Bezárás

MÁR ELÉRHETŐ A PORTÁL BÉTA VERZIÓJA!

Látogasson el az európai igazságügyi portál béta verziójának felületére, és mondja el nekünk, milyennek találja!

 
 

Navigációs útvonal

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Insolvenční rejstříky - Estonsko

Ez az oldal gépi fordítás eredménye – a fordítás minőségét nem áll módunkban garantálni.

Az értékelés alapján ennek a fordításnak a minősége: nem megbízható

Ön szerint használható ez a fordítás?

Tato stránka obsahuje stručný přehled platební neschopnosti estonského obchodního rejstříku a informací poskytovaných v rámci oficiálních obchodních zpráv.


Insolvenční rejstříky

Jaké informace o insolvenci jsou v Estonsku k dispozici?

Estonsko nemá samostatný insolvenční rejstřík, ale informace o postupech v oblasti úpadku a konverze dluhů právnických i fyzických osob lze nalézt v úřední internetové publikaci Odkaz se otevře v novém okně. Ametlikud Teadaanded. Kromě toho obsahoval Odkaz se otevře v novém okně.estonský obchodní rejstřík a rejstřík neziskových sdružení a nadací položky v úpadku právnických osob a osob samostatně výdělečně činných.

Úřední oznámení zahrnují například soud a insolvenční správce:

 • vyhlášení konkursního řízení a oznámení o zákazu akce;
 • vyhlášení úpadku;
 • oznámení o schůzi věřitelů;
 • sdělení, které potvrzuje původní návrh o přidělení prostředků;
 • oznámení o ukončení konkurzního řízení;
 • oznámení o schválení plánu přeměny dluhu.

Oznámení zveřejněná na úplném seznamu jsou k dispozici na Odkaz se otevře v novém okně.internetových stránkách Úředního věstníku.

V estonském obchodním rejstříku a rejstříku neziskových sdružení a nadací se na základě soudního rozhodnutí zapisují tyto údaje:

 • zrušení konkurzního řízení, aniž by byl vyhlášen konkurz;
 • prohlášení konkursu spolu s uvedením jména a osobního identifikačního kódu správce konkurzní podstaty, jakož i sdělení o tom, že zastupuje společnost;
 • zrušení prohlášení konkurzu spolu se záznamem prokazujícím pokračování činnosti společnosti;
 • zrušení prohlášení o úpadku a výmazu společnosti z rejstříku;
 • zastavení konkurzního řízení a výmaz společnosti z rejstříku nebo pokračování činnosti společnosti;
 • kompromis a podmínky, se záznamem prokazujícím pokračování činnosti;
 • zrušení kompromisu a znovuzahájení řízení o prohlášení konkursu s tím, že společnost je zastupována správcem konkurzní podstaty;
 • ukončení kompromisu ohledně přechodu z tohoto období a propuštění insolvenčního správce;
 • jmenování správce krytých dluhopisů spolu s jeho jménem a identifikačním kódem, jakož i údaj o tom, že je zástupcem úvěrové instituce při řízení a správě portfolií krytých dluhopisů.

Údaje o zákazech obchodu uložených dlužníkovi nebo osobě, která má pravomoc je zastupovat, nebo zákazy výkonu obchodních činností uložených této osobě nejsou zapsány do rejstříku.

Estonský obchodní rejstřík obsahuje následující informace o právních subjektech v úpadku:

 • název právnické osoby;
 • registrační kód
 • adresa;
 • údaje o správci podstaty;
 • údaje o členech výkonného výboru;
 • údaje o administrátorské pozici zajištění;
 • datum návrhu na konkurz/rozsudku o prohlášení úpadku a číslo návrhu nebo občanskoprávní věci

Je přístup k informacím týkajícím se insolvence zdarma?

Údaje o registraci lze zobrazit Odkaz se otevře v novém okně.online a v Odkaz se otevře v novém okně.kanceláři notáře.

Přístup Odkaz se otevře v novém okně. k úředním sdělením je bezplatný.

Žádný poplatek online se nevybírá za vyhledávání informací o právnických osobách, osobách samostatně výdělečně činných a pobočkách zahraničních společností, za informace o soudních řízeních nebo za přístup k údajům výpisu z obchodního rejstříku. Veškeré ostatní vyhledávání, včetně nahlížení do historických údajů výpisu z obchodního rejstříku a do výročních zpráv, společenských smluv a stanov a jiných dokumentů je však zpoplatněno. Poplatky za použití počítačových dat v obchodním rejstříku jsou stanoveny nařízením Odkaz se otevře v novém okně.ministra spravedlnosti.

Za nahlížení do údajů rejstříku a do dokumentů spisu u notáře je účtován poplatek. Výše těchto poplatků je stanovena Odkaz se otevře v novém okně.zákonem o notářských poplatcích.

Podrobnosti o zákazu obchodování jsou zveřejněny a jsou k dispozici zdarma na Odkaz se otevře v novém okně.internetu.

Jak hledat informace o insolvenci

V oficiálních oznámeních o platební neschopnosti fyzických osob lze vyhledávat podle jména nebo osobního identifikačního čísla/registračního čísla v obecném vyhledávání podle klíčových slov. Vyhledávání umožňuje snadný přístup ke všem nevyřešeným a zveřejněným oznámením v úpadkovém řízení. Po skončení řízení se oznámení uchovávají v archivu s výjimkou jakéhokoli oznámení o likvidaci, které po dobu tří let zůstává veřejné.

Můžete vyhledat právnickou osobu nebo osobu samostatně výdělečně činnou v informačním systému obchodního rejstříku podle názvu firmy, názvu nebo registračního kódu. Postavení právnické osoby nebo osoby samostatně výdělečně činné ukazuje, zda je tato osoba nebo subjekt v úpadku či nikoli.

Od podzimu 2019 je Ametlikud Teadaanded (Official Notices) rozhraní s insolvenčními rejstříky portálu e-justice, což podnikům, půjčovatelům a investorům, kteří chtějí investovat do jiných členských států, umožňuje provést kontrolu spolehlivosti přímo z insolvenčního rejstříku jiné země. Soubor vícejazyčných řešení povede k tomu, že informace o platební neschopnosti budou transparentnější a usnadní přístup k nim. Informace jsou k dispozici zdarma. Portál je navržen tak, aby hledal jednoduché vyhledávání, které umožní vyhledávání podle jména dlužníka ve všech propojených rejstřících a rozšířené vyhledávání, pokud kritéria vyhledávání závisí na tom, ze které země s dlužníkem se jedná. V případě Estonska je možné vyhledat jméno a osobní identifikační číslo dlužníka.

Historie estonského insolvenčního rejstříku

Estonská insolvenční služba je v k dispozici od 1. září 1995.


Toto je strojový překlad. Provozovatel těchto stránek odmítá právní odpovědnost za kvalitu tohoto strojového překladu.

Poslední aktualizace: 19/07/2019