Schließen

DIE BETAVERSION DES PORTALS IST JETZT ONLINE!

Besuchen Sie die Betaversion des Europäischen Justizportals und lassen Sie uns wissen, was Sie darüber denken!

 
 

Navigationsleiste

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Fizetésképtelenségi nyilvántartások - Észtország

Diese Seite wurde maschinell übersetzt. Für die Qualität kann keine Gewähr gegeben werden.

Die Qualität dieser Übersetzung wurde wie folgt bewertet: nicht zuverlässig

Finden Sie die Übersetzung nützlich?

Ez az oldal rövid áttekintést nyújt az észt cégnyilvántartás és az Ametlikud Teadaanded hivatalos kiadvány által a fizetésképtelenséggel kapcsolatban nyújtott információkról.


Fizetésképtelenségi nyilvántartások

Milyen információk érhetők el Észtországban a fizetésképtelenséggel kapcsolatban?

Észtország nem rendelkezik külön fizetésképtelenségi nyilvántartással, de az Ametlikud A link új ablakot nyit megTeadaanded elektronikus hivatalos lapban a jogi és a természetes személyekre vonatkozó csőd- és adósságkonverziós eljárásokra vonatkozó információk találhatók. Emellett az A link új ablakot nyit megészt cégnyilvántartás, valamint a nonprofit egyesületek és alapítványok nyilvántartása információkat tartalmaz a jogi személyek és az önálló vállalkozók csődjéről.

Az alábbiak példák az Ametlikud Teada ügyben hozott ítéletben a bíróságok és a csődgondnokok által rögzített adatokra:

 • a csődeljárási kérelem felülvizsgálatának időpontja és helye, valamint az eszközök elidegenítésére vonatkozó tilalomról szóló értesítés;
 • a csődbejelentésről szóló értesítés;
 • a hitelezők közgyűlésére vonatkozó értesítés;
 • értesítés az előzetes elosztási javaslat jóváhagyásáról;
 • a csődeljárás lezárásáról szóló értesítés;
 • az adósságkiigazítási terv jóváhagyásáról szóló értesítés.

A közzéteendő közlemények teljes listája megtalálható az Ametlikud Teadaanded A link új ablakot nyit meghonlapján.

Az észt cégnyilvántartásba, valamint a nonprofit egyesületek és alapítványok nyilvántartásába bírósági ítélet alapján a következők kerülnek bejegyzésre:

 • a csődeljárás megszüntetése csőd bejelentése nélkül;
 • a csődbejelentés, a csődgondnok nevével és személyazonosító kódjával együtt, valamint egy feljegyzés arról, hogy a vagyonkezelő képviseli a társaságot;
 • a csődbejelentés megszüntetése a társaság tevékenységének folytatását igazoló bejegyzéssel együtt;
 • a csődbejelentés megszüntetése és a társaság nyilvántartásból való törlése;
 • a csődeljárás megszüntetése és a társaság nyilvántartásból való törlése vagy a társaság tevékenységének folytatása;
 • kompromisszum és ennek kifejezése, a tevékenység folytatását jelző bejegyzéssel;
 • a megegyezés visszavonása és a csődeljárás újbóli megindítása azzal a megjegyzéssel, hogy a társaságot csődgondnok képviseli;
 • a kompromisszum megszűnése annak lejártakor, és a csődgondnok felmentése a csődgondnok felelőssége alól;
 • a fedezett kötvényekről szóló törvénnyel összhangban a fedezeti halmaz kezelőjének kinevezése, nevükkel és személyi azonosító kódjukkal együtt, valamint egy megjegyzés arról, hogy ők képviselik a hitelintézetet a fedezettkötvény-portfólió kezelése és elidegenítése tekintetében.

A nyilvántartásba nem kerülnek be az adóssal vagy az adós képviseletére jogosult személlyel szemben elrendelt kereskedelmi tilalmak, illetve a kereskedelmi tevékenység gyakorlására vonatkozó, az adóssal szemben elrendelt tilalmak részletei.

Az észt cégnyilvántartás a következő adatokat tartalmazza a fizetésképtelenné vált jogi személyekről:

 • a jogi személy neve;
 • Nyilvántartási száma;
 • cím;
 • a csődgondnok adatai;
 • az igazgatótanács tagjainak adatai;
 • a fedezeti halmaz kezelőjének adatai;
 • a fizetésképtelenséget megállapító végzés/ítélet kelte és a végzés vagy a polgári ügy száma.

