009. Το σχέδιο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και τον κρατικό προϋπολογισμό της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας.


Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.

Τελευταία επικαιροποίηση: 10/05/2021