Zavrieť

BETA VERZIA PORTÁLU JE UŽ DOSTUPNÁ!

Navštívte BETA verziu Európskeho portálu elektronickej justície a napíšte nám, čo si o nej myslíte.

 
 

Navigačný riadok

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Konkurzné registre - Bulharsko

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku bulharčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.

Na tejto stránke sa uvádza krátky prehľad bulharského konkurzného registra.


Konkurzné registre

Aké informácie obsahuje bulharský konkurzný register?

Bulharský konkurzný register pozostáva z troch častí:

  1. Časť Odkaz sa zobrazí v novom okneregistra konkurzných správcov je prístupná prostredníctvom internetovej stránky ministerstva spravodlivosti. Táto verejne prístupná časť však neumožňuje prístup k osobným údajom, ani k údajom, ktorých overenie správcom sa očakáva.
  2. Odkaz sa zobrazí v novom okneRegister predajov a aukcií je plne k dispozícii prostredníctvom internetovej stránky Ministerstva hospodárstva, energetiky a cestovného ruchu Bulharska.
  3. Register konkurzných konaní sa v súčasnosti nevedie ako centralizovaná databáza z dôvodu nedostatku prepojenosti medzi súdmi.

Je prístup do bulharského konkurzného registra bezplatný?

Prístup do bulharského konkurzného registra je bezplatný.

Ako vyhľadávať v bulharskom konkurznom registri

Odkaz sa zobrazí v novom okneKonkurzného správcu môžete na internetovej stránke nájsť podľa:

  • Mena
  • Štandardizovaného identifikačného čísla
  • Adresy
  • Špecializácie
  • Slova v oblasti odborných skúseností
  • Časti čísla vymenovacieho príkazu ministra
  • Stavu – aktívny alebo neaktívny

Ako vyhľadávať predaje

Na internetovej stránke ministerstva hospodárstva, energetiky a cestovného ruchu je možné nájsť Odkaz sa zobrazí v novom oknevestník predajov.


História bulharského konkurzného registra

Systém sa zriadil v roku 2003 po realizácii projektu PHARE BG 0103.04 „Posilňovanie konkurzného systému“. Cieľom bolo vytvoriť informačný systém v oblasti konkurzných konaní a zahrnúť všetky informácie do jednotnej databázy. Tento systém sa využíva na niektorých súdoch: krajských súdoch, odvolacích súdoch a Najvyššom kasačnom súde.


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Posledná aktualizácia: 25/08/2017