Navigatsioonitee

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Maksejõuetuse registrid - Bulgaaria

Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje bulgaaria keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.

 

Seda lehekülge ei ole Teie valitud keelde tõlgitud.
Võite saada sisu masintõlgitud versiooni. Võtke arvesse, et see võimaldab ainult teksti ligikaudset mõistmist. Lehekülje omanik ei vastuta masintõlgitud teksti kvaliteedi eest.

Käesoleval lehel esitatakse lühiülevaade Bulgaaria maksejõuetuse registrist.


Maksejõuetuse registrid

Millist teavet Bulgaaria maksejõuetuse register pakub?

Bulgaaria maksejõuetuse register koosneb kolmest osast:

  1. Osa Lingil klikates avaneb uus akenpankrotihaldurite registrist on kättesaadav justiitsministeeriumi veebisaidil. Avalikkusele kättesaadav osa ei võimalda aga juurdepääsu isikuandmetele ega andmetele, mida pankrotihaldurid peavad veel kontrollima.
  2. Lingil klikates avaneb uus akenMüügi ja enampakkumise register on täielikult kättesaadav Bulgaaria Majandus-, Energeetika- ja Turismiministeeriumi veebisaidil.
  3. Maksejõuetusmenetluste registrit ei hallata praegu keskandmebaasina, kuna kohtute infosüsteemid ei ole vastastikku seotud.

Kas juurdepääs Bulgaaria maksejõuetuse registrile on tasuta?

Juurdepääs Bulgaaria maksejõuetuse registrile on tasuta.

Kuidas teha päringuid Bulgaaria maksejõuetuse registris?

Veebisaidilt leiate Lingil klikates avaneb uus akenpankrotihalduri järgmiste andmete järgi:

  • perekonnanimi
  • ühtne registreerimisnumber
  • aadress
  • valdkond
  • töökogemuse kirjeldus
  • osa ministri antud ametisse nimetamise korralduse numbrist
  • staatus – aktiivne või mitteaktiivne

Kuidas teha päringuid müügi kohta?

Lingil klikates avaneb uus akenMüügibülletääni võib leida majandus-, energeetika- ja turismiministeeriumi veebisaidilt.

Bulgaaria maksejõuetuse registri ajalugu

Asjaomane süsteem loodi 2003. aastal pärast Phare projekti BG 0103.04 „Maksejõuetussüsteemi tugevdamine” läbiviimist. Eesmärk oli luua maksejõuetuse alane infosüsteem ning koondada kogu teave ühte andmebaasi. Nimetatud süsteem töötab mõnes kohtus: piirkonnakohtud, apellatsioonikohtud, kõrgem kassatsioonikohus.


Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.
Liikmesriikide sisu haldamise eest vastutavad liikmesriigid uuendavad parajasti selle veebisaidi sisu, et võtta arvesse Ühendkuningriigi lahkumist Euroopa Liidust. Kui leiate siit teavet, milles Ühendkuningriigi lahkumine veel ei kajastu, ei ole see taotluslik ja muudetakse peagi.

Viimati uuendatud: 25/08/2017