Zamknij

PORTAL JEST JUŻ DOSTĘPNY W WERSJI BETA!

Odwiedź europejski portal „e-Sprawiedliwość” w wersji beta i powiedz nam, co o nim myślisz!

 
 

Ścieżka nawigacji

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Konkurzné registre - Nemecko

Ta strona została przetłumaczona maszynowo – nie ma więc gwarancji co do jakości tłumaczenia.

Jakość tłumaczenia została oceniona jako: niedostateczna

Czy to tłumaczenie okazało się przydatne?

Na tejto stránke nájdete stručný prehľad registra platobnej neschopnosti v Nemecku.


Konkurzné registre

Nemecký konkurzný register

Verejné oznámenia nemeckých konkurzných súdov sú Odkaz sa zobrazí v novom okneuverejnené na webovom sídle oznámení o platobnej neschopnosti v súlade s oddielom 9 zákona o platobnej neschopnosti. Oznámenia sú právne záväzné a verejne dostupné.

Register spravuje federálna komisia pre informačné technológie v súdnictve a vykonáva ho ministerstvo spravodlivosti spolkovej krajiny Severné Porýnie-Vestfálsko.

Je prístup do konkurzného registra bezplatný?

Áno.

Ako vyhľadávať v rakúskom konkurznom registri

Vyhľadávanie je možné len prostredníctvom webového sídla pre Odkaz sa zobrazí v novom okneoznámenia o vyhlásení konkurzu. Jednotlivé kroky vyhľadávania sú v prípade potreby vysvetlené na webovej stránke. Informácie sú dostupné len v nemčine. Je potrebné poznamenať, že úplné vyhľadávanie údajov všetkých nemeckých konkurzných súdov je možné len do dvoch týždňov od prvého dňa uverejnenia. Po tomto termíne je potrebné vložiť do vyhľadávania sídlo insolvenčného súdu a aspoň jeden z týchto údajov: meno (-á), bydlisko (-á) dlžníka, referenčné číslo konania alebo súd registrácie, druh registra a registračné číslo.

Kontext

Na webovom sídle oznámení o platobnej neschopnosti sa poskytli informácie o platobnej neschopnosti od 1. apríla 2002. Podrobné informácie o obdobiach a postupoch, za ktoré sú dostupné údaje, sa nachádzajú na webovej stránke.

Poskytnuté informácie sa týkajú postupov, ktoré ešte neboli ukončené. Údaje sa vymažú najneskôr šesť mesiacov po ukončení postupu.

Súvisiace odkazy

Odkaz sa zobrazí v novom okneNemecký konkurzný register


Toto je strojový preklad obsahu. Vlastník tejto webovej lokality nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za kvalitu strojového prekladu.

Posledná aktualizácia: 30/08/2019