Ingyenes-e a fizetésképtelenségi adatokhoz való hozzáférés?

A nyilvántartás adatai A link új ablakot nyit megonline és A link új ablakot nyit mega közjegyzői hivatalokban érhetők el.

Az A link új ablakot nyit megAmetlikud Teadaanded —hez való hozzáférés ingyenes.

Nem számítanak fel díjat a jogi személyek, az önálló vállalkozók, valamint a külföldi vállalkozások fióktelepei körében végzett online keresésért, a bírósági eljárásokra vonatkozó információkért és a nyilvántartási karton adataihoz való hozzáférésért. Ugyanakkor minden más keresésért – beleértve a nyilvántartási kartonokon szereplő korábbi adatokat, valamint az éves beszámolókhoz, alapszabályokhoz és más dokumentumokhoz történő hozzáférést – díjat kell fizetni. A cégjegyzékben szereplő számítógépes adatok használatának díját az A link új ablakot nyit megigazságügyi miniszter rendelete határozza meg.

Díjat kell fizetni a nyilvántartási adatok és az aktákban található dokumentáció közjegyzői irodában való megtekintéséért is. A díjakat a A link új ablakot nyit megközjegyzői díjakról szóló törvényhatározza meg. A közjegyzőkről szóló törvény értelmében a közjegyzői kamara a Harju, Tartu, Pärnu és Ida-Viru megyében található közjegyzői hivatalok egyikén keresztül ingyenes hozzáférést biztosít a nyilvánossághoz és az üzleti iratokhoz.

A kereskedelmi tilalmak részleteit közzéteszik, és online A link új ablakot nyit megingyenesen hozzáférhetők.

Hogyan keressünk fizetésképtelenségre vonatkozó információkat?

Az Ametlikud Teadaanded alkalmazásban a jogi személyek vagy természetes személyek fizetésképtelenségével kapcsolatos információk között név vagy személyazonosító kód/nyilvántartási kód alapján, az általános keresési oldalon pedig kulcsszó alapján is kereshet. A keresés során könnyű megtalálni a fizetésképtelenségi eljárás során közzétett összes közleményt. Az eljárás végén a bejelentéseket archiválják, kivéve az eljárás befejezésére vonatkozó bejelentéseket, amelyek három évig maradnak nyilvánosak.

A cégjegyzék információs rendszerében kereshet jogi személyt vagy önálló vállalkozót cégnév, név vagy nyilvántartási kód szerint. A jogi személy vagy önálló vállalkozó jogállása jelzi, hogy az adott személy vagy szervezet csődeljárás alatt áll-e vagy sem.

A cégnyilvántartást összevonták az e-igazságügyi portálon található fizetésképtelenségi nyilvántartások keresésével, lehetővé téve a más tagállamokban befektetni kívánó vállalkozások, hitelezők és befektetők számára, hogy háttérellenőrzést végezzenek közvetlenül egy másik ország fizetésképtelenségi nyilvántartásából. A bevezetett többnyelvű megoldás eredményeként a fizetésképtelenséggel kapcsolatos információk határokon átnyúló megszerzésének folyamata átláthatóbb, és maga az információ könnyebben hozzáférhető. Az információk ingyenesen hozzáférhetők. A portál alapkeresési funkcióval rendelkezik, amely lehetővé teszi az összes összekapcsolt nyilvántartásban az adós neve szerinti keresést, valamint a részletes keresési funkcióval, ahol a keresési feltételek attól függnek, hogy melyik ország nyilvántartásában keresnek.További interfészek (feltehetően 2021-ben) az e-igazságügyi portállal, ahol a fizetésképtelenségi eljárások 2015/848/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 24. cikke szerinti közzétételével kapcsolatos valamennyi kötelező információ rendelkezésre fog állni.

Észtország esetében lehetőség van az adós neve és a személyazonosító kód/nyilvántartási kód szerinti keresésre.

A fizetésképtelenségi információs szolgálat története

Az észt fizetésképtelenségi szolgálat 1995. szeptember 1-je óta működik.


Az oldal tartalma ezen a nyelven gépi fordítással készült. A weboldal tulajdonosa nem vállal semminemű felelősséget a gépi fordítás minőségéért.

Utolsó frissítés: 23/11/2020