Zamknij

PORTAL JEST JUŻ DOSTĘPNY W WERSJI BETA!

Odwiedź europejski portal „e-Sprawiedliwość” w wersji beta i powiedz nam, co o nim myślisz!

 
 

Ścieżka nawigacji

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Rejestry upadłości - Grecja

Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej grecki. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.

 

Oficjalne tłumaczenie przeglądanej wersji językowej nie istnieje.
Tutaj znajdą Państwo tłumaczenie maszynowe tego tekstu. Ma ono charakter wyłącznie orientacyjny. Autorzy tej strony nie ponoszą odpowiedzialności za jakość tłumaczenia maszynowego.

Grecja nie prowadzi strony internetowej zawierającej rejestry upadłości. Obecnie trwa opracowywanie greckich baz danych w postaci cyfrowej oraz ich elektronicznego interfejsu.


Rejestry upadłości

Jakie informacje można znaleźć w greckim rejestrze upadłości?

Zgodnie z greckim ustawodawstwem procedury upadłościowe dotyczą:

  • upadłości (art. 1-61 ustawy nr 3588/2007, art. 13 ust. 1-4 ustawy nr 4013/2011, art. 22 ust 1 ustawy nr 4055/2012);
  • specjalnego postępowania likwidacyjnego umożliwiającego kontynuację działalności (ειδική εκκαθάριση εν λειτουργία) (art. 106k ustawy nr 3588/2007, art. 12 ustawy nr 4013/2011);
  • uchwał przedupadłościowych (προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης) (art. 70-101 ustawy nr 3588/2007, art. 22 ust. 2 ustawy nr 4055/2012, art. 116 ust. 3 i 234 ust. 1-3 ustawy nr 4072/1012);
  • planów restrukturyzacji (art. 109-123 ustawy nr 3588/2007, art. 34 ust. 1 ustawy nr 3858/2010);
  • uproszczonego postępowania dotyczącego niewielkich upadłości (απλοποιημένη διαδικασία επί πτωχεύσεων μικρού αντικειμένου) (art. 162-163 ustawy nr 3588/2007);

Lokalne sądy rejonowe orzekające w sprawach cywilnych (ειρηνοδικεία) rozpoznają sprawy i wydają orzeczenia w sprawie wniosków dotyczących upadłości osób fizycznych.

Lokalne sądy pierwszej instancji (πρωτοδικεία) rozpoznają sprawy i wydają orzeczenia w sprawie wniosków dotyczących upadłości stowarzyszeń (προσωπικές εταιρίες), spółek komandytowych (ετερόρρυθμες εταιρίες), spółek jawnych (ομόρρυθμες εταιρίες), prywatnych spółek kapitałowych (ιδιωτικές κεφαλαιουχικές εταιρίες), spółek z ograniczoną odpowiedzialnością (εταιρίες περιορισμένης ευθύνης), spółek akcyjnych (ανώνυμες εταιρίες), spółek europejskich oraz spółdzielni europejskich.

Zadaniem Ogólnego Rejestru Handlowego (Γενικό Εμπορικό Μητρώο – ΓΕΜΗ) przy lokalnych izbach handlowych jest wydawanie niezbędnych zaświadczeń wykorzystywanych w ramach postępowania upadłościowego.

Czy dostęp do greckiego rejestru upadłości jest bezpłatny?

Nie istnieje taka możliwość.

Przeszukiwanie greckiego rejestru upadłości

Historia greckiego rejestru upadłości


Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.
W związku z wystąpieniem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej państwa członkowskie aktualizują obecnie niektóre strony portalu zawierające treści krajowe. Jeżeli dana strona zawiera treści, które nie zostały jeszcze dostosowane w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa, jest to niezamierzone i zostanie wkrótce skorygowane.

Ostatnia aktualizacja: 03/07/2019