Close

BETA VERSION OF THE PORTAL IS NOW AVAILABLE!

Visit the BETA version of the European e-Justice Portal and give us feedback of your experience!

 
 

Navigation path

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Konkursregister - Tyskland

This page has been machine translated and its quality cannot be guaranteed.

The quality of this translation has been assessed as: unreliable

Do you consider this translation useful?

Denna sida ger en kort översikt över konkursregistret i Tyskland.


Konkursregister

Tyskt insolvensregister

De offentliga kungörelserna från de tyska insolvensdomstolarna Länken öppnas i ett nytt fönsteroffentliggörs på webbplatsen för insolvensmeddelanden i enlighet med avsnitt 9 i insolvensreglerna. Meddelandena ska vara rättsligt bindande och tillgängliga för allmänheten.

Registret administreras av den federala regeringen/delstatskommissionen för informationsteknik inom rättsväsendet och genomförs av justitieministeriet i delstaten Nordrhein-Westfalen.

Är tillgången till insolvensregistret kostnadsfri?

Nej.

Hur man söker i det österrikiska konkursregistret

Du kan bara söka på webbplatsen för Länken öppnas i ett nytt fönsterbeslut om konkurser. De enskilda sökstegen förklaras vid behov på webbplatsen. Informationen finns endast på tyska. Det bör noteras att en fullständig sökning i alla tyska insolvensdomstolars uppgifter endast är möjlig inom två veckor från den första dagen för offentliggörande. Efter denna tidsfrist är det nödvändigt att ange insolvensdomstolens säte och minst ett av följande: gäldenärens namn, gäldenärens hemvist, förfarandets eller registreringens referensnummer, typ av register och registreringsnummer.

Bakgrund

Webbplatsen om insolvensförfaranden innehåller information om insolvensfrågor sedan den 1 april 2002. Närmare uppgifter om de perioder och förfaranden för vilka uppgifter finns tillgängliga finns på webbplatsen.

Den information som lämnas avser förfaranden som ännu inte har avslutats. Uppgifterna ska raderas senast sex månader efter det att förfarandet har avslutats.

Länkar

Länken öppnas i ett nytt fönsterTyskt insolvensregister


Det här är en maskinöversättning. Ägaren av sidan tar inget som helst ansvar för kvaliteten på den maskinöversatta texten.

Senaste uppdatering: 30/08/2019