Затваряне

БЕТА ВЕРСИЯТА НА ПОРТАЛА ВЕЧЕ Е НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ!

Посетете БЕТА версията на Европейския портал за електронно правосъдие и дайте мнение за вашето посещение!

 
 

Навигационна пътека

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Регистри по несъстоятелност - Германия

Тази страница е машинно преведена и качеството ѝ не може да бъде гарантирано.

Качеството на този превод е оценено като: ненадеждно

Мислите ли, че този превод е полезен?

Тази страница съдържа кратък преглед на регистъра по несъстоятелност в Германия.


Регистри по несъстоятелност

Германски регистър по несъстоятелност

Публичните известия на германските съдилища по несъстоятелността се Връзката отваря нов прозорецпубликуват на интернет страницата на обявленията за несъстоятелност в съответствие с член 9 от Кодекса за несъстоятелността. Обявленията са правно обвързващи и достъпни за обществеността.

Регистърът се управлява от Федералната комисия/провинциите (Länder) за информационни технологии в съдебната система и се води от Министерството на правосъдието на провинция Северен Рейн-Вестфалия.

Достъпът до регистъра по несъстоятелност безплатен ли е?

Yes.

Как да направя справка в регистъра по несъстоятелност на Австрия?

Търсенето е възможно само чрез уебсайта за Връзката отваря нов прозорецобявяване в несъстоятелност. Когато е необходимо, отделните стъпки за търсене се обясняват на уебсайта. Информацията е достъпна само на немски език. Следва да се отбележи, че пълното търсене в данните на всички германски съдилища по несъстоятелност е възможно само в рамките на две седмици, считано от първия ден на публикуването. След този краен срок е необходимо да се проведе търсене в седалището на съда по несъстоятелност и поне едно от следните: име (на), адрес (и) на длъжника, референтен номер на режима или съда по регистрацията, вид на регистъра и регистрационен номер.

Обща информация

Уебсайтът за обявяване в несъстоятелност предостави информация за случаите на несъстоятелност от 1 април 2002 г. насам. Подробности за периодите и процедурите, за които има налични данни, могат да бъдат намерени на уебсайта.

Предоставената информация е свързана с процедури, които все още не са приключили. Данните се заличават най-късно шест месеца след приключване на процедурата.

Свързани връзки

Връзката отваря нов прозорецГермански регистър по несъстоятелност


Това е машинен превод на съдържанието. Собственикът на настоящата страница не носи никаква отговорност за качеството на този машинно преведен текст.

Последна актуализация: 30/08/2019