Κλείσιμο

Η ΕΚΔΟΣΗ BETA ΤΗΣ ΠΥΛΗΣ ΕΙΝΑΙ ΤΩΡΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ!

Επισκεφθείτε την έκδοση BETA της διαδικτυακής πύλης της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής δικαιοσύνης και πείτε μας τη γνώμη σας!

 
 

Διαδρομή πλοήγησης

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Registri fallimentari - Germania

Η σελίδα αυτή μεταφράστηκε από μηχανή και δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την ποιότητά της.

Η ποιότητα αυτής της μετάφρασης αξιολογείται ως: μη αξιόπιστη

Θωρείτε αυτή τη μετάφραση χρήσιμη;

Questa pagina fornisce una breve panoramica del registro fallimentare in Germania.


Registri fallimentari

Registro tedesco delle insolvenze

Gli avvisi pubblici dei tribunali fallimentari tedeschi sono Il link si apre in una nuova finestrapubblicati sul sito web di avvisi di insolvenza conformemente alla sezione 9 del codice delle procedure di insolvenza. Gli avvisi sono giuridicamente vincolanti e accessibili al pubblico.

Il registro è gestito dal governo federale/Commissione dei Länder per l'informatica nel settore giudiziario ed è gestito dal ministero della Giustizia del Land Renania settentrionale-Vestfalia.

L'accesso al registro fallimentare è gratuito?

Sì No

Come consultare il registro fallimentare austriaco

La ricerca è possibile solo tramite il sito Internet per Il link si apre in una nuova finestragli avvisi di fallimento. Le singole fasi di ricerca sono illustrate, ove necessario, sul sito web. Le informazioni sono disponibili solo in tedesco. Va osservato che una ricerca completa nei dati di tutti i tribunali fallimentari tedeschi è possibile solo entro due settimane dal primo giorno di pubblicazione. Dopo tale termine è necessario inserire nella ricerca la sede del tribunale fallimentare e almeno una delle seguenti operazioni: il nome, il domicilio o il domicilio del debitore, il numero di riferimento della procedura o l'autorità giurisdizionale d'immatricolazione, il tipo di registro e il numero di registrazione.

Contesto

Il sito Internet dei bandi di insolvenza ha fornito informazioni sui casi di insolvenza dal 1º aprile 2002. Informazioni dettagliate sui periodi e sulle procedure per i quali i dati sono disponibili sono disponibili sul sito web.

Le informazioni fornite riguardano procedure che non sono ancora state completate. I dati sono cancellati entro sei mesi dalla chiusura della procedura.

Link correlati

Il link si apre in una nuova finestraRegistro tedesco delle insolvenze


Questa è una traduzione automatica del contenuto. ll proprietario della pagina non si assume alcuna responsabilità circa la qualità della traduzione automatica del testo.

Ultimo aggiornamento: 30/08/2019