Zatvori

BETA VERZIJA PORTALA SADA JE DOSTUPNA!

Posjetite BETA verziju europskog portala e-pravosuđe i pošaljite nam povratne informacije!

 
 

Navigacijski put

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Reġistri tal-insolvenza - Estonja

Ova je stranica strojno prevedena i njezina kvaliteta nije zajamčena.

Kvaliteta ovog prijevoda ocijenjena je kao: nepouzdana

Smatrate li ovaj prijevod korisnim?

Din il-paġna tipprovdi ħarsa ġenerali fil-qosor tal-insolvenza tar-reġistru kummerċjali Estonjan u tal-informazzjoni pprovduta mir-rapporti uffiċjali dwar il-kummerċ.


Reġistri tal-insolvenza

X’informazzjoni hija disponibbli fl-Estonja dwar l-insolvenza?

L-Estonja ma għandhiex reġistru tal-insolvenza separat iżda tista’ ssib informazzjoni dwar il-proċeduri ta’ falliment u konverżjoni tad-dejn kemm ta’ persuni ġuridiċi kif ukoll ta’ persuni fiżiċi fil-pubblikazzjoni online uffiċjali Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdida Ametlikud Teadaanded. Barra minn hekk, Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidair-reġistru kummerċjali Estonjan u r-reġistru ta’ assoċjazzjonijiet u fondazzjonijiet mhux għal skop ta’ qligħ inkludew entrati fil-falliment ta’ entitajiet ġuridiċi u persuni li jaħdmu għal rashom.

Avviżi uffiċjali għandhom jinkludu, pereżempju, il-qorti u l-amministraturi tal-insolvenza:

 • avviż dwar il-ħin u l-post tal-proċedimenti ta’ falliment u n-notifika tal-projbizzjoni ta’ azzjoni;
 • dikjarazzjoni ta’ falliment;
 • avviż tal-laqgħa tal-kredituri;
 • nota li tikkonferma l-proposta ta’ allokazzjoni inizjali;
 • avviż ta’ terminazzjoni tal-proċeduri ta’ falliment;
 • notifika ta’ approvazzjoni ta’ pjan ta’ konverżjoni tad-dejn.

L-avviżi ppubblikati fil-lista sħiħa jinsabu fis-sit Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaweb tal-Avviżi.

Dawn li ġejjin huma mdaħħla fir-Reġistru Kummerċjali Estonjan u r-reġistru ta’ assoċjazzjonijiet u fondazzjonijiet mhux għal skop ta’ qligħ fuq il-bażi ta’ sentenza tal-qorti:

 • it-twaqqif tal-proċedimenti ta’ falliment mingħajr ma wieħed jiddikjara falliment;
 • id-dikjarazzjonijiet ta’ falliment flimkien mal-isem u l-kodiċi ta’ identifikazzjoni personali tal-fiduċjarju f’falliment, kif ukoll nota li ssemmi li hu jew hi qed jirrappreżentaw il-kumpanija;
 • it-twaqqif ta’ dikjarazzjoni ta’ falliment flimkien ma’ entrata li turi tkomplija fl-attività mill-kumpanija;
 • it-twaqqif ta’ dikjarazzjoni ta’ falliment u t-tħassir tal-kumpanija mir-reġistru;
 • it-terminazzjoni ta’ proċeduri ta’ falliment u t-tħassir tal-kumpanija mir-reġistru jew il-kontinwazzjoni tal-attivitajiet tal-kumpanija;
 • kompromess u t-terminu għal dan, b’entrata li turi attività kontinwa;
 • kanċellazzjoni ta’ kompromess u l-ftuħ mill-ġdid tal-proċedimenti biex jiġi dikjarat falliment, b’nota li l-kumpanija hija rappreżentata minn fiduċjarju f’falliment;
 • it-tmiem ta’ kompromess dwar it-trasferiment ta’ dan il-perijodu u r-rilaxx ta’ prattikant fl-insolvenza;
 • il-ħatra ta’ maniġer ta’ bonds koperti, flimkien mal-isem u l-kodiċi ta’ identifikazzjoni personali tagħha, kif ukoll indikazzjoni li hija rappreżentant tal-istituzzjoni ta’ kreditu fil-ġestjoni u l-ġestjoni tal-portafolli ta’ bonds koperti.

Dettalji tal-projbizzjonijiet tal-kummerċ imposti fuq id-debitur jew il-persuna bil-poter li tirrappreżentah jew projbizzjonijiet fuq it-twettiq ta’ attivitajiet kummerċjali imposti fuq dik il-persuna ma jiddaħħlux fir-reġistru.

