Maksātnespējas reģistri - Kipra

Vrati normalni prikaz Spremi kao PDF

Šajā sadaļā sniegts īss pārskats par Kipras Bankrotējušo un likvidēto uzņēmumu reģistru (Μητρώο Πτωχευσάντων και Εκκαθαρίσεων Εταιρειών).


Maksātnespējas reģistri

Saite atveras jaunā logāTirdzniecības, rūpniecības un tūrisma ministrijas (Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού) Saite atveras jaunā logāUzņēmumu reģistratora un administratora departamenta (Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη) Saite atveras jaunā logāBankrotu nodaļa (Κλάδος Πτωχεύσεων και Εκκαθαρίσεων) atbild par maksātnespējīgu fizisko un juridisko personu īpašumu pārņemšanu un pārvaldīšanu. Šī nodaļa uztur bankrotējušu fizisko personu reģistru. Par bankrotējušiem uzņēmumiem paziņo Uzņēmumu reģistram. Papildu informācija atrodama Saite atveras jaunā logāUzņēmumu reģistratora un administratora departamenta tīmekļa vietnē.

Ko maksātnespējas reģistrs piedāvā?

Nav piemērojams.

Vai piekļuve maksātnespējas reģistram ir bez maksas?

Nav piemērojams.

Kā veikt meklējumus maksātnespējas reģistrā

Nav piemērojams.

Maksātnespējas reģistra vēsture

Maksātnespējas reģistrā ir iekļauta informācija par visiem maksātnespējas gadījumiem no 1931. gada līdz mūsdienām.

Saites

Saite atveras jaunā logāUzņēmumu reģistratora un administratora departaments (Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη)

Saite atveras jaunā logāTirdzniecības, rūpniecības un tūrisma ministrija (Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού)


Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Lapa atjaunināta: 31/10/2019