Κλείσιμο

Η ΕΚΔΟΣΗ BETA ΤΗΣ ΠΥΛΗΣ ΕΙΝΑΙ ΤΩΡΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ!

Επισκεφθείτε την έκδοση BETA της διαδικτυακής πύλης της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής δικαιοσύνης και πείτε μας τη γνώμη σας!

 
 

Διαδρομή πλοήγησης

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Μητρώα αφερεγγυότητας - Βουλγαρία

Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση βουλγαρικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.

 

Δεν υπάρχει επίσημη μετάφραση στη γλώσσα που επιλέξατε.
Εδώ μπορείτε να βρείτε αυτόματη μετάφραση αυτού του περιεχομένου. Λάβετε υπόψη σας ότι η αυτόματη μετάφραση παρέχει μόνο το γενικό του νόημα. Ο ιδιοκτήτης της σελίδας αυτής δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για την ποιότητα αυτής της μετάφρασης, που έγινε από μηχανή.

Η παρούσα σελίδα περιέχει σύντομη επισκόπηση του βουλγαρικού μητρώου αφερεγγυότητας.


Μητρώα αφερεγγυότητας

Τι δυνατότητες προσφέρει το βουλγαρικό μητρώο αφερεγγυότητας;

Το βουλγαρικό μητρώο αφερεγγυότητας αποτελείται από τρία τμήματα :

  1. Ένα τμήμα του Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυρομητρώου συνδίκων είναι προσιτό μέσω του ιστοτόπου του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Ωστόσο, το τμήμα που είναι προσιτό στο κοινό δεν παρέχει πρόσβαση στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ούτε στα δεδομένα που δεν έχουν επαληθευθεί ακόμη από τους συνδίκους.
  2. Το Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυρομητρώο πωλήσεων και πλειστηριασμών είναι πλήρως προσιτό μέσω του ιστοτόπου του βουλγαρικού Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας, Ενέργειας και Τουρισμού.
  3. Το μητρώο διαδικασιών αφερεγγυότητας δεν τηρείται προς το παρόν σε κεντρικό επίπεδο, λόγω ελλείψεως διασύνδεσης μεταξύ των δικαστηρίων.

Παρέχεται δωρεάν πρόσβαση στο βουλγαρικό μητρώο αφερεγγυότητας;

Η πρόσβαση στο βουλγαρικό μητρώο αφερεγγυότητας παρέχεται δωρεάν.

Μέθοδος αναζήτησης στο βουλγαρικό μητρώο αφερεγγυότητας

Στον ιστότοπο μπορείτε να αναζητήσετε Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροσύνδικο πτώχευσης με βάση τα εξής :

  • Ονοματεπώνυμο
  • Ενιαίο αριθμό ταυτότητας
  • Διεύθυνση
  • Ειδικότητα
  • Λέξη-κλειδί στον τομέα της επαγγελματικής πείρας
  • Τμήμα του αριθμού της υπουργικής απόφασης διορισμού του
  • Καθεστώς - ενεργό ή μη ενεργό

Μέθοδος αναζήτησης πωλήσεων

Ένα Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροδελτίο πωλήσεων περιέχεται στον ιστότοπο του Υπουργείου Οικονομίας, Ενέργειας και Τουρισμού.

Ιστορικό του βουλγαρικού μητρώου αφερεγγυότητας

Το σύστημα καθιερώθηκε το 2003 μετά την υλοποίηση του σχεδίου Phare BG 0103.04 «Ενίσχυση του συστήματος αφερεγγυότητας». Ο στόχος ήταν να δημιουργηθεί ένα σύστημα πληροφοριών σχετικά με την αφερεγγυότητα και να περιληφθούν όλες οι σχετικές πληροφορίες σε ενιαία βάση δεδομένων. Το σύστημα λειτουργεί σε ορισμένα δικαστήρια : περιφερειακά δικαστήρια, εφετεία, Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο.


Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.
Τα κράτη μέλη που είναι αρμόδια για τη διαχείριση ιστοσελίδων με εθνικό περιεχόμενο προβαίνουν αυτή τη στιγμή στην επικαιροποίηση μέρους του περιεχομένου αυτού του ιστότοπου για να το προσαρμόσουν στην αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν στο περιεχόμενο του ιστοτόπου δεν λαμβάνεται ακόμη υπόψη η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου, πρόκειται για ακούσιο σφάλμα και θα γίνουν οι κατάλληλες διορθώσεις.

Τελευταία επικαιροποίηση: 25/08/2017