Κλείσιμο

Η ΕΚΔΟΣΗ BETA ΤΗΣ ΠΥΛΗΣ ΕΙΝΑΙ ΤΩΡΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ!

Επισκεφθείτε την έκδοση BETA της διαδικτυακής πύλης της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής δικαιοσύνης και πείτε μας τη γνώμη σας!

 
 

Διαδρομή πλοήγησης

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Registros de resoluciones concursales - Alemania

Η σελίδα αυτή μεταφράστηκε από μηχανή και δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την ποιότητά της.

Η ποιότητα αυτής της μετάφρασης αξιολογείται ως: μη αξιόπιστη

Θωρείτε αυτή τη μετάφραση χρήσιμη;

Esta página ofrece un breve resumen del registro de insolvencia en Alemania.


Registros de resoluciones concursales

Registro de insolvencia alemán

Los anuncios públicos de los tribunales alemanes de insolvencia se El enlace abre una nueva ventanapublican en el sitio web de los avisos de insolvencia, de conformidad con el artículo 9 del Código de insolvencia. Los anuncios serán jurídicamente vinculantes y públicos.

La gestión del registro corre a cargo de la Comisión del Gobierno Federal y de los Estados federados, relativa a las tecnologías de la información en el ámbito judicial, y la lleva a cabo el Ministerio de Justicia del Estado federado de Renania del Norte-Westfalia.

¿El registro de insolvencia es gratuito?

Efectivamente.

Cómo buscar el registro de insolvencia austriaco

La búsqueda solo es posible a través del sitio web de El enlace abre una nueva ventanalos anuncios de concurso. En caso necesario, las búsquedas individuales se explican en el sitio web. La información solo está disponible en alemán. Cabe señalar que la búsqueda completa en los datos de todos los tribunales alemanes de insolvencia solo es posible en un plazo de dos semanas a partir del primer día de publicación. Transcurrido este plazo, deberá constar en la búsqueda de la sede del tribunal de insolvencia y al menos uno de los siguientes elementos: nombre (s), domicilio (s) del deudor, número de referencia del procedimiento o tribunal de registro, tipo de registro y número de registro.

Antecedentes

El sitio web sobre procedimientos de insolvencia facilitó información sobre insolvencia desde el 1 de abril de 2002. Los detalles de los periodos y procedimientos para los que se dispone de datos pueden consultarse en el sitio web.

La información facilitada se refiere a procedimientos que aún no han concluido. Los datos se suprimirán en un plazo máximo de seis meses a partir de la conclusión del procedimiento.

Enlaces

El enlace abre una nueva ventanaRegistro de insolvencia alemán


Esta versión se ha generado con traducción automática. El dueño de esta página no acepta responsabilidad alguna sobre la calidad de la traducción.

Última actualización: 30/08/2019