Sulje

UUSI BETA-VERSIO ON NYT KÄYTETTÄVISSÄ!

Tutustu Euroopan oikeusportaaliin uuteen beta-versioon ja anna siitä palautetta!

 
 

Navigointipolku

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Maksukyvyttömyysrekisterit - Viro

Tämän sivun alkukielistä versiota viro on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.

 

Tätä sivua ei ole käännetty valitsemallesi kielelle.
Halutessasi voit tutustua sivun konekäännökseen. Huomaa, että konekäännös on vain suuntaa antava. Sivun ylläpitäjä ei ole vastuussa eikä vahingonkorvausvelvollinen konekäännöksen laadusta.

Tällä sivulla luodaan yleissilmäys maksukyvyttömyyttä koskeviin tietoihin, jotka ovat saatavilla Viron kaupparekisterissä ja virallisten ilmoitusten julkaisussa Ametlikud Teadaanded.


Maksukyvyttömyysrekisterit

Millaisia tietoja Virossa saa maksukyvyttömyysasioista?

Virossa ei ole erillistä maksukyvyttömyysrekisteriä. Tietoja oikeushenkilöiden ja luonnollisten henkilöiden konkursseista ja velkajärjestelyistä voi hakea sähköisestä virallisten ilmoitusten julkaisusta Linkki avautuu uuteen ikkunaanAmetlikud TeadaandedLinkki avautuu uuteen ikkunaanViron kaupparekisterissä sekä voittoa tavoittelemattomien yhdistysten ja säätiöiden rekisterissä on tietoa oikeushenkilöiden ja itsenäisten ammatinharjoittajien konkursseista.

Tuomioistuin ja konkurssipesän hoitajat kirjaavat Ametlikud Teadaanded -julkaisuun esimerkiksi seuraavat tiedot:

 • konkurssihakemuksen käsittelyajankohta ja -paikka sekä vallintaoikeuden epäämistä koskevan päätöksen tiedoksiantamisilmoitus
 • konkurssiin asettamista koskeva ilmoitus
 • velkojainkokousilmoitus
 • alustavan jakoehdotuksen vahvistamisilmoitus
 • konkurssimenettelyn päättämisilmoitus
 • velkajärjestelysuunnitelman vahvistamisilmoitus

Täydellinen luettelo julkaistavista ilmoituksista on Ametlikud Teadaanded -julkaisun Linkki avautuu uuteen ikkunaanverkkosivulla.

Merkinnät kaupparekisteriin sekä voittoa tavoittelemattomien yhdistysten ja säätiöiden rekisteriin tehdään tuomioistuinten päätösten perusteella:

 • konkurssimenettelyn päättyminen ilman konkurssin julistamista
 • konkurssin julistaminen sekä konkurssipesän hoitajan nimi ja henkilötunnus ja maininta siitä, että tämä edustaa yrittäjää
 • konkurssin raukeaminen ja merkintä yrittäjän toiminnan jatkumisesta
 • konkurssin raukeaminen ja merkintä yrittäjän poistamisesta rekisteristä
 • konkurssimenettelyn päättäminen ja merkintä yrittäjän poistamisesta rekisteristä tai toiminnan jatkumisesta
 • velkajärjestely ja sen määräaika sekä merkintä toiminnan jatkumisesta
 • velkajärjestelyn mitätöiminen ja konkurssimenettelyn uudelleenaloittaminen sekä maininta siitä, että yrittäjää edustaa konkurssipesän hoitaja
 • velkajärjestelyn loppuminen määräajan päättymisen vuoksi ja konkurssipesän hoitajan vapauttaminen tehtävästään
 • katettuja joukkolainoja koskevan lain mukainen erityisen hallinnonhoitajan nimeäminen sekä tämän nimi ja henkilötunnus, kuten myös merkintä siitä, että hallinnonhoitaja edustaa luottolaitosta katettujen joukkolainojen salkkujen valinnassa ja vallinnassa.

Rekisteriin ei merkitä velallisen eikä tämän edustusoikeutta käyttävän henkilön liiketoimintakieltoa, eikä myöskään tällaiselle henkilölle määrättyä yrityskieltoa.

