Registri nesolventnosti - Grčka

Izvorna jezična inačica ove stranice grčki nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Sljedeći jezici: španjolskinjemačkiestonskiengleskifrancuskipoljskiportugalski već su prevedeni.

Grčka nema elektroničnih stečajnih registara. Digitalizacija baza podataka i elektroničkih sučelja trenutačno je u pripremi.


Registri nesolventnosti

Što grčki stečajni registar nudi?

Prema grčkom zakonodavstvu, stečajni postupci su:

  • bankrot (članci od 1. do 61. Zakona 3588/2007, članak 13. stavci od 1. do 4. Zakona 4013/2011, članak 22. stavak 1. Zakona 4055/2012);
  • posebna likvidacija s nastavkom poslovanja (ειδική εκκαθάριση εν λειτουργία) (članak 106. točka (k) Zakona 3588/2007, članak 12. Zakona 4013/2011);
  • predstečajna nagodba (προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης) (članci od 70. do 101. zakona 3588/2007, članak 22. stavak 2. Zakona 4055/2012, članak 116. stavak 3. i 234. stavci od 1. do 3. Zakona 4072/1012);
  • plan restrukturiranja (članci od 109. do 123. Zakona 3588/2007, članak 34. stavak 1. Zakona 3858/2010);
  • pojednostavljeni postupak za manje bankrote (απλοποιημένη διαδικασία επί πτωχεύσεων μικρού αντικειμένου) (članci 162. i 163. Zakona 3588/2007);

Lokalni općinski građanski sudovi (ειρηνοδικεία) nadležni su za vođenje predmeta i donošenje odluka o zahtjevima u pogledu bankrota fizičkih osoba.

Lokalni prvostupanjski sudovi (πρωτοδικεία) odgovorni su za vođenje predmeta i izdavanje odluka o zahtjevima u pogledu bankrota trgovačkih društava (προσωπικές εταιρίες), komanditnih društava (ετερόρρυθμες εταιρίες), općih partnerskih društava (ομόρρυθμες εταιρίες), privatnih poduzeća (ιδιωτικές κεφαλαιουχικές εταιρίες), društva s ograničenom odgovornošću (εταιρίες περιορισμένης ευθύνης), javna dionička društva (ανώνυμες εταιρίες), europskih trgovačkih i zadružnih društava.

Opći trgovački registar (Γενικό Εμπορικό Μητρώο – ΓΕΜΗ) u lokalnoj gospodarskoj komori nadležan je za izdavanje potrebnih certifikata koji se odnose na stečajni postupak.

Je li pristup grčkom stečajnom registru besplatan?

Ne postoji takva mogućnost.

Kako pretražiti grčki stečajni registar?

Povijest grčkog stečajnog registra


Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Posljednji put ažurirano: 03/07/2019