Aizvērt

IR PIEEJAMA PORTĀLA BETA VERSIJA!

Apmeklējiet Eiropas e-tiesiskuma portāla BETA versiju un sniedziet atsauksmes par savu pieredzi!

 
 

Navigācijas ceļš

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Maksātnespējas reģistri - Vācija

Šajā iedaļā sniegts īss pārskats par Vācijas Maksātnespējas reģistru.


Maksātnespējas reģistri

Vācijas Maksātnespējas reģistrs

Vācijas maksātnespējas tiesu publiskie paziņojumi saskaņā ar Vācijas maksātnespējas likuma 9. pantu tiek publicēti Saite atveras jaunā logāVācijas Maksātnespējas reģistra tīmekļa vietnē. Šie paziņojumi ir juridiski saistoši un publiski pieejami.

Reģistru pārzina un uztur Ziemeļreinas-Vestfālenes Tieslietu ministrija, kas pārstāv federācijas un zemju apvienoto komisiju (Bund-Länder-Commission), kura atbild par datu apstrādi un modernizāciju tieslietu nozarē.

Vai piekļuve Vācijas Maksātnespējas reģistram ir bez maksas?

Jā, piekļuve Vācijas maksātnespējas reģistram ir bez maksas.

Kā veikt meklējumus Vācijas Maksātnespējas reģistrā

Maksātnespējas reģistram var piekļūt vienīgi Saite atveras jaunā logāVācijas Maksātnespējas reģistra tīmekļa vietnē. Šajā tīmekļa vietnē, ciktāl nepieciešams, izskaidroti atsevišķie meklēšanas procesa soļi. Informācija ir pieejama tikai vācu valodā.

Jāievēro, ka neierobežota meklēšana visu Vācijas maksātnespējas tiesu datos ir iespējama tikai divu nedēļu laikā pēc publikācijas pirmās dienas. Pēc šī termiņa beigām, lai veiktu meklēšanu, ir nepieciešams ievadīt maksātnespējas tiesas atrašanās vietu un vienu no šiem kritērijiem: uzvārdu, firmu, parādnieka juridisko adresi vai dzīvesvietu, maksātnespējas tiesas vai reģistra tiesas piešķirto lietas numuru, reģistra veidu un reģistrācijas numuru.

Vācijas Maksātnespējas reģistra vēsture

Vācijas Maksātnespējas reģistra tīmekļa vietnē kopš 2002. gada 1. aprīļa ir pieejama informācija par maksātnespējas procedūrām. Konkrētu informāciju par laikposmiem un procedūrām, par kurām dati ir pieejami, var apskatīt tīmekļa vietnē.

Sniegtā informācija attiecas uz vēl nepabeigtām maksātnespējas procedūrām. Dati tiek dzēsti vēlākais sešus mēnešus pēc procedūras pabeigšanas.

Saites

Saite atveras jaunā logāVācijas Maksātnespējas reģistrs


Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Lapa atjaunināta: 16/04/2018