Stäng

NU FINNS EN NY BETAVERSION AV PORTALEN!

Testa betaversionen av den europeiska e-juridikportalen och berätta vad du tycker!

 
 

Sökväg

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Konkurzné registre - Estónsko

Den här sidan har maskinöversatts och kvaliteten kan inte garanteras.

Kvaliteten på den här översättningen har bedömts som: otillförlitlig

Var översättningen till någon hjälp?

Na tejto stránke nájdete stručný prehľad platobnej neschopnosti estónskeho obchodného registra a informácií poskytnutých úradnými obchodnými správami.


Konkurzné registre

Aké informácie o konkurznom konaní sú v Estónsku k dispozícii?

Estónsko nemá samostatný konkurzný register, ale informácie o postupoch na konverziu dlhu a dlhov právnických aj fyzických osôb sa nachádzajú v úradnej online publikácii Odkaz sa zobrazí v novom okne Ametlikud Teadaanded. Okrem toho Odkaz sa zobrazí v novom okneestónsky obchodný register a register neziskových združení a nadácií zahŕňajú zápisy v konkurze právnických osôb a samostatne zárobkovo činných osôb.

Úradné oznamy zahŕňajú napríklad súd a správcov konkurznej podstaty:

 • oznámenie o čase a mieste konkurzného konania a oznámenie o zákaze konania;
 • vyhlásenie konkurzu;
 • oznámenie o stretnutí veriteľov;
 • oznámenie potvrdzujúce pôvodný návrh na pridelenie prostriedkov;
 • oznámenie o ukončení konkurzného konania;
 • oznámenie schválenia plánu konverzie dlhu.

Oznamy uverejnené v celom zozname sa nachádzajú na webovom Odkaz sa zobrazí v novom oknesídle oficiálneho oznámenia.

Do estónskeho obchodného registra a registra neziskových združení a nadácií sa na základe súdneho rozhodnutia zapisujú tieto skutočnosti:

 • zastavenie konkurzného konania bez vyhlásenia konkurzu;
 • vyhlásenie konkurzu, meno a osobný identifikačný kód správcu konkurznej podstaty, ako aj informácia o tom, či je správca oprávnený konať v mene spoločnosti;
 • zrušenie konkurzu a záznam o pokračovaní v podnikateľskej činnosti;
 • zrušenie konkurzu a záznam o výmaze podnikateľa z registra;
 • zastavenie konkurzného konania a záznam o výmaze spoločnosti z registra alebo pokračovaní činnosti;
 • reštrukturalizácia (kompromiss), súvisiace lehoty a záznam o pokračovaní činnosti;
 • zrušenie reštrukturalizácie (kompromiss) a opätovné začatie konkurzného konania, ako aj záznam o tom, že v mene podnikateľa koná správca;
 • koniec kompromisu o prechode z tohto obdobia a prepustení správcu;
 • vymenovanie správcu krytých dlhopisov spolu s jeho menom a osobným identifikačným kódom, ako aj údaj o tom, že je zástupcom úverovej inštitúcie pri riadení a riadení portfólií krytých dlhopisov.

V registri sa nenachádzajú informácie o zákazoch podnikania uložených dlžníkom alebo osobám oprávneným konať v ich mene.

Estónsky obchodný register obsahuje nasledujúce informácie o konkurzoch právnických osôb:

 • meno právnickej osoby;
 • registračný kód;
 • adresa;
 • podrobné údaje o správcovi;
 • podrobné informácie o členoch výkonnej rady;
 • údaje o správcovi kolaterálu;
 • dátum a číslo vyhlásenia konkurzu/iného rozhodnutia súdu alebo číslo občianskoprávnej veci.

Je prístup k informáciám týkajúcim sa konkurzných konaní bezplatný?

Registračné údaje možno prezerať Odkaz sa zobrazí v novom okneonline a v Odkaz sa zobrazí v novom oknekancelárii notára.

Prístup k Odkaz sa zobrazí v novom okne úradným komunikáciám je bezplatný.

Vyhľadávanie informácií o právnických osobách, samostatne zárobkovo činných osobách, pobočkách zahraničných spoločností, informácií o súdnych konaniach alebo prehliadanie výpisov z registra nie je spoplatnené online. Všetko ostatné vyhľadávanie, vrátane prezerania historických údajov výpisu z obchodného registra a výročných správ, spoločenských zmlúv a iných dokumentov je však spoplatnené. Poplatky za používanie počítačových údajov z obchodného registra sú stanovené Odkaz sa zobrazí v novom oknenariadením ministra spravodlivosti.

Za nahliadnutie do údajov registra a spisových dokumentov u notára sa účtuje poplatok. Výška týchto poplatkov je ustanovená Odkaz sa zobrazí v novom oknezákonom o notárskych poplatkoch.

V Ametlikud Teadaanded sa zverejňujú informácie o zákaze podnikania, ku ktorým je bezplatný prístup na Odkaz sa zobrazí v novom okneinternete.

Vyhľadávanie informácií týkajúcich sa konkurzných konaní

V úradných oznámeniach sa môžu údaje o platobnej neschopnosti právnických a fyzických osôb vyhľadávať podľa mena alebo osobného identifikačného čísla/registračného čísla vo všeobecnom vyhľadávaní podľa kľúčových slov. Vyhľadávanie umožňuje jednoduchý prístup ku všetkým nevybaveným a uverejneným oznamom v insolvenčnom konaní. Na konci postupu sa oznámenia uchovávajú v archíve s výnimkou akýchkoľvek oznámení o likvidácii, ktoré zostanú verejné na obdobie troch rokov.

Právnické osoby alebo samostatne zárobkovo činné osoby možno v obchodnom registri vyhľadávať podľa obchodného mena, názvu alebo kódu v registri. V prípade spoločností a samostatne zárobkovo činných osôb sa v obchodnom registri uvádza, či je daný subjekt v konkurze.

Od jesene 2019 je Ametlikud Teadaanded (Úradné oznámenia) rozhraním s insolvenčným registrom Európskeho portálu elektronickej justície, čo umožňuje spoločnostiam, veriteľom a investorom, ktorí chcú investovať v iných členských štátoch, vykonať kontrolu pôvodu priamo z konkurzného registra v inej krajine. Súbor viacjazyčných riešení zvýši transparentnosť cezhraničných informácií o platobnej neschopnosti a uľahčí prístup k nim. Informácie sú bezplatne k dispozícii. Portál je určený na vyhľadanie jednoduchého vyhľadávania, ktoré umožňuje vyhľadávať podľa mena dlžníka zo všetkých prepojených registrov a rozšíreného vyhľadávania, pričom kritériá vyhľadávania závisia od toho, ako krajina identifikuje totožnosť dlžníka. V prípade Estónska je možné vyhľadať meno a osobné identifikačné číslo dlžníka.

História estónskej konkurznej informačnej služby

Estónska konkurzná služba je k dispozícii od 1. septembra 1995.


Toto je strojový preklad obsahu. Vlastník tejto webovej lokality nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za kvalitu strojového prekladu.

Posledná aktualizácia: 19/07/2019