Zamknij

PORTAL JEST JUŻ DOSTĘPNY W WERSJI BETA!

Odwiedź europejski portal „e-Sprawiedliwość” w wersji beta i powiedz nam, co o nim myślisz!

 
 

Ścieżka nawigacji

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Rejestry upadłości - Bułgaria

Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej bułgarski. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.

Na tej stronie zamieszczono krótki opis bułgarskiego rejestru upadłości.


Rejestry upadłości

Jakie informacje można znaleźć w bułgarskim rejestrze upadłości?

Bułgarski rejestr upadłości składa się z trzech części:

  1. Część Link otworzy się w nowym oknierejestru kuratorów  jest dostępna za pośrednictwem strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości. Jednak ta dostępna publicznie część nie zapewnia dostępu do danych osobowych ani do danych podlegających weryfikacji ze strony kuratorów.
  2. Link otworzy się w nowym oknieRejestr sprzedaży i aukcji jest w pełni dostępny za pośrednictwem strony internetowej bułgarskiego Ministerstwa Gospodarki, Energetyki i Turystyki.
  3. Ze względu na brak wzajemnych połączeń między sądami obecnie nie prowadzi się rejestru postępowań upadłościowych w formie scentralizowanej bazy danych.

Czy dostęp do bułgarskiego rejestru upadłości jest bezpłatny?

Dostęp do bułgarskiego rejestru upadłości jest bezpłatny.

W jaki sposób przeszukiwać bułgarski rejestr upadłości?

Na stronie internetowej można znaleźć Link otworzy się w nowym okniekuratora w postępowaniu upadłościowym według:

  • nazwiska
  • ujednoliconego numeru identyfikacyjnego
  • adresu
  • specjalności
  • dziedziny doświadczenia zawodowego
  • części numeru ministerialnego nakazu mianowania
  • statusu (czy prowadzi działalność czy nie).

W jaki sposób szukać informacji o sprzedażach?

Link otworzy się w nowym oknieKomunikaty o sprzedaży można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Gospodarki, Energetyki i Turystyki.

Historia rejestru upadłości w Bułgarii

System utworzono w 2003 roku po zrealizowaniu projektu Phare BG 0103.04 „Usprawnianie systemu upadłości”. Celem było utworzenie systemu informacji o upadłościach i włączenie wszystkich informacji do ujednoliconej bazy danych. System działa w niektórych sądach: sądach okręgowych, sądach apelacyjnych, Najwyższym Sądzie Kasacyjnym.


Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Ostatnia aktualizacja: 25/08/2017