Schließen

DIE BETAVERSION DES PORTALS IST JETZT ONLINE!

Besuchen Sie die Betaversion des Europäischen Justizportals und lassen Sie uns wissen, was Sie darüber denken!

 
 

Navigationsleiste

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Insolvenční rejstříky - Estonsko

Diese Seite wurde maschinell übersetzt. Für die Qualität kann keine Gewähr gegeben werden.

Die Qualität dieser Übersetzung wurde wie folgt bewertet: nicht zuverlässig

Finden Sie die Übersetzung nützlich?

Tato stránka poskytuje stručný přehled informací o úpadku, které estonský obchodní rejstřík nabízí, a úřední publikaci Ametlikud Teadaanded [oficiální oznámení].


Insolvenční rejstříky

Jaké informace o insolvenci jsou v Estonsku k dispozici?

Estonsko nemá samostatný insolvenční rejstřík, ale informace o úpadkových řízeních a postupech konverze dluhů právnických i fyzických osob jsou uvedeny v elektronickém úředním Odkaz se otevře v novém okně.věstníku Ametlikud Teadaanded. Kromě toho Odkaz se otevře v novém okně.estonský obchodní rejstřík a rejstřík neziskových sdružení a nadací obsahují informace o úpadku právnických osob a osob samostatně výdělečně činných.

Níže jsou uvedeny příklady toho, co bylo zapsáno v rozsudku Ametlikud Teadaanded soudy a správci konkurzní podstaty:

 • čas a místo přezkoumání návrhu na konkurs a oznámení o zákazu prodeje aktiv;
 • oznámení o vyhlášení úpadku;
 • oznámení o valné hromadě věřitelů;
 • oznámení o schválení předběžného návrhu distribuce;
 • oznámení o ukončení konkurzního řízení;
 • oznámení o schválení plánu úpravy dluhu.

Úplný seznam oznámení, která mají být zveřejněna, je k dispozici na internetových Odkaz se otevře v novém okně.stránkách Ametlikud Teadaanded.

Do estonského obchodního rejstříku a rejstříku neziskových sdružení a nadací se na základě soudního rozhodnutí zapisují:

 • zastavení konkurzního řízení bez vyhlášení úpadku;
 • prohlášení o úpadku spolu se jménem a osobním identifikačním kódem správce v konkurzu, jakož i poznámku uvádějící, že společnost zastupuje;
 • ukončení vyhlášení úpadku spolu se zápisem prokazujícím pokračování činnosti společnosti;
 • ukončení vyhlášení konkurzu a výmaz společnosti z rejstříku;
 • ukončení konkurzního řízení a výmaz společnosti z rejstříku nebo pokračování činnosti společnosti;
 • kompromis a termín pro tento účel, se záznamem o pokračující činnosti;
 • zrušení kompromisu a opětovné zahájení řízení o prohlášení konkurzu s poznámkou, že společnost je zastoupena insolvenčním správcem;
 • ukončení kompromisu po jeho skončení a zproštění správce v konkurzu;
 • jmenování správce krycího portfolia v souladu se zákonem o krytých dluhopisech spolu s jeho jménem a osobním identifikačním kódem a poznámku, že zastupuje úvěrovou instituci, pokud jde o správu a prodej portfolia krytých dluhopisů.

Podrobnosti o obchodních zákazech uložených dlužníkovi nebo osobě oprávněné je zastupovat nebo zákazech výkonu obchodních činností uložených této osobě nejsou zapsány do rejstříku.

Estonský obchodní rejstřík obsahuje následující informace o právních subjektech v úpadku:

 • název právnické osoby;
 • Registrační kód
 • adresa;
 • údaje o správci v konkurzu;
 • údaje o členech správní rady;
 • údaje o správci krycího portfolia;
 • datum návrhu na konkurz/rozsudku o prohlášení úpadku a číslo návrhu nebo občanskoprávní věci

Je přístup k informacím týkajícím se insolvence zdarma?

Údaje z rejstříku jsou přístupné Odkaz se otevře v novém okně.on-lineOdkaz se otevře v novém okně.a v notářských kancelářích.

Přístup do Odkaz se otevře v novém okně.Ametlikud Teadaanded je bezplatný.

Žádný poplatek online se nevybírá za vyhledávání informací o právnických osobách, osobách samostatně výdělečně činných a pobočkách zahraničních společností, za informace o soudních řízeních nebo za přístup k údajům výpisu z obchodního rejstříku. Veškeré ostatní vyhledávání, včetně nahlížení do historických údajů výpisu z obchodního rejstříku a do výročních zpráv, společenských smluv a stanov a jiných dokumentů je však zpoplatněno. Poplatky za použití počítačových dat v obchodním rejstříku jsou stanoveny nařízením Odkaz se otevře v novém okně.ministra spravedlnosti.

Za nahlížení do údajů rejstříku a do dokumentů spisu u notáře je účtován poplatek. Výše těchto poplatků je stanovena Odkaz se otevře v novém okně.zákonem o notářských poplatcích. Podle notářského zákona poskytuje notářská komora bezplatný přístup k veřejným a obchodním spisům prostřednictvím notářských úřadů v župách Harju, Tartu, Pärnu a Ida-Viru.

Podrobnosti o zákazech obchodování jsou zveřejňovány a lze je získat zdarma Odkaz se otevře v novém okně.online.

Jak hledat informace o insolvenci

V aplikaci Ametlikud Teadaanded můžete vyhledávat informace týkající se platební neschopnosti právnické osoby nebo fyzické osoby podle jména nebo osobního identifikačního kódu/registračního kódu a na obecné vyhledávací stránce můžete vyhledávat také podle klíčového slova. Vyhledávání je snadné nalézt všechna oznámení zveřejněná v insolvenčním řízení. Po skončení řízení jsou oznámení archivována, s výjimkou oznámení o ukončení řízení, která zůstávají veřejná po dobu tří let.

V informačním systému obchodního rejstříku můžete vyhledávat právnické osoby nebo osoby samostatně výdělečně činné podle obchodního jména, názvu nebo registračního kódu. Z postavení právnické osoby nebo osoby samostatně výdělečně činné vyplývá, zda je tato osoba nebo subjekt v úpadku či nikoli.

Obchodní rejstřík byl sloučen s vyhledáváním insolvenčních rejstříků na portálu e-justice, což společnostem, věřitelům a investorům, kteří chtějí investovat v jiných členských státech, umožňuje provést ověření spolehlivosti přímo z insolvenčního rejstříku jiné země. Díky vícejazyčnému řešení, které bylo zavedeno, je proces získávání informací o platební neschopnosti přes hranice transparentnější a přístup k informacím je snazší. Informace jsou k dispozici zdarma. Portál má základní vyhledávací funkci, která umožňuje vyhledávání ve všech propojených rejstřících podle jména dlužníka, a také funkci pokročilého vyhledávání, přičemž kritéria vyhledávání závisí na tom, ve které zemi se vyhledávání nachází.Další rozhraní (pravděpodobně v roce 2021) Úřední oznámení s portálem e-justice, kde budou k dispozici všechny povinné informace o zveřejnění insolvenčního řízení podle článku 24 nařízení Evropského parlamentu a Rady 2015/848.

V případě Estonska je možné vyhledávat podle jména dlužníka a podle osobního identifikačního kódu/kódu registrace.

Historie estonského insolvenčního rejstříku

Estonská insolvenční služba je v k dispozici od 1. září 1995.


Toto je strojový překlad. Provozovatel těchto stránek odmítá právní odpovědnost za kvalitu tohoto strojového překladu.

Poslední aktualizace: 23/11/2020