Ir-reġistru kummerċjali Estonjan fih l-informazzjoni segwenti dwar entitajiet legali falluti:

 • isem il-persuna ġuridika;
 • il-kodiċi tar-reġistru;
 • l-indirizz;
 • dettalji tal-prattikant fl-insolvenza;
 • dettalji tal-membru tal-Bord Eżekuttiv;
 • data ta’ l-amministratur kollaterali;
 • id-data tal-ordni/tad-deċiżjoni li tiddikjara l-falliment u n-numru tal-ordni jew tal-kawża ċivili.

Irid isir xi ħlas biex jingħata aċċess għall-informazzjoni dwar l-insolvenza?

Id-dejta tar-reġistrazzjoni tista’ tiġi kkonsultata Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaonline u Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidafl-uffiċċju tan-nutar.

L-aċċess għal Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdida komunikazzjonijiet uffiċjali huwa mingħajr ħlas.

Ma trid titħallas l-ebda tariffa għat-tiftix dwar entitajiet ġuridiċi, persuni li jaħdmu għal rashom u fergħat ta’ kumpaniji barranin, għal informazzjoni dwar proċedimenti fil-qrati jew għall-aċċess għal informazzjoni fil-kards tar-reġistru. Madankollu, hija imposta tariffa għat-tiftix l-ieħor kollu, inklużi data tal-kard tar-reġistru storika u aċċess għal rapporti annwali, artikoli ta’ assoċjazzjoni u dokumenti oħrajn. Ir-rati imposti għall-użu tad-dejta tal-kompjuter fir-reġistru kummerċjali huma stabbiliti f’ Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaRegolament tal-Ministru tal-Ġustizzja.

Titħallas tariffa biex jiġu kkonsultati d-dejta tar-reġistru u d-dokumenti tal-fajl f’uffiċċju ta’ nutar. It-tariffi huma stabbiliti Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidafl-Att tat-Tariffi Notarili.

Dettalji tal-projbizzjonijiet tal-kummerċ huma ppubblikati u jista’ jsir aċċess għalihom mingħajr ħlas Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaonline.

Kif tfittex għall-informazzjoni dwar l-insolvenza

F’Avviżi Uffiċjali, data ta’ insolvenza ta’ persuna ġuridika u fiżika tista’ titfittex b’isem jew numru ta’ identifikazzjoni personali/numru ta’ reġistrazzjoni b’mod ġenerali li tfittex skont il-kelma ewlenija. It-tfittxija tippermetti aċċess faċli għall-avviżi pendenti u ppubblikati kollha fi proċedimenti ta’ insolvenza. Fl-aħħar tal-proċedura, l-avviżi għandhom jinżammu fl-arkivji, bl-eċċezzjoni ta’ kwalunkwe avviż ta’ stralċ li għandu jibqa’ pubbliku għal perjodu ta’ tliet snin.

Tista’ tfittex għal entità ġuridika jew persuna li taħdem għal rasha fis-sistema ta’ informazzjoni tar-Reġistru Kummerċjali permezz tal-isem tan-negozju, l-isem jew il-kodiċi tar-reġistru. L-istatus ta’ entità ġuridika jew persuna li taħdem għal rasha jindika jekk dik il-persuna jew entità humiex falluti jew le.

Sa mill-ħarifa tal-2 019 l-Ametlikud Teadaanded (Avviżi Uffiċjali) hija l-interfaċċja mar-reġistri ta’ insolvenza tal-Portal tal-Ġustizzja elettronika, li jippermettu lill-kumpaniji, lis-selliefa u lill-investituri li jixtiequ jinvestu fi Stati Membri oħra biex iwettqu kontroll tal-isfond direttament mir-reġistru tal-insolvenza ta’ pajjiż ieħor. Sett ta’ soluzzjonijiet multilingwi se jagħmel l-informazzjoni dwar l-insolvenza transfruntiera aktar trasparenti u l-aċċess għaliha. L-informazzjoni għandha tkun disponibbli mingħajr ħlas. Il-portal huwa mfassal biex ifittex tiftix sempliċi li jippermetti tiftix bl-isem tad-debitur tar-reġistri llinkjati kollha u tfittxija estiża, fejn il-kriterji tat-tiftix jiddependu fuq l-identifikazzjoni tal-pajjiż mad-debitur. Fil-każ ta’ l-Estonja, huwa possibbli li wieħed ifittex għall-isem tad-debitur u n-numru ta’ identifikazzjoni personali/kodiċi tar-reġistru.

Storja tas-servizz ta’ informazzjoni dwar il-falliment

Is-servizz Estonjan dwar il-falliment ilu disponibbli mill-1 ta’ Settembru 1995.


Din hija verżjoni tradotta awtomatikament tal-kontenut. Is-sid ta’ din il-paġna ma jaċċetta ebda responsabbiltà jew obbligazzjoni fir-rigward tal-kwalità ta’ dan it-test tradott b'mod awtomatiku.

L-aħħar aġġornament: 19/07/2019