Bezárás

MÁR ELÉRHETŐ A PORTÁL BÉTA VERZIÓJA!

Látogasson el az európai igazságügyi portál béta verziójának felületére, és mondja el nekünk, milyennek találja!

 
 

Navigációs útvonal

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Reġistri tal-insolvenza - Estonja

Ez az oldal gépi fordítás eredménye – a fordítás minőségét nem áll módunkban garantálni.

Az értékelés alapján ennek a fordításnak a minősége: nem megbízható

Ön szerint használható ez a fordítás?

Din il-paġna tipprovdi ħarsa ġenerali fil-qosor tal-insolvenza tar-reġistru kummerċjali Estonjan u tal-informazzjoni pprovduta mir-rapporti uffiċjali dwar il-kummerċ.


Reġistri tal-insolvenza

X’informazzjoni hija disponibbli fl-Estonja dwar l-insolvenza?

L-Estonja ma għandhiex reġistru tal-insolvenza separat iżda tista’ ssib informazzjoni dwar il-proċeduri ta’ falliment u konverżjoni tad-dejn kemm ta’ persuni ġuridiċi kif ukoll ta’ persuni fiżiċi fil-pubblikazzjoni online uffiċjali Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdida Ametlikud Teadaanded. Barra minn hekk, Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidair-reġistru kummerċjali Estonjan u r-reġistru ta’ assoċjazzjonijiet u fondazzjonijiet mhux għal skop ta’ qligħ inkludew entrati fil-falliment ta’ entitajiet ġuridiċi u persuni li jaħdmu għal rashom.

Avviżi uffiċjali għandhom jinkludu, pereżempju, il-qorti u l-amministraturi tal-insolvenza:

 • avviż dwar il-ħin u l-post tal-proċedimenti ta’ falliment u n-notifika tal-projbizzjoni ta’ azzjoni;
 • dikjarazzjoni ta’ falliment;
 • avviż tal-laqgħa tal-kredituri;
 • nota li tikkonferma l-proposta ta’ allokazzjoni inizjali;
 • avviż ta’ terminazzjoni tal-proċeduri ta’ falliment;
 • notifika ta’ approvazzjoni ta’ pjan ta’ konverżjoni tad-dejn.

L-avviżi ppubblikati fil-lista sħiħa jinsabu fis-sit Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaweb tal-Avviżi.

Dawn li ġejjin huma mdaħħla fir-Reġistru Kummerċjali Estonjan u r-reġistru ta’ assoċjazzjonijiet u fondazzjonijiet mhux għal skop ta’ qligħ fuq il-bażi ta’ sentenza tal-qorti:

 • it-twaqqif tal-proċedimenti ta’ falliment mingħajr ma wieħed jiddikjara falliment;
 • id-dikjarazzjonijiet ta’ falliment flimkien mal-isem u l-kodiċi ta’ identifikazzjoni personali tal-fiduċjarju f’falliment, kif ukoll nota li ssemmi li hu jew hi qed jirrappreżentaw il-kumpanija;
 • it-twaqqif ta’ dikjarazzjoni ta’ falliment flimkien ma’ entrata li turi tkomplija fl-attività mill-kumpanija;
 • it-twaqqif ta’ dikjarazzjoni ta’ falliment u t-tħassir tal-kumpanija mir-reġistru;
 • it-terminazzjoni ta’ proċeduri ta’ falliment u t-tħassir tal-kumpanija mir-reġistru jew il-kontinwazzjoni tal-attivitajiet tal-kumpanija;
 • kompromess u t-terminu għal dan, b’entrata li turi attività kontinwa;
 • kanċellazzjoni ta’ kompromess u l-ftuħ mill-ġdid tal-proċedimenti biex jiġi dikjarat falliment, b’nota li l-kumpanija hija rappreżentata minn fiduċjarju f’falliment;
 • it-tmiem ta’ kompromess dwar it-trasferiment ta’ dan il-perijodu u r-rilaxx ta’ prattikant fl-insolvenza;
 • il-ħatra ta’ maniġer ta’ bonds koperti, flimkien mal-isem u l-kodiċi ta’ identifikazzjoni personali tagħha, kif ukoll indikazzjoni li hija rappreżentant tal-istituzzjoni ta’ kreditu fil-ġestjoni u l-ġestjoni tal-portafolli ta’ bonds koperti.

Dettalji tal-projbizzjonijiet tal-kummerċ imposti fuq id-debitur jew il-persuna bil-poter li tirrappreżentah jew projbizzjonijiet fuq it-twettiq ta’ attivitajiet kummerċjali imposti fuq dik il-persuna ma jiddaħħlux fir-reġistru.

