Aizvērt

IR PIEEJAMA PORTĀLA BETA VERSIJA!

Apmeklējiet Eiropas e-tiesiskuma portāla BETA versiju un sniedziet atsauksmes par savu pieredzi!

 
 

Navigācijas ceļš

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Maksātnespējas reģistri - Igaunija

Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas igauņu versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.

 

Valodas versijai, kuru skatāties, nav oficiāla tulkojuma.
Šeit ir šī satura mašīntulkojums. Tā mērķis ir tikai palīdzēt saprast, par ko ir teksts. Šīs lapas īpašnieks neuzņemas pilnīgi nekādu atbildību par šī mašīntulkojuma kvalitāti.

Šajā lapā sniegts īss pārskats par to, kāda informācija attiecībā uz maksātnespēju ir ietverta Igaunijas komercreģistrā un oficiālajā izdevumā Ametlikud Teadaanded [Oficiālie paziņojumi].


Maksātnespējas reģistri

Kāda informācija par maksātnespēju ir pieejama Igaunijā?

Igaunijā nav atsevišķa maksātnespējas reģistra, bet informācija par juridisku personu un fizisku personu bankrota procedūrām un parāda korekcijas procedūrām ir pieejama oficiālajā elektroniskajā izdevumā Saite atveras jaunā logāAmetlikud Teadaanded. Turklāt Saite atveras jaunā logāIgaunijas komercreģistrā un bezpeļņas organizāciju un nodibinājumu reģistrā ir iekļauta informācija par juridisko personu un pašnodarbināto personu maksātnespēju.

Turpmāk minēti piemēri tam, kādu informāciju tiesas un bankrota administratori iekļauj Ametlikud Teadaanded:

 • bankrota pieteikuma izskatīšanas laiks un vieta, kā arī paziņojums par aktīvu atsavināšanas aizliegumu;
 • paziņojums par bankrota pasludināšanu;
 • paziņojums par kreditoru kopsapulci;
 • paziņojums par provizoriska sadales priekšlikuma apstiprināšanu;
 • paziņojums par bankrota procedūras noslēgšanu;
 • paziņojums par parāda korekcijas plāna apstiprināšanu.

Pilns publicējamo paziņojumu saraksts ir atrodams Ametlikud Teadaanded Saite atveras jaunā logātīmekļa vietnē.

Pamatojoties uz tiesas nolēmumu, Igaunijas komercreģistrā un bezpeļņas organizāciju un nodibinājumu reģistrā tiek iekļauta šāda informācija:

 • bankrota procedūras pārtraukšana, nepasludinot bankrotu;
 • paziņojums par bankrotu, norādot bankrota administratora vārdu, uzvārdu un personas kodu, kā arī to, vai administrators pārstāv uzņēmumu;
 • paziņojuma par bankrota atcelšana līdz ar norādi par uzņēmuma darbības turpināšanu;
 • paziņojuma par bankrota atcelšana un uzņēmuma izslēgšana no reģistra;
 • bankrota procedūras pabeigšana un uzņēmuma izslēgšana no reģistra vai uzņēmuma darbības turpināšana;
 • izlīgums un tā laikposms līdz ar norādi par uzņēmuma darbības turpināšanu;
 • izlīguma atcelšana un procedūras atsākšana, lai atzītu bankrotu, pievienojot norādi, ka uzņēmumu pārstāv bankrota administrators;
 • izlīguma beigas līdz ar tā termiņa beigām un bankrota administratora pienākumu izbeigšanās;
 • seguma portfeļa administratora iecelšana saskaņā ar Likumu par segtajām obligācijām, norādot viņa vārdu, uzvārdu un personas kodu, kā arī norāde par to, ka viņš pārstāv kredītiestādi attiecībā uz segto obligāciju portfeļa pārvaldību un atsavināšanu.

Reģistrā neiekļauj sīkāku informāciju par parādniekam vai tā pilnvarotam pārstāvim noteiktiem ierobežojumiem saistībā ar uzņēmējdarbību vai par aizliegumu turpināt komercdarbību.

