Zatvori

BETA VERZIJA PORTALA SADA JE DOSTUPNA!

Posjetite BETA verziju europskog portala e-pravosuđe i pošaljite nam povratne informacije!

 
 

Navigacijski put

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Rejestry upadłości - Estonia

Ova je stranica strojno prevedena i njezina kvaliteta nije zajamčena.

Kvaliteta ovog prijevoda ocijenjena je kao: nepouzdana

Smatrate li ovaj prijevod korisnim?

Strona zawiera krótki opis niewypłacalności w estońskim rejestrze działalności gospodarczej oraz informacje zawarte w oficjalnych sprawozdaniach handlowych.


Rejestry upadłości

Jakie informacje na temat upadłości są dostępne w Estonii?

Estonia nie posiada odrębnego rejestru upadłości, ale informacje na temat procedur dotyczących upadłości i konwersji długu zarówno osób prawnych, jak i fizycznych można znaleźć w oficjalnej publikacji internetowej Link otworzy się w nowym oknie Ametlikud Teadaanded. Ponadto Link otworzy się w nowym oknieestoński rejestr działalności gospodarczej oraz rejestr stowarzyszeń nienastawionych na zysk i fundacji obejmowały wpisy dotyczące upadłości osób prawnych i osób prowadzących działalność na własny rachunek.

Obwieszczenia urzędowe obejmują na przykład sąd i syndyków masy upadłościowej:

 • powiadomienie o czasie i miejscu postępowania upadłościowego oraz powiadomienie o zakazie podejmowania działań;
 • ogłoszenie upadłości;
 • zawiadomienie o zgromadzeniu wierzycieli;
 • notę potwierdzającą wstępny wniosek o przydzielenie środków;
 • zawiadomienie o zakończeniu postępowania upadłościowego;
 • powiadomienie o zatwierdzeniu planu konwersji długu.

Ogłoszenia opublikowane w pełnym wykazie znajdują się na Link otworzy się w nowym okniestronie internetowej ogłoszeń urzędowych.

Poniższe informacje wprowadza się do estońskiego rejestru działalności gospodarczej oraz rejestru stowarzyszeń nienastawionych na zysk i fundacji na podstawie orzeczenia sądu:

 • informację o zakończeniu postępowania upadłościowego bez ogłoszenia upadłości;
 • informację o ogłoszeniu upadłości wraz ze wskazaniem nazwiska oraz osobistego kodu identyfikacyjnego syndyka masy upadłości, a także adnotację stwierdzającą, że osoba ta jest uprawniona do reprezentowania spółki;
 • informację o uchyleniu postanowienia o ogłoszeniu upadłości wraz z adnotacją dotyczącą kontynuacji działalności spółki;
 • informację o uchyleniu postanowienia o ogłoszeniu upadłości oraz wykreśleniu spółki z rejestru;
 • informację o zakończeniu postępowania upadłościowego oraz wykreśleniu spółki z rejestru lub też podjęciu decyzji w sprawie kontynuacji jej działalności;
 • informację o zawarciu układu w postępowaniu upadłościowym oraz okresie jego obowiązywania, wraz z adnotacją o kontynuacji działalności spółki;
 • informację o uchyleniu układu zawartego w postępowaniu upadłościowym oraz ponownym otwarciu postępowania upadłościowego, z adnotacją, że do reprezentowania spółki uprawniony jest syndyk masy upadłości;
 • zakończenia kompromisu dotyczącego upływu tego okresu i zwolnienia zarządcy;
 • wyznaczenie kierownika obligacji zabezpieczonych wraz z jego nazwą i kodem identyfikacyjnym osobistym, a także wskazanie, że jest ono przedstawicielem instytucji kredytowej w zakresie zarządzania portfelami obligacji zabezpieczonych i zarządzania nimi.

Do rejestru nie wprowadza się szczegółowych informacji na temat zakazów handlu nałożonych na dłużnika lub jego pełnomocnika lub zakazów prowadzenia działalności gospodarczej orzeczonych wobec takiej osoby.

