Schließen

DIE BETAVERSION DES PORTALS IST JETZT ONLINE!

Besuchen Sie die Betaversion des Europäischen Justizportals und lassen Sie uns wissen, was Sie darüber denken!

 
 

Navigationsleiste

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Nemokumo registrai - Estija

Diese Seite wurde maschinell übersetzt. Für die Qualität kann keine Gewähr gegeben werden.

Die Qualität dieser Übersetzung wurde wie folgt bewertet: nicht zuverlässig

Finden Sie die Übersetzung nützlich?

Šiame puslapyje trumpai apžvelgiama nemokumo informacija, pateikiama Estijos prekybos registre ir oficialiame leidinyje Ametlikud Teadaanded („Oficialieji pranešimai“).


Nemokumo registrai

Kokia informacija apie nemokumą teikiama Estijoje?

Estijoje nėra atskiro bankroto registro, tačiau informaciją apie juridinių ir fizinių asmenų bankroto ir skolos konvertavimo procedūras galima rasti elektroniniame Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasoficialiajame leidinyje Ametlikud Teadaanded. Be to, Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasEstijos prekybos registre ir Ne pelno organizacijų bei fondų registre galima rasti tam tikros informacijos apie juridinių asmenų ir savarankiškai dirbančių asmenų bankrotą.

Leidinyje Ametlikud Teadaanded teismai ir bankroto patikėtiniai skelbia, pavyzdžiui, tokią informaciją:

 • prašymo iškelti bankroto bylą peržiūros datą ir vietą, taip pat pranešimą apie draudimą disponuoti turtu;
 • pranešimą apie bankroto paskelbimą;
 • pranešimą apie visuotinį kreditorių susirinkimą;
 • pranešimą apie preliminaraus turto paskirstymo patvirtinimą;
 • pranešimą apie bankroto procedūros pabaigą;
 • pranešimą apie skolos sureguliavimo plano patvirtinimą.

Išsamų sąrašą pranešimų, kurie yra skelbiami, galima rasti Ametlikud Teadaanded Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langassvetainėje.

Estijos įmonių registre ir ne pelno asociacijų bei fondų registre, remiantis teismo sprendimu, įrašoma:

 • bankroto procedūros nutraukimas nepaskelbus bankroto;
 • bankroto skelbimai, kuriuose pateikiamas bankroto administratoriaus pavadinimas ar asmens tapatybės numeris ir nurodoma, kad jis atstovauja bendrovei;
 • bankroto paskelbimo panaikinimas, nurodant, kad bendrovė tęsia veiklą;
 • bankroto paskelbimo panaikinimas ir bendrovės išbraukimas iš registro;
 • bankroto procedūros nutraukimas ir bendrovės išbraukimas iš registro arba nuoroda, kad bendrovė tęsia veiklą;
 • taikos sutartis, jos terminas ir nuoroda, kad bendrovė tęsia veiklą;
 • taikos sutarties panaikinimas ir bankroto bylos atnaujinimas, nurodant, kad bendrovei atstovauja bankroto administratorius;
 • taikos sutarties galiojimo pabaiga ir bankroto administratoriaus atleidimas;
 • užtikrinimo turto administratoriaus paskyrimas pagal Padengtųjų obligacijų įstatymą, nurodant paskirto asmens vardą, pavardę ir asmens tapatybės numerį, taip pat informacija apie tai, kad sprendžiant padengtųjų obligacijų portfelio administravimo ir disponavimo klausimus jis atstovauja kredito įstaigai.

Informacija apie skolininkui arba jam atstovauti įgaliotam asmeniui taikomus prekybos apribojimus ar draudimą šiam asmeniui vykdyti komercinę veiklą registre neskelbiama.

Estijos įmonių registre pateikiama ši informacija apie bankrutavusius juridinius asmenis:

 • juridinio asmens pavadinimas;
 • Registro kodas;
 • adresas;
 • bankroto patikėtinio vardas ir pavardė;
 • vykdančiosios valdybos narių vardai ir pavardės;
 • užtikrinimo turto administratoriaus vardas ir pavardė;
 • sprendimo bankroto byloje priėmimo data ir bankroto bylos arba civilinės bylos numeris.

