Затваряне

БЕТА ВЕРСИЯТА НА ПОРТАЛА ВЕЧЕ Е НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ!

Посетете БЕТА версията на Европейския портал за електронно правосъдие и дайте мнение за вашето посещение!

 
 

Навигационна пътека

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Регистри по несъстоятелност

Всички държави — членки на ЕС, имат регистри по несъстоятелност, за които можете да намерите информация. Понастоящем се извършва свързване на тези регистри и осигуряване на достъп до тях от една централна точка.


Регистри по несъстоятелност

В регистрите се вписва, анализира и съхранява информация относно несъстоятелността и се предоставя публичен достъп до тази информация, макар и под различни форми в различните страни:

  • страни със специализирани регистри – в регистрите се публикува информация относно всички етапи на производството по несъстоятелност и относно страните в производството.
  • страни, които използват други регистри – в тези страни не съществува единен модел. В някои страни се публикува само информация за наименованието и правното състояние на търговеца, а в други се публикува и информация относно всички етапи на производството.

Информация относно националните регистри

Моля, изберете знаме, за да получите подробна информация за съответната страна.

Търсене от едно място

Използвайте връзката по-долу за търсене – на всеки Връзката отваря нов прозорецофициален език на ЕС –в националните регистри по несъстоятелност относно:

  • информация и документи относно производства по несъстоятелност
  • документи относно длъжници

Търсене в националните регистри

Достъпът до информацията и документите, които може да откриете в тези регистри следва да е безплатен.

Понастоящем тази услуга не предоставя достъп до регистрите на всички държави — членки на ЕС. Това положение следва да бъде поправено до средата на 2019 г. — крайния срок, предвиден в преработения Регламент относно несъстоятелността, за реализирането на свързване на равнище ЕС на националните регистри по несъстоятелност посредством европейския портал за електронно правосъдие. Тази бъдеща система на свързване ще съдържа по хармонизиран начин предварително определен набор от информация („задължителна информация“) относно производствата по несъстоятелност, независимо от това къде в ЕС са открити тези производства.

Връзки по темата

Несъстоятелност


Тази страница се поддържа от Европейската комисия. Информацията на тази страница не отразява задължително официалната позиция на Европейската комисия. Комисията не поема никаква отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. За да се запознаете с правилата относно авторското право за страниците на ЕС, моля прочетете правната информация.

Последна актуализация: 08/10/2020