Agħlaq

IL-VERŻJONI BETA TAL-PORTAL ISSA HI DISPONIBBLI!

Żur il-verżjoni BETA tal-Portal Ewropew tal-Ġustizzja Elettronika u agħtina l-feedback dwar l-esperjenza tiegħek!

 
 

Mogħdija tan-navigazzjoni

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Reġistri tal-insolvenza - Ġermanja

Din il-paġna tipprovdilek ħarsa ġenerali tar-reġistru tal-insolvenza Ġermaniż.


Reġistri tal-insolvenza

Ir-reġistru tal-insolvenza Ġermaniż

Ir-Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidareġistru tal-insolvenza Ġermaniż jagħtik aċċess għad-dikjarazzjonijiet tal-insolvenza (Insolvenzbekanntmachungen) maħruġa mill-qrati kollha tal-insolvenza Ġermaniżi, skont il-§ 9 tal-Kodiċi tal-Insolvenza (Insolvenzordnung). Din l-informazzjoni torbot legalment u hija aċċessibbli għall-pubbliku.

Ir-reġistru huwa proprjetà tal-Gvern Federali/Kummissjoni Länder dwar it-Teknoloġija tal-Informazzjoni fis-Sistema tal-Ġustizzja u ġestit minnha, rappreżentata mill-Ministeru tal-Ġustizzja tat-territorju tar-Rhine Westphalia ta’ Fuq.

L-aċċess għar-reġistru tal-insolvenza tal-Ġermanja huwa bla ħlas?

Iva.

Kif tfittex fir-reġistru tal-insolvenza Ġermaniż

Ir-reġistru tal-insolvenza jinsab biss fil-website tar-Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidareġistru tal-insolvenza Ġermaniż. Fejn meħtieġ, fil-website hemm l-istruzzjonijiet dwar kif tfittex. L-informazzjoni hija bil-Ġermaniż biss. Għandu jiġi nnutat li tiftixa sħiħa fid-data tal-qrati kollha Ġermaniżi tal-insolvenza hija possibbli biss fi żmien l-ewwel ġimagħtejn mill-ewwel jum tal-pubblikazzjoni. Wara dan iż-żmien ikollok tfittex il-post fejn tinsab il-qorti tal-insolvenza u mill-inqas waħda minn dawn li ġejjin: l-isem tal-persuna jew ditta; l-uffiċċju reġistrat tad-debitur (Sitz) jew ir-residenza abitwali (Wohnsitz); in-numru tal-każ, jew il-qorti tar-reġistrazzjoni, it-tip ta’ reġistru u n-numru tar-reġistrazzjoni.

tar-reġistru tal-insolvenza fil-Ġermanja

Il-website tar-reġistru tal-insolvenza ilha mill-1 ta’ April 2002 tipprovdi informazzjoni dwar l-insolvenzi. Informazzjoni dettaljata dwar il-perjodi koperti u l-proċedimenti li dwarhom teżisti id-data jistgħu jinstabu fil-website.

L-informazzjoni hija dwar każijiet fejn il-proċedura tal-insolvenza għadha mhijiex lesta. Id-data titħassar sa sitt xhur wara l-finalizzazzjoni tal-proċedura.

Links relatati

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaIr-reġistru tal-insolvenza Ġermaniż


Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.

L-aħħar aġġornament: 05/11/2020