Igaunijas komercreģistrā ir iekļauta šāda informācija par bankrotējušām juridiskajām personām:

 • juridiskās personas nosaukums;
 • reģistra kods;
 • adrese;
 • informācija par bankrota administratoru;
 • informācija par valdes locekļiem;
 • informācija par seguma portfeļa administratoru;
 • lēmuma/sprieduma par bankrota atzīšanu datums un lēmuma vai civillietas numurs.

Vai piekļuve informācijai par maksātnespēju ir bez maksas?

Reģistra datiem var piekļūt Saite atveras jaunā logātiešsaistē un Saite atveras jaunā logānotāru birojos.

Piekļuve informācijai, kas ir ietverta Saite atveras jaunā logāAmetlikud Teadaanded, ir bez maksas.

Maksa netiek pieprasīta par juridisku personu, pašnodarbinātu personu un ārvalstu uzņēmumu filiāļu meklēšanu tiešsaistē, par informāciju par tiesvedību vai par piekļuvi reģistra kartītes informācijai. Taču par visu pārējo datu meklēšanu, tostarp par reģistra kartītes datu vēsturi, un par piekļuvi gada ziņojumiem, statūtiem un citiem dokumentiem ir jāmaksā. Par komercreģistrā ietverto datorizēto datu izmantošanu piemērotā maksa ir noteikta Saite atveras jaunā logātieslietu ministra pieņemtos noteikumos.

Par piekļuvi reģistra datiem un lietas dokumentiem notāru birojā ir jāmaksā. Nodevas ir noteiktas Saite atveras jaunā logāNotāru atlīdzības likumā.

Informācija par uzņēmējdarbības ierobežojumiem tiek publicēta, un tā ir bez maksas pieejama Saite atveras jaunā logātiešsaistē.

Kā meklēt informāciju par maksātnespēju

Informāciju par juridiskas personas vai fiziskas personas maksātnespēju Ametlikud Teadaanded iespējams meklēt, izmantojot vārdu, uzvārdu vai personas kodu/reģistra kodu, un vispārējās meklēšanas lapā varat meklēt arī pēc atslēgvārda. Izmantojot meklēšanas funkciju, var viegli atrast visus publicētos paziņojumus par notiekošām maksātnespējas procedūrām. Tiesvedības beigās paziņojumi tiek arhivēti, izņemot paziņojumus par tiesvedības izbeigšanu, kas ir publiski pieejami trīs gadus.

E-komercreģistrā jūs varat meklēt juridisku personu vai pašnodarbinātu personu pēc uzņēmuma nosaukuma, vārda un uzvārda vai reģistra koda. Juridiskas personas vai pašnodarbinātas personas statuss norāda, vai šī persona vai struktūra ir bankrotējusi.

Kopš 2019. gada rudens Ametlikud Teadaanded ir iekļauts Eiropas e-tiesiskuma portāla savstarpēji saistīto maksātnespējas reģistru meklēšanas saskarnē, kas ļauj uzņēmumiem, aizdevējiem un ieguldītājiem, kuri vēlas ieguldīt citās dalībvalstīs, veikt iepriekšējās darbības pārbaudes tieši citas valsts maksātnespējas reģistrā. Ieviestā daudzvalodu risinājuma rezultātā maksātnespējas informācijas pārrobežu iegūšanas process ir pārredzamāks un pati informācija ir vieglāk pieejama. Informācija ir pieejama bez maksas. Portālam ir pamatmeklēšanas funkcija, kas ļauj veikt meklēšanu visos savstarpēji saistītajos reģistros pēc parādnieka vārda, uzvārda vai nosaukuma, kā arī paplašināta meklēšanas funkcija, kur meklēšanas kritērijs ir atkarīgs no tā, kuras valsts reģistrā tiek veikta meklēšana. Igaunijas gadījumā ir iespējams veikt meklēšanu pēc parādnieka vārda, uzvārda vai nosaukuma un pēc personas koda/reģistra koda.

Maksātnespējas informācijas pakalpojuma vēsture

Igaunijas maksātnespējas informācijas pakalpojums ir pieejams kopš 1995. gada 1. septembra.


Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Lapa atjaunināta: 14/07/2020