Fermer

LA VERSION BÊTA DU PORTAIL EST DISPONIBLE!

Consultez la version bêta du portail européen e-Justice et faites-nous part de votre expérience!

 
 

Chemin de navigation

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Maksātnespējas reģistri - Spānija

Cette page a été traduite automatiquement: sa qualité ne peut pas être garantie.

La qualité de cette traduction a été évaluée comme: mauvaise

Estimez-vous que cette traduction est utile?


Maksātnespējas reģistri

Spānijas rezolūciju reģistrs

Reklāmas un/vai konkurences informācijas regulējums ir būtisks pārredzamības un tiesiskās noteiktības elements, ko Spānijā veic Valsts maksātnespējas reģistrs, kas regulē Maksātnespējas likuma 198. pantu. Šis noteikums ir īstenots ar 15. novembris Karaļa dekrētu Nr. 892/2013, ar kuru saskaņā ar Tieslietu ministriju ir uzticēta Valsts maksātnespējas reģistra vadības komisāru kolēģija.

Maksātnespējas reģistrs atbilst trīskāršam mērķim:

  • Tādu lēmumu un aktu, kas izdoti saskaņā ar Maksātnespējas likumu, un reģistrācijas numura, kas izriet no maksātnespējas procedūrām, izplatīšana un publicēšana.
  • Koordināciju starp dažādiem publiskiem reģistriem, kuros ir deklarācija par konkursu un sūdzību situāciju.
  • Izveidot to maksātnespējas administratoru sarakstu, kuri atbilst tiesību aktos noteiktajām un normatīvajām prasībām. Tomēr šī loma vēl nav ieviesta praksē.

Valsts maksātnespējas reģistrs ir pieejams tīmekļa portālā: Saite atveras jaunā logāHTTP:// www.publicidadconcursal.es/.

Valsts maksātnespējas reģistra uzdevums ir koncentrēt šo būtisko informāciju, kas radīsies konkurences apstākļos, kas izpaužas tikai kā informatīva vērtība vai plaši pazīstama reklāma.

Vai Maksātnespējas reģistra aplūkošana ir bez maksas?

Piekļuve Valsts maksātnespējas reģistram ir bez maksas.

Kā meklēt Bulgārijas maksātnespējas reģistru?

Valsts maksātnespējas reģistrs ir veidots četrās nodaļās, kurās reģistrāciju veic parādnieks vai parādnieks, pamatojoties uz hronoloģisku kritēriju:

  1. Maksātnespējas pirmā daļa: tajā, no vienas puses, ir lēmumi, kas jāpublicē saskaņā ar Maksātnespējas likuma 23. pantu, un, no otras puses, lēmumi reģistrēt Maksātnespējas likuma 5.a pantā paredzēto paziņojumu par sarunām. Ar šo pirmo iedaļu sniedz arī publicitāti, lai sāktu maksātnespējas procedūras, kas sāktas citā dalībvalstī saskaņā ar Eiropas Savienības noteikumiem par maksātnespējas procedūrām.
  2. 2. iedaļa — no reģistrācijas: tas ietver arī reģistrētus lēmumus, kas ievadīti vai reģistrēti visos Maksātnespējas likuma 24. pantā minētajos publiskajos reģistros.
  3. Trešā sadaļa, kas attiecas uz strīdu izšķiršanu ārpustiesas kārtībā: tajā ir ietvertas procedūras, lai vērstos pret tiesas norēķiniem par maksājumiem saskaņā ar Maksātnespējas likuma X sadaļu un Maksātnespējas likuma ceturtā papildu noteikuma pārfinansēšanas līgumu tiesiskā apstiprinājuma atklāšanu.
  4. 4. sadaļa — no maksātnespējas un deleģētajiem palīgiem (jāizstrādā un jāizveido).

Lai veiktu meklēšanu, var ierakstīt gan maksātnespējīga parādnieka, gan maksātnespējas procesa administratora vārdu un ar to saistīto informāciju sniedz katrā no specializētajām nodaļām.

Bulgārijas Brandas reģistra vēsture

2003. gada bankrota likums neparedzēja nekādu reģistrāciju konkursu izsludināšanai, jo jautājums bija par to, kas tolaik bija reklāmas shēma mūsu uzņēmējdarbības tiesībās, pamatojoties uz reklāmas publicēšanu dienas laikrakstos, kas bija lielākie reklāmas materiāli. Tā rezultātā procedūras paralīze palielinās, jo šāda reklāma tika veikta ar aktīvu masu, un tai ne vienmēr bija iespējams veikt tās finansēšanu.

Karaļa 2012. gada 27. marts dekrētlikums Nr. 3/2009 par steidzamiem pasākumiem nodokļu, finanšu un bankrota jomā, ņemot vērā mainīgo ekonomisko situāciju, bija pirmais, kas stiprināja Maksātnespējas likuma 198. pantā paredzēto publisko reģistru (sākotnēji bija saistīts ar bankrotējušo uzņēmumu taisnīgumu un maksātnespējas procesa administratoru iecelšanu vai diskvalifikāciju), kas kopš tā laika ir saņēmis Valsts maksātnespējas reģistra nosaukumu. Kopš tā laika šis noteikums ir secīgi grozīts, to papildina nosacījumi, kas attiecas uz citiem noteikumiem, kuros dažu pasākumu publicēšana ir paredzēta, izmantojot reģistru. Pašlaik Maksātnespējas likuma 198. pants ir īstenots ar 2009. gada 15. novembris Karaļa dekrētu Nr. 892/2013, ar ko regulē Valsts maksātnespējas reģistru.

Saites

Saite atveras jaunā logāhttp://www.mjusticia.es/

Saite atveras jaunā logāhttp://www.publicidadconcursal.es/

Saite atveras jaunā logāhttp://www.registradores.org


Šis ir satura mašīntulkojums. Šīs lapas īpašnieks neuzņemas pilnīgi nekādu atbildību par šī mašīntulkojuma kvalitāti.

Lapa atjaunināta: 20/11/2019