Konkurzné registre - Bulharsko

Na tejto stránke nájdete stručný prehľad o bulharskom insolvenčnom registri.


Konkurzné registre

Čo ponúka bulharský insolvenčný register?

Bulharský insolvenčný register pozostáva z troch častí:

  1. Odkaz sa zobrazí v novom oknezoznam insolvenčných správcov, ktorý je dostupný na webovej lokalite bulharského ministerstva spravodlivosti;
  2. vestník predajov a aukcií – plne dostupný na webovej lokalite bulharského ministerstva hospodárstva;
  3. register insolvenčných konaní – vedený ako centralizovaná databáza.

Je prístup do bulharského insolvenčného registra bezplatný?

Prístup do bulharského insolvenčného registra je bezplatný?

Ako vyhľadávať v bulharskom insolvenčnom registri?

Na webovej lokalite môžete vyhľadávať Odkaz sa zobrazí v novom okneinsolvenčného správcu podľa mena.

Ako sa vyhľadávajú predaje?

Vestník predajov sa nachádza na webovej lokalite bulharského ministerstva hospodárstva.

História bulharského insolvenčného registra

Systém bol zavedený v roku 2009 na základe projektu: „ Verejný charakter a účinnosť insolvenčného konania“, podpriorita 1.5 „Transparentný a účinný justičný systém“ operačného programu „Administratívna kapacita“ (OPAC), ktorý prebieha na základe dohody o grantovom financovaní č. K09-15-5-C/9.10.2009. Projekt je financovaný z Európskeho sociálneho fondu a štátneho rozpočtu Bulharskej republiky.


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Posledná aktualizácia: 13/07/2020