Bezárás

MÁR ELÉRHETŐ A PORTÁL BÉTA VERZIÓJA!

Látogasson el az európai igazságügyi portál béta verziójának felületére, és mondja el nekünk, milyennek találja!

 
 

Navigációs útvonal

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Konkurzné registre - Estónsko

Ez az oldal gépi fordítás eredménye – a fordítás minőségét nem áll módunkban garantálni.

Az értékelés alapján ennek a fordításnak a minősége: nem megbízható

Ön szerint használható ez a fordítás?

Na tejto stránke nájdete stručný prehľad platobnej neschopnosti estónskeho obchodného registra a informácií poskytnutých úradnými obchodnými správami.


Konkurzné registre

Aké informácie o konkurznom konaní sú v Estónsku k dispozícii?

Estónsko nemá samostatný konkurzný register, ale informácie o postupoch na konverziu dlhu a dlhov právnických aj fyzických osôb sa nachádzajú v úradnej online publikácii Odkaz sa zobrazí v novom okne Ametlikud Teadaanded. Okrem toho Odkaz sa zobrazí v novom okneestónsky obchodný register a register neziskových združení a nadácií zahŕňajú zápisy v konkurze právnických osôb a samostatne zárobkovo činných osôb.

Úradné oznamy zahŕňajú napríklad súd a správcov konkurznej podstaty:

 • oznámenie o čase a mieste konkurzného konania a oznámenie o zákaze konania;
 • vyhlásenie konkurzu;
 • oznámenie o stretnutí veriteľov;
 • oznámenie potvrdzujúce pôvodný návrh na pridelenie prostriedkov;
 • oznámenie o ukončení konkurzného konania;
 • oznámenie schválenia plánu konverzie dlhu.

Oznamy uverejnené v celom zozname sa nachádzajú na webovom Odkaz sa zobrazí v novom oknesídle oficiálneho oznámenia.

Do estónskeho obchodného registra a registra neziskových združení a nadácií sa na základe súdneho rozhodnutia zapisujú tieto skutočnosti:

 • zastavenie konkurzného konania bez vyhlásenia konkurzu;
 • vyhlásenie konkurzu, meno a osobný identifikačný kód správcu konkurznej podstaty, ako aj informácia o tom, či je správca oprávnený konať v mene spoločnosti;
 • zrušenie konkurzu a záznam o pokračovaní v podnikateľskej činnosti;
 • zrušenie konkurzu a záznam o výmaze podnikateľa z registra;
 • zastavenie konkurzného konania a záznam o výmaze spoločnosti z registra alebo pokračovaní činnosti;
 • reštrukturalizácia (kompromiss), súvisiace lehoty a záznam o pokračovaní činnosti;
 • zrušenie reštrukturalizácie (kompromiss) a opätovné začatie konkurzného konania, ako aj záznam o tom, že v mene podnikateľa koná správca;
 • koniec kompromisu o prechode z tohto obdobia a prepustení správcu;
 • vymenovanie správcu krytých dlhopisov spolu s jeho menom a osobným identifikačným kódom, ako aj údaj o tom, že je zástupcom úverovej inštitúcie pri riadení a riadení portfólií krytých dlhopisov.

V registri sa nenachádzajú informácie o zákazoch podnikania uložených dlžníkom alebo osobám oprávneným konať v ich mene.

Estónsky obchodný register obsahuje nasledujúce informácie o konkurzoch právnických osôb:

 • meno právnickej osoby;
 • registračný kód;
 • adresa;
 • podrobné údaje o správcovi;
 • podrobné informácie o členoch výkonnej rady;
 • údaje o správcovi kolaterálu;
 • dátum a číslo vyhlásenia konkurzu/iného rozhodnutia súdu alebo číslo občianskoprávnej veci.

Je prístup k informáciám týkajúcim sa konkurzných konaní bezplatný?

Registračné údaje možno prezerať Odkaz sa zobrazí v novom okneonline a v Odkaz sa zobrazí v novom oknekancelárii notára.

Prístup k Odkaz sa zobrazí v novom okne úradným komunikáciám je bezplatný.

Vyhľadávanie informácií o právnických osobách, samostatne zárobkovo činných osobách, pobočkách zahraničných spoločností, informácií o súdnych konaniach alebo prehliadanie výpisov z registra nie je spoplatnené online. Všetko ostatné vyhľadávanie, vrátane prezerania historických údajov výpisu z obchodného registra a výročných správ, spoločenských zmlúv a iných dokumentov je však spoplatnené. Poplatky za používanie počítačových údajov z obchodného registra sú stanovené Odkaz sa zobrazí v novom oknenariadením ministra spravodlivosti.

Za nahliadnutie do údajov registra a spisových dokumentov u notára sa účtuje poplatok. Výška týchto poplatkov je ustanovená Odkaz sa zobrazí v novom oknezákonom o notárskych poplatkoch.

V Ametlikud Teadaanded sa zverejňujú informácie o zákaze podnikania, ku ktorým je bezplatný prístup na Odkaz sa zobrazí v novom okneinternete.

Vyhľadávanie informácií týkajúcich sa konkurzných konaní

V úradných oznámeniach sa môžu údaje o platobnej neschopnosti právnických a fyzických osôb vyhľadávať podľa mena alebo osobného identifikačného čísla/registračného čísla vo všeobecnom vyhľadávaní podľa kľúčových slov. Vyhľadávanie umožňuje jednoduchý prístup ku všetkým nevybaveným a uverejneným oznamom v insolvenčnom konaní. Na konci postupu sa oznámenia uchovávajú v archíve s výnimkou akýchkoľvek oznámení o likvidácii, ktoré zostanú verejné na obdobie troch rokov.

Právnické osoby alebo samostatne zárobkovo činné osoby možno v obchodnom registri vyhľadávať podľa obchodného mena, názvu alebo kódu v registri. V prípade spoločností a samostatne zárobkovo činných osôb sa v obchodnom registri uvádza, či je daný subjekt v konkurze.

Od jesene 2019 je Ametlikud Teadaanded (Úradné oznámenia) rozhraním s insolvenčným registrom Európskeho portálu elektronickej justície, čo umožňuje spoločnostiam, veriteľom a investorom, ktorí chcú investovať v iných členských štátoch, vykonať kontrolu pôvodu priamo z konkurzného registra v inej krajine. Súbor viacjazyčných riešení zvýši transparentnosť cezhraničných informácií o platobnej neschopnosti a uľahčí prístup k nim. Informácie sú bezplatne k dispozícii. Portál je určený na vyhľadanie jednoduchého vyhľadávania, ktoré umožňuje vyhľadávať podľa mena dlžníka zo všetkých prepojených registrov a rozšíreného vyhľadávania, pričom kritériá vyhľadávania závisia od toho, ako krajina identifikuje totožnosť dlžníka. V prípade Estónska je možné vyhľadať meno a osobné identifikačné číslo dlžníka.

História estónskej konkurznej informačnej služby

Estónska konkurzná služba je k dispozícii od 1. septembra 1995.


Toto je strojový preklad obsahu. Vlastník tejto webovej lokality nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za kvalitu strojového prekladu.

Posledná aktualizácia: 19/07/2019