Rejestry upadłości - Niemcy

Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej niemiecki. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.

Na niniejszej stronie przedstawiono w zarysie niemiecki rejestr upadłości.


Rejestry upadłości

Niemiecki rejestr upadłości

WLink otworzy się w nowym oknieniemieckim rejestrze upadłości można znaleźć postanowienia o stwierdzeniu upadłości wydane przez wszystkie niemieckie sądy rozpoznające sprawy o upadłość, zgodnie z § 9 ustawy o upadłości (Insolvenzordnung). Informacja ta jest prawnie wiążąca i publicznie dostępna.

Rejestr utrzymuje i prowadzi komisja Federacji i krajów związkowych ds. przetwarzania danych i racjonalizacji wymiaru sprawiedliwości reprezentowana przez Ministerstwo Sprawiedliwości Nadrenii-Północnej Westfalii.

Czy dostęp do niemieckiego rejestru upadłości jest bezpłatny?

Tak, dostęp do niemieckiego rejestru upadłości jest bezpłatny.

W jaki sposób przeszukiwać niemiecki rejestr upadłości

Dane dotyczące niewypłacalności są dostępne wyłącznie na stronie internetowej Link otworzy się w nowym oknieniemieckiego rejestru upadłości. W przypadkach gdy było to konieczne na stronie internetowej zawarto informacje, w jaki sposób wykonywać kwerendę. Informacje są dostępne wyłącznie w języku niemieckim.

Należy zwrócić uwagę, że nieograniczona kwerenda odnosząca się do danych ze wszystkich sądów rozpoznających sprawy o upadłość jest możliwa wyłącznie w czasie dwóch pierwszych tygodni następujących po pierwszym dniu ogłoszenia. Po tym okresie należy wyszukać siedzibę sądu rozpoznającego sprawę o upadłość i jedno z następujących kryteriów: nazwisko, nazwę podmiotu, miejsce prowadzenia działalności lub miejsce zamieszkania dłużnika, sygnaturę sprawy w sądzie rozpoznającym sprawę o upadłość lub numer nadany w sądzie rejestrowym, rodzaj rejestru i numer nadany w rejestrze.

Historia rejestru upadłości w Niemczech

Strona internetowa rejestru upadłości zawiera dane dotyczące upadłości za okres od 1 kwietnia 2002 r. Szczegółowe informacje dotyczące okresów i postępowań, na temat których dane są dostępne, znajdują się na stronie internetowej.

Informacje odnoszą się do spraw, w których postępowanie upadłościowe nie zostało jeszcze zakończone. Dane są usuwane najpóźniej sześć miesięcy od zakończenia postępowania.

Ciekawe strony

Link otworzy się w nowym oknieniemiecki rejestr upadłości


Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Ostatnia aktualizacja: 16/04/2018