Aizvērt

IR PIEEJAMA PORTĀLA BETA VERSIJA!

Apmeklējiet Eiropas e-tiesiskuma portāla BETA versiju un sniedziet atsauksmes par savu pieredzi!

 
 

Navigācijas ceļš

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Maksātnespējas reģistri - Igaunija

Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas igauņu versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.

Šajā sadaļā ir sniegts īss pārskats par Igaunijas komercreģistrā pieejamo maksātnespējas informāciju.


Maksātnespējas reģistri

Kāda informācija par maksātnespēju ir pieejama Igaunijā?

Igaunijā nav atsevišķa maksātnespējas reģistra. Tomēr Saite atveras jaunā logāIgaunijas komercreģistrā un bezpeļņas organizāciju un nodibinājumu reģistrā ir iekļauta informācija par juridisko personu un pašnodarbināto personu maksātnespēju. Informācija par juridisku un fizisku personu atzīšanu par maksātnespējīgām ir pieejama arī oficiālajā elektroniskajā publikācijā Ametlikud Teadaanded (Oficiālais Vēstnesis), kurā publicē arī paziņojumus par maksātnespēju un maksātnespējas procedūrām.

Pamatojoties uz tiesas nolēmumu, Igaunijas komercreģistrā un bezpeļņas organizāciju un nodibinājumu reģistrā tiek iekļauta šāda informācija:

 • maksātnespējas procedūras izbeigšana, neatzīstot maksātnespēju;
 • paziņojumi par maksātnespēju, norādot maksātnespējas administratora vārdu, uzvārdu un personas kodu, kā arī to, vai administrators pārstāv uzņēmumu;
 • paziņojuma par maksātnespēju atcelšana līdz ar norādi par uzņēmuma darbības turpināšanu;
 • paziņojuma par maksātnespēju atcelšana un uzņēmuma dzēšana no reģistra;
 • maksātnespējas procedūras pabeigšana un uzņēmuma dzēšana no reģistra vai uzņēmuma darbības turpināšana;
 • izlīgums un tā laikposms līdz ar norādi par uzņēmuma darbības turpināšanu;
 • izlīguma atcelšana un procedūras atsākšana, lai atzītu maksātnespēju, līdz ar norādi, ka uzņēmumu pārstāv maksātnespējas administrators;
 • izlīguma beigas līdz ar tā laikposma beigām un maksātnespējas administratora pienākumu izbeigšanās.

Reģistrā neiekļauj sīkāku informāciju par parādniekam vai tā pilnvarotam pārstāvim noteiktiem ierobežojumiem saistībā ar uzņēmējdarbību vai par aizliegumu turpināt uzņēmējdarbību.

Igaunijas komercreģistrā ir iekļauta šāda informācija par maksātnespējīgām juridiskajām personām:

 • juridiskās personas nosaukums;
 • reģistra kods;
 • adrese;
 • maksātnespējas administratora vārds un uzvārds;
 • valdes locekļa vārds un uzvārds;
 • lēmuma/sprieduma par maksātnespējas atzīšanu datums un lēmuma vai civillietas numurs.

Vai piekļuve informācijai par maksātnespēju ir bez maksas?

Reģistra datiem var piekļūt Saite atveras jaunā logāreģistra nodaļās, Saite atveras jaunā logātiešsaistē un Saite atveras jaunā logānotāru birojos. Piekļuve informācijai, kas ir ietverta komercreģistrā un bezpeļņas organizāciju un nodibinājumu reģistrā, reģistra nodaļās ir bez maksas.

Maksa netiek pieprasīta par juridisku personu, pašnodarbinātu personu un ārvalstu uzņēmumu filiāļu meklēšanu tiešsaistē, par informāciju par tiesvedību vai par piekļuvi reģistra kartes informācijai (tostarp par datu vēsturi). Taču par visu pārējo datu meklēšanu, tostarp par reģistra kartes datu vēsturi, un par piekļuvi gada ziņojumiem, statūtiem un citiem dokumentiem, ir jāmaksā. Par komercreģistrā ietverto kompjuterizēto datu izmantošanu piemērotā maksa ir noteikta Saite atveras jaunā logātieslietu ministra pieņemtos noteikumos.

Par piekļuvi reģistra datiem un lietas dokumentiem notāru birojā ir jāmaksā. Tam piemērotā masa ir noteikta Saite atveras jaunā logāNotāru atlīdzības likumā.

Piekļuve oficiālajai elektroniskajai publikācijai Saite atveras jaunā logāAmetlikud Teadaanded (Oficiālais Vēstnesis) ir bez maksas.

Informācija par uzņēmējdarbības ierobežojumiem tiek publicēta, un tā ir bez maksas pieejama Saite atveras jaunā logātiešsaistē.

Kā meklēt informāciju par maksātnespēju

Informāciju par juridiskām personām vai pašnodarbinātām personām komercreģistra informācijas sistēmā (Elektroniskajā uzņēmumu reģistrā) iespējams meklēt pēc uzņēmuma nosaukuma, vārda un uzvārda vai reģistra koda. Juridiskās personas vai pašnodarbinātas personas statuss norāda, vai tā ir maksātnespējīga.

Maksātnespējas informācijas pakalpojumu vēsture

Informācijas pakalpojumus par maksātnespēju Igaunijā sniedz kopš 1995. gada 1. septembra.


Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.
Dalībvalstis, kas ir atbildīgas par nacionālā satura lapu pārvaldību, atjaunina daļu šīs tīmekļa vietnes satura, ņemot vērā Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības. Ja vietnē ir saturs, kurā vēl nav atspoguļota Apvienotās Karalistes izstāšanās, tas ir bez nolūka un tiks labots.

Lapa atjaunināta: 03/08/2017