Ir-reġistru kummerċjali Estonjan fih l-informazzjoni segwenti dwar entitajiet legali falluti:

 • isem il-persuna ġuridika;
 • il-kodiċi tar-reġistru;
 • l-indirizz;
 • dettalji tal-prattikant fl-insolvenza;
 • dettalji tal-membru tal-Bord Eżekuttiv;
 • data ta’ l-amministratur kollaterali;
 • id-data tal-ordni/tad-deċiżjoni li tiddikjara l-falliment u n-numru tal-ordni jew tal-kawża ċivili.

Irid isir xi ħlas biex jingħata aċċess għall-informazzjoni dwar l-insolvenza?

Id-dejta tar-reġistrazzjoni tista’ tiġi kkonsultata Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaonline u Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidafl-uffiċċju tan-nutar.

L-aċċess għal Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdida komunikazzjonijiet uffiċjali huwa mingħajr ħlas.

Ma trid titħallas l-ebda tariffa għat-tiftix dwar entitajiet ġuridiċi, persuni li jaħdmu għal rashom u fergħat ta’ kumpaniji barranin, għal informazzjoni dwar proċedimenti fil-qrati jew għall-aċċess għal informazzjoni fil-kards tar-reġistru. Madankollu, hija imposta tariffa għat-tiftix l-ieħor kollu, inklużi data tal-kard tar-reġistru storika u aċċess għal rapporti annwali, artikoli ta’ assoċjazzjoni u dokumenti oħrajn. Ir-rati imposti għall-użu tad-dejta tal-kompjuter fir-reġistru kummerċjali huma stabbiliti f’ Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaRegolament tal-Ministru tal-Ġustizzja.

Titħallas tariffa biex jiġu kkonsultati d-dejta tar-reġistru u d-dokumenti tal-fajl f’uffiċċju ta’ nutar. It-tariffi huma stabbiliti Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidafl-Att tat-Tariffi Notarili.

Dettalji tal-projbizzjonijiet tal-kummerċ huma ppubblikati u jista’ jsir aċċess għalihom mingħajr ħlas Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaonline.

Kif tfittex għall-informazzjoni dwar l-insolvenza

F’Avviżi Uffiċjali, data ta’ insolvenza ta’ persuna ġuridika u fiżika tista’ titfittex b’isem jew numru ta’ identifikazzjoni personali/numru ta’ reġistrazzjoni b’mod ġenerali li tfittex skont il-kelma ewlenija. It-tfittxija tippermetti aċċess faċli għall-avviżi pendenti u ppubblikati kollha fi proċedimenti ta’ insolvenza. Fl-aħħar tal-proċedura, l-avviżi għandhom jinżammu fl-arkivji, bl-eċċezzjoni ta’ kwalunkwe avviż ta’ stralċ li għandu jibqa’ pubbliku għal perjodu ta’ tliet snin.

Tista’ tfittex għal entità ġuridika jew persuna li taħdem għal rasha fis-sistema ta’ informazzjoni tar-Reġistru Kummerċjali permezz tal-isem tan-negozju, l-isem jew il-kodiċi tar-reġistru. L-istatus ta’ entità ġuridika jew persuna li taħdem għal rasha jindika jekk dik il-persuna jew entità humiex falluti jew le.

Sa mill-ħarifa tal-2 019 l-Ametlikud Teadaanded (Avviżi Uffiċjali) hija l-interfaċċja mar-reġistri ta’ insolvenza tal-Portal tal-Ġustizzja elettronika, li jippermettu lill-kumpaniji, lis-selliefa u lill-investituri li jixtiequ jinvestu fi Stati Membri oħra biex iwettqu kontroll tal-isfond direttament mir-reġistru tal-insolvenza ta’ pajjiż ieħor. Sett ta’ soluzzjonijiet multilingwi se jagħmel l-informazzjoni dwar l-insolvenza transfruntiera aktar trasparenti u l-aċċess għaliha. L-informazzjoni għandha tkun disponibbli mingħajr ħlas. Il-portal huwa mfassal biex ifittex tiftix sempliċi li jippermetti tiftix bl-isem tad-debitur tar-reġistri llinkjati kollha u tfittxija estiża, fejn il-kriterji tat-tiftix jiddependu fuq l-identifikazzjoni tal-pajjiż mad-debitur. Fil-każ ta’ l-Estonja, huwa possibbli li wieħed ifittex għall-isem tad-debitur u n-numru ta’ identifikazzjoni personali/kodiċi tar-reġistru.

Storja tas-servizz ta’ informazzjoni dwar il-falliment

Is-servizz Estonjan dwar il-falliment ilu disponibbli mill-1 ta’ Settembru 1995.


Din hija verżjoni tradotta awtomatikament tal-kontenut. Is-sid ta’ din il-paġna ma jaċċetta ebda responsabbiltà jew obbligazzjoni fir-rigward tal-kwalità ta’ dan it-test tradott b'mod awtomatiku.

L-aħħar aġġornament: 19/07/2019