Fechar

A VERSÃO BETA DO PORTAL JÁ ESTÁ DISPONÍVEL

Visite a versão BETA do Portal Europeu de Justiça e conte-nos a sua experiência!

 
 

Percurso de navegação

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Registri nesolventnosti - Bugarska

Esta página foi traduzida automaticamente. A qualidade da tradução não pode ser garantida.

Qualidade da tradução: inaceitável

Considera que esta tradução foi útil?

Na ovoj stranici nalazi se kratak pregled bugarskog registra nesolventnosti.


Registri nesolventnosti

Što nudi bugarski registar nesolventnosti?

Bugarski stečajni registar sastoji se od tri dijela:

  1. Poveznica se otvara u novom prozoruPopis stečajnih upravitelja — dostupan na web-mjestu bugarskog Ministarstva pravosuđa.
  2. Bilten o prodaji i dražbama u potpunosti je dostupan na web-mjestu bugarskog Ministarstva gospodarstva.
  3. Registar stečajnih postupaka – koji se vodi kao centralizirana baza podataka.

Je li pristup bugarskom stečajnom registru besplatan?

Pristup bugarskom stečajnom registru besplatan je.

Kako pretraživati bugarski stečajni registar?

Na web-mjestu možete pronaći Poveznica se otvara u novom prozorustečajnog upravitelja traženjem imena.

Kako se vrši pretraživanje prodaje

Prodajni papir dostupan je na web-mjestu Ministarstva gospodarstva.

Povijest bugarskog stečajnog registra

Sustav je uspostavljen 2009. na temelju projekta: „Javnost i učinkovitost stečajnih postupaka”, podnaslov 1.5. „Transparentni i učinkoviti pravosudni sustav” operativnog programa „Administrativni kapaciteti” (OPAC), koji se provodi u okviru operativnog programa AC K09 – 15 – 5-C/9.10.2009., financira Europski socijalni fond i državni proračun Republike Bugarske.


Ovo je strojni prijevod sadržaja. Vlasnik ove stranice ne prihvaća nikakvu odgovornost ni obvezu u pogledu kvalitete strojno prevedenog teksta.

Posljednji put ažurirano: 28/11/2019