Zavrieť

BETA VERZIA PORTÁLU JE UŽ DOSTUPNÁ!

Navštívte BETA verziu Európskeho portálu elektronickej justície a napíšte nám, čo si o nej myslíte.

 
 

Navigačný riadok

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Konkursregister - Estland

Ide o strojový preklad tejto stránky - vlastník webovej lokality neručí za jeho kvalitu.

Kvalita tohto prekladu bola ohodnotená ako: nespoľahlivá

Je podľa vás tento preklad užitočný?

Denna sida ger en kort översikt över hur det estniska handelsregistret är insolvent och de uppgifter som lämnas i officiella handelsrapporter.


Konkursregister

Vilken information finns tillgänglig i Estland om konkurser?

Estland har inget separat insolvensregister men information om förfarandena vid konkurs och skulder för både juridiska och fysiska personer finns i den officiella onlinepublikationen Länken öppnas i ett nytt fönster Ametlikud Teadaanded. Dessutom har det Länken öppnas i ett nytt fönsterestniska företagsregistret och registret över icke-vinstdrivande föreningar och stiftelser infört uppgifter om juridiska personers och egenföretagares konkurser.

Officiella tillkännagivanden ska omfatta exempelvis domstolen och insolvensförvaltarna:

 • tillkännagivande av tid och plats för konkursförfarandet och meddelande om verksamhetsförbud.
 • en förklaring om konkurs,
 • underrättelse om borgenärssammanträde.
 • en not som bekräftar det ursprungliga tilldelningsförslaget.
 • meddelande om avslutande av konkursförfarandet.
 • underrättelse om godkännande av en skuldombyggnadsplan.

De meddelanden Länken öppnas i ett nytt fönstersom offentliggörs i den fullständiga förteckningen finns på webbplatsen för officiella tillkännagivanden.

Estlands företagsregister och registret om ideella organisationer och stiftelser innehåller uppgifter om följande:

 • ett konkursförfarande avslutas utan att konkurs förklaras.
 • inledande av ett konkursförfarande med angivande av namn och personlig identifikationskod för konkursförvaltaren, samt notering om att denne företräder företaget.
 • avvisande av en konkursansökan tillsammans med en anteckning om att företaget fortsätter sin verksamhet.
 • avvisande av en konkursansökan; företaget stryks ur registret.
 • upphörande av ett konkursförfarande; företaget stryks ur registret eller fortsätter sin verksamhet.
 • ackord och villkoren för detta, med notering om att företaget fortsätter sin verksamhet;
 • upphävande av ackord och återtagande av konkursförfarandet. – Konkurs, med notering om att företaget företräds av en konkursförvaltare.
 • slutet på en kompromiss om övergången av denna period och frigörandet av en insolvensförvaltare.
 • utseende av en förvaltare av säkerställda obligationer tillsammans med dess namn och personliga identifieringskod samt en uppgift om att det är en företrädare för kreditinstitutet när det gäller att förvalta och förvalta de berörda obligationsportföljerna.

Uppgifter om förbud för en gäldenär eller dennes företrädare att fortsätta bedriva näringsverksamhet tas inte upp i registret.

Estlands företagsregister innehåller följande uppgifter om konkursdrabbade juridiska personer:

 • personens namn.
 • registreringskod.
 • adress.
 • uppgifter om utredaren.
 • uppgifter om styrelseledamoten.
 • data från administratören av säkerheter.
 • datum för avisering av konkursbeslut/dom och nummer på beslut eller civilmål.

Är tillgången till information om konkurser kostnadsfri?

Registreringsuppgifter kan läsas Länken öppnas i ett nytt fönsteronline och påLänken öppnas i ett nytt fönsternotarius publicus.

Tillgång till Länken öppnas i ett nytt fönster officiella meddelanden är gratis.

Ingen avgift tas ut för nätsökningar på juridiska personer, egenföretagare och utländska bolags filialer eller på information om domstolsförfaranden. tillgången till uppgifter på registerkort är också gratis. Däremot tas en avgift ut för alla andra sökningar, inklusive sökringar efter äldre registerkort, årsrapporter, bolagsordningar och andra handlingar. Avgifterna för att använda uppgifterna i företagsregistret fastställs i en Länken öppnas i ett nytt fönsterförordning utfärdad av justitieministern.

En avgift tas ut för att konsultera uppgifter i registret och handlingar i akter vid ett notariatkontor. Dessa avgifter anges i Länken öppnas i ett nytt fönsterlagen om notariatsavgifter.

Uppgifter om näringsförbud offentliggörs och finns att tillgå gratis på Länken öppnas i ett nytt fönsternätet.

Sök information om konkurser

I det officiella meddelandet kan uppgifter om juridiska och fysiska personer i insolvensdatabasen göras med hjälp av namn eller personnummer/registreringsnummer i den allmänna sökningen med hjälp av sökord. Sökningen möjliggör enkel tillgång till alla pågående och offentliggjorda meddelanden i insolvensförfaranden. I slutet av förfarandet ska meddelandena förvaras i arkiven, med undantag av meddelanden om likvidation som ska förbli offentliga under en period av tre år.

Du kan söka på ett rättssubjekt eller en egenföretagare i det kommersiella registrets informationssystem per företagsnamn, namn eller registerkod. Den juridiska personens eller egenföretagarens ställning ger information om eventuell konkurs.

Sedan hösten 2019 är Ametlikud Teadaanded (Officiella tillkännagivanden) gränssnittet till e-juridikportalens insolvensregister, vilket gör det möjligt för företag, långivare och investerare som vill investera i andra medlemsstater att utföra en säkerhetsprövning direkt från ett annat lands insolvensregister. En uppsättning flerspråkiga lösningar kommer att göra insolvensinformationen gränsöverskridande mer öppen och lättare att få tillgång till. Informationen ska vara gratis. Portalen är utformad för att söka efter en enkel sökning som gör det möjligt att söka på gäldenärens namn i alla länkade register och en utökad sökning, om sökkriterierna är beroende av vilket land som identifierar vem som är gäldenär. När det gäller Estland är det möjligt att söka efter gäldenärens namn och personnummer/registreringskod.

Konkursinformationens historia

Tjänsten med information om konkurser i Estland har funnits sedan den 1 september 1995.


Det här är en maskinöversättning. Ägaren av sidan tar inget som helst ansvar för kvaliteten på den maskinöversatta texten.

Senaste uppdatering: 19/07/2019