Închide

VERSIUNEA BETA A PORTALULUI ESTE ACUM DISPONIBILĂ!

Accesați versiunea BETA a portalului european e-justiție și spuneți-ne cum vi se pare!

 
 

Cale de navigare

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Insolvenční rejstříky - Španělsko

Această pagină este o versiune realizată cu ajutorul instrumentului de traducere automată. Nu putem oferi nicio garanție în ceea ce privește calitatea traducerii.

Traducerea a fost evaluată ca fiind inacceptabilă

V-a fost utilă traducerea?


Insolvenční rejstříky

Španělský rejstřík usnesení

Regulace reklamy a /nebo informací o hospodářské soutěži je základním prvkem transparentnosti a právní jistoty, který je ve Španělsku prováděn prostřednictvím veřejného insolvenčního rejstříku, který upravuje čl. 198 úpadkového práva. Toto ustanovení bylo provedeno královským nařízením č. 892/2013 ze dne 15. listopadu, kterým soudní kolegium pověřilo vedením veřejného insolvenčního rejstříku ministerstvo spravedlnosti.

Veřejný insolvenční rejstřík plní trojí cíl:

  • Rozdělení a zveřejnění rozhodnutí a aktů vydaných podle insolvenčního zákona a registračního čísla vyplývajícího z úpadkového řízení.
  • Koordinace mezi různými veřejnými rejstříky, které obsahují prohlášení o soutěži a vhled do veřejného sektoru.
  • Vytvořit seznam insolvenčních správců, kteří splňují zákonné a zákonné požadavky. Tato úloha však dosud nebyla uvedena do praxe.

Veřejný insolvenční rejstřík je na webovém portálu: Odkaz se otevře v novém okně.HTTP:// www.publicidadconcursal.es/.

Rejstřík Insolvenčního rejstříku má za úkol soustředit tyto relevantní informace, které vzniknou v průběhu výběrového řízení, které má čistě informativní hodnotu, nebo za dobře známou reklamu.

Je přístup do insolvenčního rejstříku bezplatný?

Přístup do veřejného insolvenčního rejstříku je bezplatný.

Jak vyhledávat v bulharském insolvenčním rejstříku?

Veřejný insolvenční rejstřík je strukturován do čtyř oddílů, v nichž jsou registrace nařízena dlužníkem nebo dlužníkem a na základě chronologického kritéria:

  1. První část, „Insolvency“: obsahuje jednak rozhodnutí, která mají být zveřejněna v souladu s čl. 23 insolvenčního zákona, a jednak rozhodnutí o zahájení jednání podle čl. 5a insolvenčního zákona. Tento první oddíl rovněž zajistí propagaci zahájení úpadkového řízení zahájené v jiném členském státě v souladu s pravidly Evropské unie upravujícími úpadková řízení.
  2. Oddíl 2 od registrace: to zahrnuje registrovaná rozhodnutí zapsaná nebo registrovaná ve všech veřejných rejstřících osob uvedených v čl. 24 insolvenčního zákona.
  3. Třetí oddíl v mimosoudním vyrovnání: obsahuje postupy pro dosažení mimosoudního vyrovnání plateb podle hlavy X úpadkového práva a zveřejnění soudního schválení dohod o refinancování čtvrtého dodatečného ustanovení úpadkového práva.
  4. Oddíl 4 od insolvenčních a delegovaných asistentů (bude vypracován a vytvořen).

Za účelem provedení vyhledávání je možné uvést jak jméno dlužníka v platební neschopnosti, tak jméno správce podstaty a v každém z těchto oddílů se poskytnou související informace.

Historie bulharského rejstříku poboček

Zákon o úpadku z roku 2003 nestanovil žádnou registraci pro reklamu na výběrová řízení, přičemž otázka se týkala tehdejšího systému reklamy v našem právu obchodních společností, a to na základě zveřejnění reklamy v denním tisku největší publicity provincie. To vedlo ke zvýšení stupně ochromení postupu, neboť taková reklama byla prováděna prostřednictvím aktivní hmoty a nebylo vždy možné předpokládat jeho financování.

Královským legislativním nařízením 3/2009 ze dne 27. března 2012 o naléhavých opatřeních v oblasti daní, financí a úpadku se vzhledem k měnící se hospodářské situaci jednalo o první posílení veřejného rejstříku podle čl. 198 zákona o úpadku (který se původně omezil na spravedlnost společností v úpadku a jmenování či vyloučení insolvenčních správců), který od té doby obdržel název veřejného insolvenčního rejstříku. Od té doby bylo toto ustanovení předmětem následných změn doplněných o další ustanovení, která se týkala jiných ustanovení, v jejichž rámci bylo zveřejnění určitých opatření upraveno prostřednictvím rejstříku. V současné době je čl. 198 insolvenčního zákona proveden královským nařízením č. 892/2013 ze dne 15. listopadu 2009, kterým se upravuje insolvenční rejstřík.

Související odkazy

Odkaz se otevře v novém okně.http://www.mjusticia.es/

Odkaz se otevře v novém okně.http://www.publicidadconcursal.es/

Odkaz se otevře v novém okně.http://www.registradores.org


Toto je strojový překlad. Provozovatel těchto stránek odmítá právní odpovědnost za kvalitu tohoto strojového překladu.

Poslední aktualizace: 20/11/2019