Zapri

BETA RAZLIČICA PORTALA JE ZDAJ NA VOLJO!

Obiščite BETA različicoevropskega portala ePravosodje in opišite svojo izkušnjo!

 
 

Navigacijska pot

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Registri plačilne nesposobnosti - Estonija

Izvirna jezikovna različica te strani estonščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.

Ta razdelek vsebuje kratek pregled storitev v zvezi s plačilno nesposobnostjo, ki jih zagotavlja estonski poslovni register.


Registri plačilne nesposobnosti

Kateri podatki o plačilni nesposobnosti so na voljo v Estoniji?

Estonija nima posebnega registra plačilne nesposobnosti. Vendar Povezava se odpre v novem oknuestonski poslovni register ter register nepridobitnih združenj in fundacij vsebujeta informacije o stečajih pravnih oseb in samozaposlenih oseb. Informacije o razglasitvah stečaja pravnih in fizičnih oseb so na voljo tudi v uradni elektronski publikaciji Ametlikud Teadaanded (uradne objave), v kateri so objavljena tudi obvestila o stečajih in stečajnih postopkih.

V estonski poslovni register ter register nepridobitnih združenj in fundacij se na podlagi sodne odločbe vnesejo:

 • ustavitev stečajnega postopka brez razglasitve stečaja,
 • razglasitev stečaja skupaj z imenom in osebno identifikacijsko številko stečajnega upravitelja ter opombo, da ta zastopa podjetje,
 • razveljavitev razglasitve stečaja skupaj z vpisom, ki nakazuje nadaljevanje poslovanja podjetja,
 • razveljavitev razglasitve stečaja in izbris podjetja iz registra,
 • končanje stečajnega postopka in izbris podjetja iz registra ali nadaljevanje njegovega poslovanja,
 • dogovor in njegovo obdobje veljavnosti skupaj z vpisom, ki nakazuje nadaljevanje poslovanja,
 • razglasitev ničnosti dogovora in obnova postopka za razglasitev stečaja skupaj z opombo, da podjetje zastopa stečajni upravitelj,
 • končanje veljavnosti dogovora in razrešitev stečajnega upravitelja.

Podatki o prepovedih poslovanja, izrečenih dolžniku ali osebi, pooblaščeni za njegovo zastopanje, ali o prepovedih opravljanja gospodarske dejavnosti, izrečenih tej osebi, se ne vpišejo v register.

Estonski poslovni register vsebuje naslednje informacije o pravnih osebah v stečaju:

 • ime pravne osebe,
 • registrsko številko,
 • naslov,
 • ime stečajnega upravitelja,
 • ime člana upravnega odbora,
 • datum sklepa/razsodbe o stečaju in številko sklepa ali civilne zadeve.

Ali je dostop do podatkov o plačilni nesposobnosti brezplačen?

Do podatkov v registru je mogoče dostopati v Povezava se odpre v novem oknuregistrskih oddelkih, prek Povezava se odpre v novem oknuspleta in v Povezava se odpre v novem oknunotarskih uradih. Dostop do podatkov v poslovnem registru in v registru nepridobitnih združenj in fundacij ter do dokumentov v mapah je brezplačen v registrskih oddelkih.

Brezplačno je spletno iskanje informacij o pravnih osebah, samozaposlenih osebah, podružnicah tujih podjetij in sodnih postopkih ter dostopanje do podatkov v listkovnem registru (vključno z zgodovinskimi podatki). Plačljiva pa so druga iskanja, vključno z zgodovinskimi podatki v listkovnem registru, ter dostop do letnih poročil, člankov združenja in drugih dokumentov. Cenik uporabe digitalnih podatkov iz poslovnega registra je določen v Povezava se odpre v novem oknupravilniku ministrstva za pravosodje.

Vpogled v podatke v registru in dokumente v mapah je plačljiv v notarskih uradih. Cenik je določen v Povezava se odpre v novem oknuzakonu o cenah notarskih storitev.

Dostop do uradne elektronske publikacije Povezava se odpre v novem oknuAmetlikud Teadaanded (uradne objave) je brezplačen.

Podatki o prepovedih poslovanja so objavljeni in brezplačno dostopni na Povezava se odpre v novem oknuspletu.

Kako poiskati podatke o plačilni nesposobnosti?

Pravno ali samozaposleno osebo lahko v informacijskem sistemu poslovnega registra (e-poslovnem registru) iščete po firmi, imenu ali registrski številki. Iz statusa pravne ali samozaposlene osebe je razvidno, ali je ta oseba v stečaju ali ne.

Zgodovina informacijske storitve v zvezi s plačilno nesposobnostjo

Estonska storitev v zvezi s plačilno nesposobnostjo je na voljo od 1. septembra 1995.


Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.
Zaradi izstopa Združenega kraljestva iz Evropske unije države članice posodabljajo strani z nacionalno vsebino na tem spletišču. Če spletna stran vključuje vsebino, ki še ne odraža izstopa Združenega kraljestva, je nenamerna in jo bomo ustrezno odpravili.

Zadnja posodobitev: 03/08/2017