Uždaryti

JAU VEIKIA PORTALO BETA VERSIJA!

Apsilankykite beta versijos Europos e. teisingumo portale ir išsakykite, ką apie jį manote!

 
 

Naršymo kelias

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Nemokumo registrai - Estija

Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (estų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.

Šiame skyriuje trumpai apžvelgiama Estijos prekybos registro teikiama informavimo apie bankrotą paslauga.


Nemokumo registrai

Kokia informacija apie bankrotą teikiama Estijoje?

Estijoje nėra atskiro bankroto registro. Tačiau Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasEstijos prekybos registre ir Ne pelno organizacijų bei fondų registre galima rasti tam tikros informacijos apie juridinių asmenų ir savarankiškai dirbančių asmenų bankrotą. Informacijos apie juridinių ir fizinių asmenų bankroto paskelbimą galima rasti ir elektroniniame leidinyje „Oficialieji pranešimai“ (Ametlikud Teadaanded), kuriame taip pat skelbiami pranešimai apie bankrotą ir bankroto bylas.

Priėmus teismo sprendimą, Estijos prekybos registre ir Ne pelno organizacijų bei fondų registre paskelbiama tokia informacija:

 • bankroto procedūros nutraukimas nepaskelbus bankroto;
 • bankroto skelbimai, kuriuose pateikiamas bankroto administratoriaus pavadinimas ar asmens tapatybės numeris ir nurodoma, kad jis atstovauja bendrovei;
 • bankroto paskelbimo panaikinimas, nurodant, kad bendrovė tęsia veiklą;
 • bankroto paskelbimo panaikinimas ir bendrovės išbraukimas iš registro;
 • bankroto procedūros nutraukimas ir bendrovės išbraukimas iš registro arba nuoroda, kad bendrovė tęsia veiklą;
 • taikos sutartis, jos terminas ir nuoroda, kad bendrovė tęsia veiklą;
 • taikos sutarties panaikinimas ir bankroto bylos atnaujinimas, nurodant, kad bendrovei atstovauja bankroto administratorius;
 • taikos sutarties galiojimo pabaiga ir bankroto administratoriaus atleidimas.

Informacija apie skolininkui arba jam atstovauti įgaliotam asmeniui taikomus prekybos apribojimus ar draudimą šiam asmeniui vykdyti komercinę veiklą registre neskelbiama.

Estijos prekybos registre skelbiama tokia informacija apie bankrutavusius juridinius asmenis:

 • juridinio asmens pavadinimas;
 • registro kodas;
 • adresas;
 • bankroto administratoriaus vardas ir pavardė;
 • vykdančiosios valdybos nario vardas ir pavardė;
 • sprendimo bankroto byloje priėmimo data ir bankroto bylos arba civilinės bylos numeris.

Ar informacija apie bankrotą teikiama nemokamai?

Su registro duomenimis susipažinti galima Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasregistro skyriuose, Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasinternetu ir Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasnotarų biuruose. Registro skyriuose prieiga prie prekybos registre ir nepelno asociacijų bei fondų registre esančių duomenų ir dokumentų pateikimas yra nemokami.

Nemokamai internetu galima ieškoti juridinių subjektų, savarankiškai dirbančių asmenų ir užsienio įmonių filialų, informacijos apie teismo procesą, taip pat susipažinti su kartotekos duomenimis (taip pat archyvo duomenimis). Tačiau už visas kitas paieškas, įskaitant archyvo kartotekos duomenų paieškas, ir prieigą prie metinių ataskaitų, įstatų ir kitų dokumentų imamas mokestis. Už prekybos registro kompiuterinių duomenų naudojimą imami tarifai nustatyti Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasteisingumo ministro reglamente.

Už susipažinimą su registro duomenimis ir dokumentų pateikimą notaro biure mokestis imamas. Šie mokesčiai nustatyti Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasNotarų mokesčių įstatyme.

Prieiga prie elektroninio leidinio Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langas„Oficialieji pranešimai“ (Ametlikud Teadaanded) nemokama.

Informacija apie taikomus verslo draudimus skelbiama ir nemokamai prieinama Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasinternete.

Kaip ieškoti informacijos apie bankrotą

Prekybos registre juridinio asmens ar savarankiškai dirbančio asmens informacijos galima ieškoti pagal jo pavadinimą, vardą ir pavardę arba registro numerį. Iš nurodyto juridinio asmens ar savarankiškai dirbančio asmens statuso matyti, ar šis asmuo ar organizacija yra bankrutavę.

Bankroto informacijos tarnybos faktai

Estijos bankroto informacijos tarnyba veikia nuo 1995 m. rugsėjo 1 d.


Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.
Šiuo metu valstybės narės, atsakingos už svetainės puslapių, kuriuose pateikiamas nacionalinis turinys, administravimą, atnaujina šios svetainės turinį, atsižvelgdamos į planuojamą Jungtinės Karalystės išstojimą iš Europos Sąjungos. Jeigu svetainės turinys dar neatspindi Jungtinės Karalystės išstojimo fakto, toks neatitikimas yra netyčinis ir bus ištaisytas.

Paskutinis naujinimas: 03/08/2017