Konkursregister - Tyskland

Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på tyska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.

Här hittar du en kort översikt över det tyska konkursregistret.


Konkursregister

Det tyska konkursregistret

Die öffentlichen Bekanntmachungen der deutschen Insolvenzgerichte werden gemäß § 9 Insolvenzordnung auf der Internetseite Länken öppnas i ett nytt fönsterInsolvenzbekanntmachungen veröffentlicht. Die Bekanntmachungen sind rechtsverbindlich och offentlig .

Registret drivs och underhålls av förbundsrepublikens och delstaternas gemensamma kommission för databehandling och rationalisering av domstolsväsendet, som representeras av justitieministeriet i delstaten Nordrhein-Westfalen.

Är tillgången till konkursregistret kostnadsfri?

Ja, tillgången till det tyska konkursregistret är kostnadsfri.

Hur man söker i konkursregistret

Die Suche ist nur über die Internetseite Länken öppnas i ett nytt fönsterInsolvenzbekanntmachungen möglich. Hur man söker förklaras på webbplatsen. Informationen sind nur auf Deutsch erhältlich.

Obegränsad sökning i information från alla tyska konkursdomstolar är endast möjligt under de två första veckorna från dagen för offentliggörandet. Efter utgången av denna period måste du vid sökningen ange domstolens säte och åtminstone en av följande uppgifter: gäldenärens efternamn, firma, säte eller hemvist, ärendenummer vid konkursdomstolen eller den domstol som ansvarar för registret, typ av register och registreringsnummer.

Konkursregistrets historia i Tyskland

På webbplatsen Insolvenzbekanntmachungen finner du sedan den 1 april 2002 information om konkurser. Närmare upplysningar om hur länge information om ett visst förfarande är tillgänglig finns på webbplatsen.

Informationen rör konkursärenden som ännu inte har avslutats. Die Daten werden spätestens sechs Monate nach Abschluss des Verfahrens gelöscht.

Länkar

Länken öppnas i ett nytt fönsterTysklands konkursregister


Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.
De EU-länder som ansvarar för det nationella innehållet på den här webbplatsen håller på att uppdatera delar av sitt innehåll mot bakgrund av Storbritanniens utträde ur EU. Det kan dock ta ett tag innan vi har uppdaterat alla sidor.

Senaste uppdatering: 16/04/2018