Zatvori

BETA VERZIJA PORTALA SADA JE DOSTUPNA!

Posjetite BETA verziju europskog portala e-pravosuđe i pošaljite nam povratne informacije!

 
 

Navigacijski put

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Insolvenční rejstříky - Estonsko

Ova je stranica strojno prevedena i njezina kvaliteta nije zajamčena.

Kvaliteta ovog prijevoda ocijenjena je kao: nepouzdana

Smatrate li ovaj prijevod korisnim?

Tato stránka obsahuje stručný přehled platební neschopnosti estonského obchodního rejstříku a informací poskytovaných v rámci oficiálních obchodních zpráv.


Insolvenční rejstříky

Jaké informace o insolvenci jsou v Estonsku k dispozici?

Estonsko nemá samostatný insolvenční rejstřík, ale informace o postupech v oblasti úpadku a konverze dluhů právnických i fyzických osob lze nalézt v úřední internetové publikaci Odkaz se otevře v novém okně. Ametlikud Teadaanded. Kromě toho obsahoval Odkaz se otevře v novém okně.estonský obchodní rejstřík a rejstřík neziskových sdružení a nadací položky v úpadku právnických osob a osob samostatně výdělečně činných.

Úřední oznámení zahrnují například soud a insolvenční správce:

 • vyhlášení konkursního řízení a oznámení o zákazu akce;
 • vyhlášení úpadku;
 • oznámení o schůzi věřitelů;
 • sdělení, které potvrzuje původní návrh o přidělení prostředků;
 • oznámení o ukončení konkurzního řízení;
 • oznámení o schválení plánu přeměny dluhu.

Oznámení zveřejněná na úplném seznamu jsou k dispozici na Odkaz se otevře v novém okně.internetových stránkách Úředního věstníku.

V estonském obchodním rejstříku a rejstříku neziskových sdružení a nadací se na základě soudního rozhodnutí zapisují tyto údaje:

 • zrušení konkurzního řízení, aniž by byl vyhlášen konkurz;
 • prohlášení konkursu spolu s uvedením jména a osobního identifikačního kódu správce konkurzní podstaty, jakož i sdělení o tom, že zastupuje společnost;
 • zrušení prohlášení konkurzu spolu se záznamem prokazujícím pokračování činnosti společnosti;
 • zrušení prohlášení o úpadku a výmazu společnosti z rejstříku;
 • zastavení konkurzního řízení a výmaz společnosti z rejstříku nebo pokračování činnosti společnosti;
 • kompromis a podmínky, se záznamem prokazujícím pokračování činnosti;
 • zrušení kompromisu a znovuzahájení řízení o prohlášení konkursu s tím, že společnost je zastupována správcem konkurzní podstaty;
 • ukončení kompromisu ohledně přechodu z tohoto období a propuštění insolvenčního správce;
 • jmenování správce krytých dluhopisů spolu s jeho jménem a identifikačním kódem, jakož i údaj o tom, že je zástupcem úvěrové instituce při řízení a správě portfolií krytých dluhopisů.

Údaje o zákazech obchodu uložených dlužníkovi nebo osobě, která má pravomoc je zastupovat, nebo zákazy výkonu obchodních činností uložených této osobě nejsou zapsány do rejstříku.

Estonský obchodní rejstřík obsahuje následující informace o právních subjektech v úpadku:

 • název právnické osoby;
 • registrační kód
 • adresa;
 • údaje o správci podstaty;
 • údaje o členech výkonného výboru;
 • údaje o administrátorské pozici zajištění;
 • datum návrhu na konkurz/rozsudku o prohlášení úpadku a číslo návrhu nebo občanskoprávní věci

Je přístup k informacím týkajícím se insolvence zdarma?

Údaje o registraci lze zobrazit Odkaz se otevře v novém okně.online a v Odkaz se otevře v novém okně.kanceláři notáře.

Přístup Odkaz se otevře v novém okně. k úředním sdělením je bezplatný.

Žádný poplatek online se nevybírá za vyhledávání informací o právnických osobách, osobách samostatně výdělečně činných a pobočkách zahraničních společností, za informace o soudních řízeních nebo za přístup k údajům výpisu z obchodního rejstříku. Veškeré ostatní vyhledávání, včetně nahlížení do historických údajů výpisu z obchodního rejstříku a do výročních zpráv, společenských smluv a stanov a jiných dokumentů je však zpoplatněno. Poplatky za použití počítačových dat v obchodním rejstříku jsou stanoveny nařízením Odkaz se otevře v novém okně.ministra spravedlnosti.

Za nahlížení do údajů rejstříku a do dokumentů spisu u notáře je účtován poplatek. Výše těchto poplatků je stanovena Odkaz se otevře v novém okně.zákonem o notářských poplatcích.

Podrobnosti o zákazu obchodování jsou zveřejněny a jsou k dispozici zdarma na Odkaz se otevře v novém okně.internetu.

Jak hledat informace o insolvenci

V oficiálních oznámeních o platební neschopnosti fyzických osob lze vyhledávat podle jména nebo osobního identifikačního čísla/registračního čísla v obecném vyhledávání podle klíčových slov. Vyhledávání umožňuje snadný přístup ke všem nevyřešeným a zveřejněným oznámením v úpadkovém řízení. Po skončení řízení se oznámení uchovávají v archivu s výjimkou jakéhokoli oznámení o likvidaci, které po dobu tří let zůstává veřejné.

Můžete vyhledat právnickou osobu nebo osobu samostatně výdělečně činnou v informačním systému obchodního rejstříku podle názvu firmy, názvu nebo registračního kódu. Postavení právnické osoby nebo osoby samostatně výdělečně činné ukazuje, zda je tato osoba nebo subjekt v úpadku či nikoli.

Od podzimu 2019 je Ametlikud Teadaanded (Official Notices) rozhraní s insolvenčními rejstříky portálu e-justice, což podnikům, půjčovatelům a investorům, kteří chtějí investovat do jiných členských států, umožňuje provést kontrolu spolehlivosti přímo z insolvenčního rejstříku jiné země. Soubor vícejazyčných řešení povede k tomu, že informace o platební neschopnosti budou transparentnější a usnadní přístup k nim. Informace jsou k dispozici zdarma. Portál je navržen tak, aby hledal jednoduché vyhledávání, které umožní vyhledávání podle jména dlužníka ve všech propojených rejstřících a rozšířené vyhledávání, pokud kritéria vyhledávání závisí na tom, ze které země s dlužníkem se jedná. V případě Estonska je možné vyhledat jméno a osobní identifikační číslo dlužníka.

Historie estonského insolvenčního rejstříku

Estonská insolvenční služba je v k dispozici od 1. září 1995.


Toto je strojový překlad. Provozovatel těchto stránek odmítá právní odpovědnost za kvalitu tohoto strojového překladu.

Poslední aktualizace: 19/07/2019