Schließen

DIE BETAVERSION DES PORTALS IST JETZT ONLINE!

Besuchen Sie die Betaversion des Europäischen Justizportals und lassen Sie uns wissen, was Sie darüber denken!

 
 

Navigationsleiste

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Reġistri tal-insolvenza - Estonja

Diese Seite wurde maschinell übersetzt. Für die Qualität kann keine Gewähr gegeben werden.

Die Qualität dieser Übersetzung wurde wie folgt bewertet: nicht zuverlässig

Finden Sie die Übersetzung nützlich?

Din il-paġna tipprovdi ħarsa ġenerali fil-qosor tal-informazzjoni offruta dwar l-insolvenza mir-reġistru kummerċjali Estonjan u l-pubblikazzjoni uffiċjali Ametlikud Teadaanded [Avviżi Uffiċjali].


Reġistri tal-insolvenza

X’informazzjoni hija disponibbli fl-Estonja dwar l-insolvenza?

L-Estonja ma għandhiex reġistru tal-insolvenza separat, iżda l-informazzjoni dwar il-proċeduri ta’ falliment u ta’ qlib tad-dejn kemm għall-persuni ġuridiċi kif ukoll għal dawk fiżiċi tista’ tinstab Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidafil-ġurnal uffiċjali elettroniku Ametlikud Teadaanded. Barra minn hekk, Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidair-reġistru kummerċjali Estonjan u r-reġistru ta’ assoċjazzjonijiet u fondazzjonijiet mingħajr skop ta’ qligħ fihom informazzjoni dwar il-falliment ta’ entitajiet ġuridiċi u persuni li jaħdmu għal rashom.

Dawn li ġejjin huma eżempji ta’ dak li jiddaħħal f’Ametlikud Teadaanded mill-qrati u t-trustees f’falliment:

 • il-ħin u l-post tar-reviżjoni ta’ petizzjoni ta’ falliment, u avviż li jikkomunika l-projbizzjoni fuq id-disponiment tal-assi;
 • avviż dwar dikjarazzjoni ta’ falliment;
 • avviż dwar laqgħa ġenerali tal-kredituri;
 • avviż dwar l-approvazzjoni ta’ proposta ta’ distribuzzjoni preliminari;
 • avviż dwar l-għeluq ta’ proċedimenti ta’ falliment;
 • avviż dwar l-approvazzjoni ta’ pjan ta’ aġġustament tad-dejn.

Lista sħiħa tal-avviżi li għandhom jiġu ppubblikati tinsab fuq Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidais-sit web Ametlikud Teadaanded.

Dawn li ġejjin huma mdaħħla fir-Reġistru Kummerċjali Estonjan u r-reġistru ta’ assoċjazzjonijiet u fondazzjonijiet mhux għal skop ta’ qligħ fuq il-bażi ta’ sentenza tal-qorti:

 • twaqqif ta’ proċedimenti ta’ falliment mingħajr dikjarazzjoni ta’ falliment;
 • id-dikjarazzjoni ta’ falliment flimkien mal-isem u l-kodiċi ta’ identifikazzjoni personali tal-fiduċjarju f’falliment, kif ukoll nota li tiddikjara li hu jew hi qed jirrappreżenta l-kumpanija;
 • twaqqif ta’ dikjarazzjoni ta’ falliment flimkien ma’ entrata li turi attività kontinwa mill-kumpanija;
 • it-twaqqif ta’ dikjarazzjoni ta’ falliment u t-tħassir tal-kumpanija mir-reġistru;
 • it-terminazzjoni ta’ proċeduri ta’ falliment u t-tħassir tal-kumpanija mir-reġistru jew il-kontinwazzjoni tal-attivitajiet tal-kumpanija;
 • kompromess u t-terminu għal dan, b’entrata li turi attività kontinwa;
 • kanċellazzjoni ta’ kompromess u l-ftuħ mill-ġdid tal-proċedimenti biex jiġi dikjarat falliment, b’nota li l-kumpanija hija rappreżentata minn fiduċjarju f’falliment;
 • it-tmiem tal-kompromess meta jkun skada, u l-kwittanza tal-fiduċjarju f’falliment;
 • il-ħatra ta’ amministratur tal-aggregazzjoni ta’ kopertura skont l-Att dwar il-Bonds Koperti, flimkien ma’ isimhom u l-kodiċi ta’ identifikazzjoni personali tagħhom, u nota li jirrappreżentaw l-istituzzjoni ta’ kreditu fir-rigward tal-ġestjoni u d-disponiment tal-portafoll tal-bonds koperti.

Dettalji tal-projbizzjonijiet tal-kummerċ imposti fuq id-debitur jew il-persuna bil-poter li tirrappreżentah jew projbizzjonijiet fuq it-twettiq ta’ attivitajiet kummerċjali imposti fuq dik il-persuna ma jiddaħħlux fir-reġistru.

Ir-reġistru kummerċjali Estonjan fih l-informazzjoni segwenti dwar entitajiet legali falluti:

 • isem il-persuna ġuridika;
 • Il-kodiċi tar-reġistru;
 • l-indirizz;
 • dettalji tal-fiduċjarju f’falliment;
 • id-dettalji tal-membri tal-bord maniġerjali;
 • dettalji tal-amministratur tal-aggregazzjoni ta’ kopertura;
 • id-data tal-ordni/tad-deċiżjoni li tiddikjara l-falliment u n-numru tal-ordni jew tal-kawża ċivili.

