Stäng

NU FINNS EN NY BETAVERSION AV PORTALEN!

Testa betaversionen av den europeiska e-juridikportalen och berätta vad du tycker!

 
 

Sökväg

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Konkursregister - Bulgarien

Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på bulgariska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.

 

Det finns ingen officiell översättning av den språkversion du tittar på.
Här kommer du till en maskinöversatt version av innehållet. Maskinöversättningen tillhandahålls enbart för att bidra till förståelsen av texten. Ägaren av sidan tar inget som helst ansvar för kvaliteten på den maskinöversatta texten.

På den här sidan finns en kortfattad översikt över det bulgariska konkursregistret.


Konkursregister

Vad innehåller det bulgariska konkursregistret?

Det bulgariska konkursregistret omfattar följande tre delar:

  1. En del av Länken öppnas i ett nytt fönsterregistret över förvaltare är tillgängligt via justitieministeriets webbplats. Den allmänt tillgängliga delen ger dock inte tillgång till personuppgifter eller uppgifter som ännu inte kontrollerats av förvaltarna.
  2. Hela Länken öppnas i ett nytt fönsterregistret över försäljningar och auktioner är tillgängligt via det bulgariska ekonomi-, energi- och turismministeriets webbplats.
  3. Registret över insolvensförfaranden hanteras för närvarande inte som en central databas, eftersom domstolarna inte är sammanlänkade.

Är tillgången till det bulgariska konkursregistret kostnadsfri?

Tillgången till det bulgariska konkursregistret är kostnadsfri.

Hur man söker i det bulgariska konkursregistret

På webbplatsen kan man söka efter en Länken öppnas i ett nytt fönsterkonkursförvaltare utifrån

  • namn,
  • enhetligt identifikationsnummer,
  • adress,
  • specialområde,
  • ord rörande yrkeserfarenhet,
  • del av numret på ministerns utnämningsbeslut,
  • status – verksam eller ej verksam.

Hur man söker efter försäljningar

Länken öppnas i ett nytt fönsterMeddelanden om försäljning finns på ekonomi-, energi- och turismministeriets webbplats.

Det bulgariska konkursregistrets historia

Systemet inrättades 2003 efter genomförandet av Phareprojektet BG 0103.04, som syftade till att stärka insolvenssystemet. Målet var att skapa ett informationssystem för insolvens och att inkludera all information i en samlad databas. Systemet används i vissa domstolar: distriktsdomstolar, appellationsdomstolar och högsta kassationsdomstolen.


Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.
De EU-länder som ansvarar för det nationella innehållet på den här webbplatsen håller på att uppdatera delar av sitt innehåll mot bakgrund av Storbritanniens utträde ur EU. Det kan dock ta ett tag innan vi har uppdaterat alla sidor.

Senaste uppdatering: 25/08/2017