Ar informacija apie nemokumą teikiama nemokamai?

Su registro duomenimis susipažinti galima Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasinternetu ir Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasnotarų biuruose.

Prieiga prie Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasleidinio Ametlikud Teadaanded nemokama.

Nemokamai internetu galima ieškoti juridinių subjektų, savarankiškai dirbančių asmenų ir užsienio įmonių filialų, informacijos apie teismo procesą, taip pat susipažinti su kartotekos duomenimis. Tačiau už visas kitas paieškas, įskaitant registro archyvo duomenų paieškas ir prieigą prie metinių ataskaitų, įstatų ir kitų dokumentų mokestis imamas. Už prekybos registro kompiuterinių duomenų naudojimą imami tarifai nustatyti Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasteisingumo ministro įsakyme.

Už susipažinimą su registro duomenimis ir dokumentų pateikimą notaro biure imamas mokestis. Šie mokesčiai nustatyti Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasNotarų mokesčių įstatyme. Pagal Notarų įstatymą notarų rūmai suteikia nemokamą prieigą prie viešųjų ir verslo bylų per vieną iš Harju, Tartu, Pernu ir Ida-Viru apskričių notarų biurų.

Informacija apie taikomus verslo draudimus skelbiama ir nemokamai prieinama Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasinternete.

Kaip ieškoti informacijos apie bankrotą

Ametlikud Teadaanded svetainėje informacijos apie juridinio arba fizinio asmens nemokumą galite ieškoti pagal asmenvardį arba tapatybės ar registro numerį, o bendrosios paieškos skiltyje taip pat galite atlikti paiešką pagal raktažodį. Paiešką lengva rasti visuose nemokumo bylose paskelbtuose skelbimuose. Užbaigus procedūrą pranešimai perkeliami į archyvą, išskyrus pranešimus apie procedūros užbaigimą – jie lieka viešai paskelbti trejus metus.

Prekybos registre juridinio asmens ar savarankiškai dirbančio asmens informacijos galima ieškoti pagal jo pavadinimą, vardą ir pavardę arba registro numerį. Iš nurodyto juridinio asmens ar savarankiškai dirbančio asmens statuso matyti, ar šis asmuo ar organizacija yra bankrutavę.

Įmonių registras buvo sujungtas su nemokumo registrų paieška e. teisingumo portale, kad bendrovės, skolintojai ir investuotojai, norintys investuoti kitose valstybėse narėse, galėtų tiesiogiai patikrinti kitos šalies nemokumo registro duomenis. Tokiu būdu ši daugiakalbė priemonė užtikrina skaidresnę ir lengvesnę prieigą prie nemokumo informacijos įvairiose šalyse. Informacija teikiama nemokamai. Portalas turi pagrindinę paieškos funkciją, kuri suteikia galimybę atlikti paiešką visuose susietuose registruose pagal skolininko pavadinimą, taip pat išplėstinės paieškos funkciją, kai paieškos kriterijai priklauso nuo to, kurioje šalies registre atliekama paieška.Tolesnė sąsaja (galbūt 2021 m.) oficialūs pranešimai su e. teisingumo portalu, kuriame bus pateikta visa privaloma informacija apie nemokumo bylų paskelbimą pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2015/848 24 straipsnį.

Estijoje paiešką galima atlikti pagal skolininko vardą, pavardę ir asmens kodą/registro kodą.

Bankroto informacijos tarnybos faktai

Estijos nemokumo informacijos tarnyba veikia nuo 1995 m. rugsėjo 1 d.


Tai teksto mašininis vertimas. Šio puslapio savininkas neprisiima jokios atsakomybės dėl šio mašininio vertimo priemone išversto teksto kokybės.

Paskutinis naujinimas: 23/11/2020