Навигационна пътека

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Konkursregister - Tyskland

Тази страница е машинно преведена и качеството ѝ не може да бъде гарантирано.

Качеството на този превод е оценено като: ненадеждно

Мислите ли, че този превод е полезен?

Denna sida ger en kort översikt över konkursregistret i Tyskland.


Konkursregister

Tyskt insolvensregister

De offentliga kungörelserna från de tyska insolvensdomstolarna Länken öppnas i ett nytt fönsteroffentliggörs på webbplatsen för insolvensmeddelanden i enlighet med avsnitt 9 i insolvensreglerna. Meddelandena ska vara rättsligt bindande och tillgängliga för allmänheten.

Registret administreras av den federala regeringen/delstatskommissionen för informationsteknik inom rättsväsendet och genomförs av justitieministeriet i delstaten Nordrhein-Westfalen.

Är tillgången till insolvensregistret kostnadsfri?

Nej.

Hur man söker i det österrikiska konkursregistret

Du kan bara söka på webbplatsen för Länken öppnas i ett nytt fönsterbeslut om konkurser. De enskilda sökstegen förklaras vid behov på webbplatsen. Informationen finns endast på tyska. Det bör noteras att en fullständig sökning i alla tyska insolvensdomstolars uppgifter endast är möjlig inom två veckor från den första dagen för offentliggörande. Efter denna tidsfrist är det nödvändigt att ange insolvensdomstolens säte och minst ett av följande: gäldenärens namn, gäldenärens hemvist, förfarandets eller registreringens referensnummer, typ av register och registreringsnummer.

Bakgrund

Webbplatsen om insolvensförfaranden innehåller information om insolvensfrågor sedan den 1 april 2002. Närmare uppgifter om de perioder och förfaranden för vilka uppgifter finns tillgängliga finns på webbplatsen.

Den information som lämnas avser förfaranden som ännu inte har avslutats. Uppgifterna ska raderas senast sex månader efter det att förfarandet har avslutats.

Länkar

Länken öppnas i ett nytt fönsterTyskt insolvensregister


Det här är en maskinöversättning. Ägaren av sidan tar inget som helst ansvar för kvaliteten på den maskinöversatta texten.

Senaste uppdatering: 30/08/2019