Luk

BETAVERSIONEN AF PORTALEN ER NU TILGÆNGELIG

Besøg betaversionen af den europæiske e-justice-portal, og giv os din feedback!

 
 

Sti

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Insolvensregistre - Tyskland

Den originale sprogudgave af denne side tysk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.

 

Der findes ingen officiel oversættelse af den sprogudgave, du ser.
Her kan du få adgang til en maskinoversat udgave af indholdet. Vær opmærksom på, at oversættelsen kun tjener til at give læseren en kontekst. Indehaveren af siden påtager sig intet som helst ansvar for kvaliteten af den maskinoversatte tekst.

Dette afsnit giver et kort overblik over det tyske insolvensregister.


Insolvensregistre

Det tyske insolvensregister

Insolvenserklæringer fra de tyske insolvensretter offentliggøres i overensstemmelse med artikel 9 i loven om insolvens på internettet Link åbner i nyt vindueinsolvenserklæringer. Erklæringerne er retligt bindende og oplysningerne er offentligt tilgængelige.

Registret ejes og administreres af Forbundsrepublikkens og delstaternes fællesudvalg for databehandling og rationalisering i retssektoren, repræsenteret ved justitsministeriet i Nordrhein-Westfalen.

Er der gratis adgang til det tyske insolvensregister?

Ja, det er gratis at benytte det tyske insolvensregister.

Hvordan søger jeg i det tyske insolvensregister?

Der kan kun søges via webstedet Link åbner i nyt vindueinsolvenserklæringer. På webstedet forklares det, hvordan der søges. Oplysningerne foreligger kun på tysk.

Det skal bemærkes, at en ubegrænset søgning i oplysninger fra alle tyske insolvensretter kun er mulig i to uger efter den første dag for offentliggørelse. Efter udløbet af denne frist skal rettens beliggenhed og mindst et af følgende kriterier angives: efternavn, firma, skyldners hjemsted eller bopæl, sagsnummer ved insolvensretten eller den retsinstans, der er ansvarlig for registret, registertype eller registernummer.

Det tyske insolvensregisters historie

Webstedet for insolvenserklæringer har siden den 1. april 2002 stillet oplysninger om insolvens til rådighed for borgerne. Detaljerede angivelser af de tidsrum og procedurer, for hvilke der findes oplysninger, findes på webstedet.

Oplysningerne vedrører sager, hvor insolvensproceduren endnu ikke er afsluttet. Oplysningerne slettes senest seks måneder efter procedurens afslutning.

Relevante links

Link åbner i nyt vindueTysklands insolvensregister


De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.
Medlemslandene med ansvar for at forvalte siderne om nationale forhold er i gang med at opdatere noget af indholdet på dette website som følge af Storbritanniens udtræden af EU. Hvis du støder på indhold, som endnu ikke afspejler Storbritanniens udtræden, er det en fejl og vil blive rettet.

Sidste opdatering: 16/04/2018