Close

BETA VERSION OF THE PORTAL IS NOW AVAILABLE!

Visit the BETA version of the European e-Justice Portal and give us feedback of your experience!

 
 

Navigation path

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Insolvenční rejstříky - Estonsko

This page has been machine translated and its quality cannot be guaranteed.

The quality of this translation has been assessed as: unreliable

Do you consider this translation useful?

Tato stránka poskytuje stručný přehled informací o úpadku, které estonský obchodní rejstřík nabízí, a úřední publikaci Ametlikud Teadaanded [oficiální oznámení].


Insolvenční rejstříky

Jaké informace o insolvenci jsou v Estonsku k dispozici?

Estonsko nemá samostatný insolvenční rejstřík, ale informace o úpadkových řízeních a postupech konverze dluhů právnických i fyzických osob jsou uvedeny v elektronickém úředním Odkaz se otevře v novém okně.věstníku Ametlikud Teadaanded. Kromě toho Odkaz se otevře v novém okně.estonský obchodní rejstřík a rejstřík neziskových sdružení a nadací obsahují informace o úpadku právnických osob a osob samostatně výdělečně činných.

Níže jsou uvedeny příklady toho, co bylo zapsáno v rozsudku Ametlikud Teadaanded soudy a správci konkurzní podstaty:

 • čas a místo přezkoumání návrhu na konkurs a oznámení o zákazu prodeje aktiv;
 • oznámení o vyhlášení úpadku;
 • oznámení o valné hromadě věřitelů;
 • oznámení o schválení předběžného návrhu distribuce;
 • oznámení o ukončení konkurzního řízení;
 • oznámení o schválení plánu úpravy dluhu.

Úplný seznam oznámení, která mají být zveřejněna, je k dispozici na internetových Odkaz se otevře v novém okně.stránkách Ametlikud Teadaanded.

Do estonského obchodního rejstříku a rejstříku neziskových sdružení a nadací se na základě soudního rozhodnutí zapisují:

 • zastavení konkurzního řízení bez vyhlášení úpadku;
 • prohlášení o úpadku spolu se jménem a osobním identifikačním kódem správce v konkurzu, jakož i poznámku uvádějící, že společnost zastupuje;
 • ukončení vyhlášení úpadku spolu se zápisem prokazujícím pokračování činnosti společnosti;
 • ukončení vyhlášení konkurzu a výmaz společnosti z rejstříku;
 • ukončení konkurzního řízení a výmaz společnosti z rejstříku nebo pokračování činnosti společnosti;
 • kompromis a termín pro tento účel, se záznamem o pokračující činnosti;
 • zrušení kompromisu a opětovné zahájení řízení o prohlášení konkurzu s poznámkou, že společnost je zastoupena insolvenčním správcem;
 • ukončení kompromisu po jeho skončení a zproštění správce v konkurzu;
 • jmenování správce krycího portfolia v souladu se zákonem o krytých dluhopisech spolu s jeho jménem a osobním identifikačním kódem a poznámku, že zastupuje úvěrovou instituci, pokud jde o správu a prodej portfolia krytých dluhopisů.

Podrobnosti o obchodních zákazech uložených dlužníkovi nebo osobě oprávněné je zastupovat nebo zákazech výkonu obchodních činností uložených této osobě nejsou zapsány do rejstříku.

Estonský obchodní rejstřík obsahuje následující informace o právních subjektech v úpadku:

 • název právnické osoby;
 • Registrační kód
 • adresa;
 • údaje o správci v konkurzu;
 • údaje o členech správní rady;
 • údaje o správci krycího portfolia;
 • datum návrhu na konkurz/rozsudku o prohlášení úpadku a číslo návrhu nebo občanskoprávní věci

Je přístup k informacím týkajícím se insolvence zdarma?

Údaje z rejstříku jsou přístupné Odkaz se otevře v novém okně.on-lineOdkaz se otevře v novém okně.a v notářských kancelářích.

Přístup do Odkaz se otevře v novém okně.Ametlikud Teadaanded je bezplatný.

Žádný poplatek online se nevybírá za vyhledávání informací o právnických osobách, osobách samostatně výdělečně činných a pobočkách zahraničních společností, za informace o soudních řízeních nebo za přístup k údajům výpisu z obchodního rejstříku. Veškeré ostatní vyhledávání, včetně nahlížení do historických údajů výpisu z obchodního rejstříku a do výročních zpráv, společenských smluv a stanov a jiných dokumentů je však zpoplatněno. Poplatky za použití počítačových dat v obchodním rejstříku jsou stanoveny nařízením Odkaz se otevře v novém okně.ministra spravedlnosti.

Za nahlížení do údajů rejstříku a do dokumentů spisu u notáře je účtován poplatek. Výše těchto poplatků je stanovena Odkaz se otevře v novém okně.zákonem o notářských poplatcích. Podle notářského zákona poskytuje notářská komora bezplatný přístup k veřejným a obchodním spisům prostřednictvím notářských úřadů v župách Harju, Tartu, Pärnu a Ida-Viru.

Podrobnosti o zákazech obchodování jsou zveřejňovány a lze je získat zdarma Odkaz se otevře v novém okně.online.

Jak hledat informace o insolvenci

V aplikaci Ametlikud Teadaanded můžete vyhledávat informace týkající se platební neschopnosti právnické osoby nebo fyzické osoby podle jména nebo osobního identifikačního kódu/registračního kódu a na obecné vyhledávací stránce můžete vyhledávat také podle klíčového slova. Vyhledávání je snadné nalézt všechna oznámení zveřejněná v insolvenčním řízení. Po skončení řízení jsou oznámení archivována, s výjimkou oznámení o ukončení řízení, která zůstávají veřejná po dobu tří let.

V informačním systému obchodního rejstříku můžete vyhledávat právnické osoby nebo osoby samostatně výdělečně činné podle obchodního jména, názvu nebo registračního kódu. Z postavení právnické osoby nebo osoby samostatně výdělečně činné vyplývá, zda je tato osoba nebo subjekt v úpadku či nikoli.

Obchodní rejstřík byl sloučen s vyhledáváním insolvenčních rejstříků na portálu e-justice, což společnostem, věřitelům a investorům, kteří chtějí investovat v jiných členských státech, umožňuje provést ověření spolehlivosti přímo z insolvenčního rejstříku jiné země. Díky vícejazyčnému řešení, které bylo zavedeno, je proces získávání informací o platební neschopnosti přes hranice transparentnější a přístup k informacím je snazší. Informace jsou k dispozici zdarma. Portál má základní vyhledávací funkci, která umožňuje vyhledávání ve všech propojených rejstřících podle jména dlužníka, a také funkci pokročilého vyhledávání, přičemž kritéria vyhledávání závisí na tom, ve které zemi se vyhledávání nachází.Další rozhraní (pravděpodobně v roce 2021) Úřední oznámení s portálem e-justice, kde budou k dispozici všechny povinné informace o zveřejnění insolvenčního řízení podle článku 24 nařízení Evropského parlamentu a Rady 2015/848.

V případě Estonska je možné vyhledávat podle jména dlužníka a podle osobního identifikačního kódu/kódu registrace.

Historie estonského insolvenčního rejstříku

Estonská insolvenční služba je v k dispozici od 1. září 1995.


Toto je strojový překlad. Provozovatel těchto stránek odmítá právní odpovědnost za kvalitu tohoto strojového překladu.

Poslední aktualizace: 23/11/2020