Irid isir xi ħlas biex jingħata aċċess għall-informazzjoni dwar l-insolvenza?

Id-data tar-reġistru tista’ tiġi aċċessata Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaonline u Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidafl-uffiċċji tan-nutara.

L-aċċess għal Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaAmetlikud Teadaanded huwa mingħajr ħlas.

Ma trid titħallas l-ebda tariffa għat-tiftix dwar entitajiet ġuridiċi, persuni li jaħdmu għal rashom u fergħat ta’ kumpaniji barranin, għal informazzjoni dwar proċedimenti fil-qrati jew għall-aċċess għal informazzjoni fil-kards tar-reġistru. Madankollu, hija imposta tariffa għat-tiftix l-ieħor kollu, inklużi data tal-kard tar-reġistru storika u aċċess għal rapporti annwali, artikoli ta’ assoċjazzjoni u dokumenti oħrajn. Ir-rati imposti għall-użu tad-data tal-kompjuter fir-reġistru kummerċjali huma stabbiliti f’ Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaRegolament tal-Ministru tal-Ġustizzja.

Titħallas tariffa biex jiġu kkonsultati d-data tar-reġistru u d-dokumenti tal-fajl f’uffiċċju ta’ nutar. It-tariffi huma stabbiliti Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidafl-Att tat-Tariffi Notarili. Skont il-Liġi dwar in-Nutara, il-Kamra tan-Nutara tipprovdi aċċess għall-fajls pubbliċi u kummerċjali mingħajr ħlas permezz ta’ wieħed mill-uffiċċji tan-nutara fil-kontej ta’ Harju, Tartu, Pärnu u Ida-Viru.

Dettalji tal-projbizzjonijiet tal-kummerċ huma ppubblikati u jista’ jsir aċċess għalihom mingħajr ħlas Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaonline.

Kif tfittex għall-informazzjoni dwar l-insolvenza

Tista’ tfittex f’Ametlikud Teadaanded għal informazzjoni dwar l-insolvenza ta’ entità ġuridika jew persuna fiżika bl-isem jew il-kodiċi ta’ identifikazzjoni personali/il-kodiċi tar-reġistru, u fuq il-paġna tat-tiftix ġenerali tista’ tfittex ukoll permezz ta’ kelma ewlenija. It-tfittxija hija faċli biex issib l-avviżi kollha ppubblikati fi proċedimenti ta’ insolvenza. Meta jintemmu l-proċedimenti, l-avviżi jiġu arkivjati, bl-eċċezzjoni ta’ avviżi li jikkonċernaw it-terminazzjoni tal-proċedimenti, li jibqgħu pubbliċi għal tliet snin.

Tista’ tfittex għal entità ġuridika jew persuna li taħdem għal rasha fis-sistema ta’ informazzjoni tar-Reġistru Kummerċjali permezz tal-isem tan-negozju, l-isem jew il-kodiċi tar-reġistru. L-istatus ta’ entità ġuridika jew persuna li taħdem għal rasha jindika jekk dik il-persuna jew entità humiex falluti jew le.

Ir-reġistru tan-negozju ġie amalgamat mat-tfittxija għal reġistri ta’ insolvenza fuq il-Portal tal-Ġustizzja elettronika, li jippermetti lill-kumpaniji, lis-selliefa u lill-investituri li jixtiequ jinvestu fi Stati Membri oħra jwettqu verifika tal-isfond direttament mir-reġistru tal-insolvenza ta’ pajjiż ieħor. Bħala riżultat tas-soluzzjoni multilingwi li ġiet stabbilita, il-proċess ta’ ksib ta’ informazzjoni dwar l-insolvenza bejn il-fruntieri huwa aktar trasparenti u l-informazzjoni nnifisha hija aktar faċli biex tiġi aċċessata. L-informazzjoni hija disponibbli mingħajr ħlas. Il-portal għandu funzjoni bażika ta’ tiftix, li tippermetti li jsiru tfittxijiet fir-reġistri interkonnessi kollha skont l-isem tad-debitur, kif ukoll il-funzjonalità tat-tfittxija avvanzata, fejn il-kriterji tat-tiftix jiddependu fuq f’liema reġistru tal-pajjiż qed isir tiftix.Interfaċċa ulterjuri (preżumibbilment fl-2021) Avviżi Uffiċjali mal-Portal tal-Ġustizzja elettronika, fejn se tkun disponibbli l-informazzjoni obbligatorja kollha dwar il-pubblikazzjoni tal-proċedimenti ta’ insolvenza skont l-Artikolu 24 tar-Regolament 2015/848 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill.

Għall-Estonja, huwa possibbli li tfittex skont l-isem tad-debitur u skont il-kodiċi ta’ identifikazzjoni personali/il-kodiċi tar-reġistru.

Storja tas-servizz ta’ informazzjoni dwar il-falliment

Is-servizz Estonjan dwar il-falliment ilu disponibbli mill-1 ta’ Settembru 1995.


Din hija verżjoni tradotta awtomatikament tal-kontenut. Is-sid ta’ din il-paġna ma jaċċetta ebda responsabbiltà jew obbligazzjoni fir-rigward tal-kwalità ta’ dan it-test tradott b'mod awtomatiku.

L-aħħar aġġornament: 23/11/2020