Zatvori

BETA VERZIJA PORTALA SADA JE DOSTUPNA!

Posjetite BETA verziju europskog portala e-pravosuđe i pošaljite nam povratne informacije!

 
 

Navigacijski put

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Konkurzné registre - Bulharsko

Izvorna jezična inačica ove stranice bugarski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.

 

Službeni prijevod nije dostupan u jezičnoj verziji koju tražite.
Ovdje možete pristupiti strojnom prijevodu ovog sadržaja. Imajte na umu da je svrha tog prijevoda samo pružiti kontekst. Vlasnik ove stranice ne prihvaća nikakvu odgovornost ni obvezu u pogledu kvalitete strojno prevedenog teksta.

Na tejto stránke sa uvádza krátky prehľad bulharského konkurzného registra.


Konkurzné registre

Aké informácie obsahuje bulharský konkurzný register?

Bulharský konkurzný register pozostáva z troch častí:

  1. Časť Odkaz sa zobrazí v novom okneregistra konkurzných správcov je prístupná prostredníctvom internetovej stránky ministerstva spravodlivosti. Táto verejne prístupná časť však neumožňuje prístup k osobným údajom, ani k údajom, ktorých overenie správcom sa očakáva.
  2. Odkaz sa zobrazí v novom okneRegister predajov a aukcií je plne k dispozícii prostredníctvom internetovej stránky Ministerstva hospodárstva, energetiky a cestovného ruchu Bulharska.
  3. Register konkurzných konaní sa v súčasnosti nevedie ako centralizovaná databáza z dôvodu nedostatku prepojenosti medzi súdmi.

Je prístup do bulharského konkurzného registra bezplatný?

Prístup do bulharského konkurzného registra je bezplatný.

Ako vyhľadávať v bulharskom konkurznom registri

Odkaz sa zobrazí v novom okneKonkurzného správcu môžete na internetovej stránke nájsť podľa:

  • Mena
  • Štandardizovaného identifikačného čísla
  • Adresy
  • Špecializácie
  • Slova v oblasti odborných skúseností
  • Časti čísla vymenovacieho príkazu ministra
  • Stavu – aktívny alebo neaktívny

Ako vyhľadávať predaje

Na internetovej stránke ministerstva hospodárstva, energetiky a cestovného ruchu je možné nájsť Odkaz sa zobrazí v novom oknevestník predajov.


História bulharského konkurzného registra

Systém sa zriadil v roku 2003 po realizácii projektu PHARE BG 0103.04 „Posilňovanie konkurzného systému“. Cieľom bolo vytvoriť informačný systém v oblasti konkurzných konaní a zahrnúť všetky informácie do jednotnej databázy. Tento systém sa využíva na niektorých súdoch: krajských súdoch, odvolacích súdoch a Najvyššom kasačnom súde.


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.
Členské štáty zodpovedné za spravovanie stránok s národným obsahom práve aktualizujú časť obsahu na tomto webovom sídle vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.

Posledná aktualizácia: 25/08/2017