Insolvenční rejstříky - Řecko

Upozorňujeme, že výchozí řečtina verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
K dispozici jsou již tyto aktualizované překlady: španělštinaněmčinaestonštinaangličtinafrancouzštinapolštinaportugalština

Řecko nemá žádný internetový portál insolvenčních rejstříků. Připravujeme návrh digitalizace našich databází a jejich elektronického rozhraní.


Insolvenční rejstříky

Jaké informace nabízí řecký insolvenční rejstřík?

Podle řecké legislativy patří mezi insolvenční řízení:

  • konkurz (články 1–61 zákona 3588/2007, čl. 13 odst. 1–4 zákona 4013/2011, čl. 22 odst. 1 zákona 4055/2012),
  • zvláštní konkurz při zachování provozu (článek 106k zákona 3588/2007, článek 12 zákona 4013/2011),
  • předkonkurzní řešení (články 70–101 zákona 3588/2007, čl. 22 odst. 2 zákona 4055/2012, čl. 116 odst. 3, čl. 234 odst. 1–3 zákona 4072/2012),
  • restrukturalizační plány (články 109–123 zákona 3588/2007, čl. 34 odst. 1 zákona 3858/2010),
  • zjednodušený postup pro menší konkurzy (články 162–163 zákona 3588/2007),

Místní obvodní občanskoprávní soudy jsou odpovědné za řešení případů a vydávání rozhodnutí o žádostech týkajících se konkurzu fyzických osob.

Místní obvodní soudy první instance jsou odpovědné za řešení případů a vydávání rozhodnutí o žádostech týkajících se konkurzu osobních společností, komanditních společností, veřejných obchodních společností, soukromých kapitálových společností, společností s ručením omezeným, akciových společností, evropských společností a evropských družstevních společností.

Obecný obchodní rejstřík u místních obchodních komor je odpovědný za vydávání nezbytných osvědčení pro konkurzní řízení.

Je přístup do řeckého insolvenčního rejstříku zdarma?

Tato možnost neexistuje.

Jak mohu v řeckém insolvenčním rejstříku vyhledávat?

-

Historie řeckého insolvenčního rejstříku


Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Poslední aktualizace: 03/07/2019