Estoński rejestr działalności gospodarczej zawiera następujące informacje na temat osób prawnych, które ogłosiły upadłość:

 • nazwa osoby prawnej;
 • numer rejestracji;
 • adres;
 • szczegółowe informacje na temat zarządcy;
 • szczegóły dotyczące członka zarządu;
 • dane administratora zabezpieczeń;
 • datę postanowienia o ogłoszeniu upadłości oraz jego sygnaturę lub oznaczenie sprawy w postępowaniu cywilnym.

Czy dostęp do informacji o upadłości jest bezpłatny?

Dane rejestracyjne mogą być dostępne Link otworzy się w nowym oknieonline i w Link otworzy się w nowym okniekancelarii notarialnej.

Dostęp do Link otworzy się w nowym oknie oficjalnych komunikatów jest bezpłatny.

Nie pobiera się opłaty za przeprowadzone w internecie wyszukiwanie informacji o osobach prawnych, osobach fizycznych prowadzących działalność gospodarczą na własny rachunek i oddziałach spółek zagranicznych, jak również za informacje o postępowaniach sądowych oraz udzielenie dostępu do informacji znajdujących się w kartach rejestracyjnych. Za wszelkie pozostałe wyszukiwania pobierana jest jednak opłata. dotyczy to między innymi historycznych danych zawartych w kartach rejestracyjnych oraz dostępu do sprawozdań rocznych, umów spółki oraz innych dokumentów. Stawki opłat za korzystanie z danych elektronicznych zawartych w rejestrze działalności gospodarczej określa Link otworzy się w nowym oknierozporządzenie Ministra Sprawiedliwości.

Kancelarie notarialne umożliwiają za opłatą dostęp do danych i dokumentów zgromadzonych w rejestrze. Wysokość opłat określono w Link otworzy się w nowym oknieustawie o opłatach notarialnych.

Szczegółowe informacje na temat wydanych zakazów handlu są dostępne na następującej stronie Link otworzy się w nowym oknieinternetowej. dostęp do tych informacji jest bezpłatny.

W jaki sposób można wyszukać informacje na temat upadłości?

Dane dotyczące niewypłacalności osoby prawnej i fizycznej można wyszukiwać według nazwiska lub numeru identyfikacyjnego/numeru rejestracyjnego w ogólnym wyszukiwaniu według słowa kluczowego. Wyszukiwanie umożliwia łatwy dostęp do wszystkich oczekujących i opublikowanych ogłoszeń w postępowaniu upadłościowym. Na zakończenie procedury ogłoszenia przechowywane są w archiwum, z wyjątkiem ogłoszenia o likwidacji, które pozostaje otwarte przez okres trzech lat.

Dzięki systemowi informacji rejestru działalności gospodarczej można wyszukiwać osoby prawne lub osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą na własny rachunek, posługując się kryterium nazwy, nazwiska lub numeru rejestracji. Widoczny tam status osoby prawnej lub osoby prowadzącej działalność gospodarczą na własny rachunek wskazuje na to, czy dana osoba znajduje się w stanie upadłości.

Od jesieni 2019 r. Ametlikud Teadaanded jest łącznikiem z rejestrami niewypłacalności w portalu „e-Sprawiedliwość”, umożliwiając firmom, pożyczkodawcom i inwestorom, którzy chcą inwestować w innych państwach członkowskich, przeprowadzanie kontroli przeszłości bezpośrednio z rejestru upadłości innego państwa. Szereg rozwiązań wielojęzycznych sprawi, że informacje dotyczące niewypłacalności staną się bardziej przejrzyste i łatwiejsze do uzyskania. Informacje te są dostępne bezpłatnie. Portal ma za zadanie wyszukiwanie proste, które umożliwia wyszukiwanie według nazwy dłużnika we wszystkich powiązanych rejestrach oraz wyszukiwanie rozszerzone, w przypadku gdy kryteria wyszukiwania zależą od identyfikacji danego kraju u dłużnika. W przypadku Estonii można wyszukać nazwisko dłużnika oraz osobisty numer identyfikacyjny/numer rejestracyjny.

Historia informacji o upadłości

W Estonii informacje na temat upadłości są udostępniane od 1 września 1995 r.


Ta wersja treści strony została przetłumaczona maszynowo. Autorzy tej strony nie ponoszą odpowiedzialności za jakość tłumaczenia maszynowego.

Ostatnia aktualizacja: 19/07/2019