Kaupparekisteri sisältää oikeushenkilöiden konkursseista seuraavat tiedot:

 • oikeushenkilön nimi
 • rekisteritunnus
 • osoite
 • konkurssipesän hoitajaa koskevat tiedot
 • johtokunnan jäseniä koskevat tiedot
 • hallinnonhoitajaa koskevat tiedot
 • konkurssi-ilmoitusta koskevan päätöksen/tuomion päivämäärä sekä päätöksen tai riita-asian numero.

Onko maksukyvyttömyysasioita koskevan palvelun käyttö ilmaista?

Rekisteritietoja voi tarkastella Linkki avautuu uuteen ikkunaaninternetissä tai Linkki avautuu uuteen ikkunaannotaarin toimistossa.

Julkaisun Linkki avautuu uuteen ikkunaanAmetlikud Teadaanded käyttö on maksutonta.

Myös oikeushenkilön, itsenäisen ammatinharjoittajan ja ulkomaisen yhtiön sivuliikkeen hakeminen sekä tuomioistuinpäätösten ja rekisterikorttitietojen selailu internetissä on maksutonta. Kaikki muut haut, esimerkiksi rekisterikortin historialliset tiedot, tilinpäätökset, yhtiöjärjestykset ja muut asiakirjat ovat maksullisia. Kaupparekisterin sähköisten tietojen käytöstä perittävät maksut vahvistetaan Linkki avautuu uuteen ikkunaanoikeusministerin asetuksella.

Rekisteritietojen ja kansioiden asiakirjoihin tutustuminen notaarin toimistossa on maksullista. Tietoihin tutustumisesta perittävät palkkiot vahvistetaan Linkki avautuu uuteen ikkunaannotaarien palkkioista annetussa laissa.

Liiketoiminta- ja yrityskieltoja koskevat tiedot ovat julkisia, ja niihin voi tutustua maksutta Linkki avautuu uuteen ikkunaanverkkosivustolla.

Maksukyvyttömyyttä koskevien tietojen hakeminen

Ametlikud Teadaanded -julkaisussa voi hakea tietoja oikeushenkilöiden ja luonnollisten henkilöiden maksukyvyttömyydestä henkilö- tai rekisteritunnuksella sekä hakusanalla. Hakutoiminnolla löytyvät helposti kaikki meneillään olevia maksukyvyttömyysmenettelyjä koskevat ilmoitukset. Menettelyn päättyessä ilmoitukset arkistoidaan lukuun ottamatta menettelyn päättämisilmoitusta, joka säilyy julkisena kolme vuotta.

Oikeushenkilöä tai itsenäistä ammatinharjoittajaa voi hakea kaupparekisterin tietojärjestelmästä toiminimen, nimen tai rekisteritunnuksen perusteella. Oikeushenkilön tai itsenäisen ammatinharjoittajan tilasta näkee, onko se vararikossa.

Ametlikud Teadaanded -julkaisu liitettiin syksyllä 2019 Euroopan oikeusportaalin maksukyvyttömyysrekisterien hakurajapintaan. Muihin jäsenvaltioihin investointeja suunnittelevat yritykset, lainanantajat ja investoijat voivat näin ollen tehdä tarkistuksia muiden maiden maksukyvyttömyysrekistereissä. Monikielisen portaalin ansiosta eri jäsenvaltioiden maksukyvyttömyystiedot ovat avoimempia ja helpommin saatavilla. Tiedot ovat saatavilla maksutta. Portaalin yksinkertaisella hakutoiminnolla voi etsiä velallisen nimellä tietoja kaikista portaaliin liitetyistä rekistereistä. Laajennetussa hakutoiminnossa hakukriteerit riippuvat siitä, minkä maan rekisteristä velallista haetaan. Viron rekisteriin voi tehdä hakuja velallisen nimellä tai henkilö-/rekisteritunnuksella.

Maksukyvyttömyysasioita koskevan palvelun historiaa

Maksukyvyttömyysasioita koskeva palvelu on ollut toiminnassa 1. syyskuuta 1995 lähtien.


Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Päivitetty viimeksi: 14/07/2020