Zavrieť

BETA VERZIA PORTÁLU JE UŽ DOSTUPNÁ!

Navštívte BETA verziu Európskeho portálu elektronickej justície a napíšte nám, čo si o nej myslíte.

 
 

Navigačný riadok

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Регистри по несъстоятелност - Испания

Ide o strojový preklad tejto stránky - vlastník webovej lokality neručí za jeho kvalitu.

Kvalita tohto prekladu bola ohodnotená ako: nespoľahlivá

Je podľa vás tento preklad užitočný?


Регистри по несъстоятелност

Испанският регистър на решенията

Регулирането на рекламата и/или информацията за конкуренцията е съществен елемент на прозрачността и правната сигурност, който се извършва в Испания чрез публичния регистър по несъстоятелност, в който се урежда член 198 от Закона за несъстоятелността. Тази разпоредба е въведена с Кралски указ 892/2013 от 15 ноември, който възлага на колегията на длъжностните лица в Министерството на правосъдието управлението на регистъра по несъстоятелност.

Публичният регистър по несъстоятелност има тройна цел:

  • Разпределението и публикуването на решенията и актовете, издадени съгласно Закона за несъстоятелността, и регистрационния номер в резултат на производството по несъстоятелност.
  • Координацията между различните публични регистри, съдържащи декларацията на конкурса и на превратностите.
  • Създаване на списък с синдици, които отговарят на законовите и подзаконовите изисквания. Тази роля обаче все още не е приложена на практика.

Публичният регистър по несъстоятелност е на уеб портал: Връзката отваря нов прозорецHTTP:// www.publicidadconcursal.es/.

Функцията за концентриране на тази релевантна информация, която ще бъде създадена при провеждане на конкурс, която има чисто информативна стойност или за популярната реклама.

Достъпът до регистъра по несъстоятелност безплатен ли е?

Достъпът до публичния регистър по несъстоятелност е безплатен.

Как да направя справка в българския регистър по несъстоятелност?

Публичният регистър по несъстоятелност е структуриран в четири раздела, в които длъжникът или длъжникът разпореждат регистрации въз основа на хронологичен ред:

  1. Първи раздел, по несъстоятелност: то съдържа, от една страна, решенията, които трябва да бъдат публикувани в съответствие с член 23 от Закона за несъстоятелността, и от друга страна, решенията за вписване на съобщенията за преговори, предвидени в член 5а от Закона за несъстоятелността. Този първи раздел осигурява също публичност за образуването на производство по несъстоятелност, образувано в друга държава членка, в съответствие с правилата на Европейския съюз относно производството по несъстоятелност.
  2. Раздел 2 — от регистрацията: това включва регистрирани решения, въведени или регистрирани във всички публични регистри на лицата, посочени в член 24 от Закона за несъстоятелността.
  3. Трети раздел, за извънсъдебно уреждане на спорове: в него се съдържат процедурите за уреждане на плащанията по плащания по силата на дял X от Закона за несъстоятелността и оповестяването на съдебното одобрение на споразуменията за рефинансиране на четвъртата допълнителна разпоредба от Закона за несъстоятелността.
  4. Раздел 4 — от парламентарни сътрудници и делегирани асистенти (предстои да бъдат разработени и създадени).

За извършване на търсене може да бъде вписано както името на неплатежоспособния длъжник, така и на синдика, както и съответната информация във всеки раздел.

История на българския регистър на клонове

Законът за обявяване в несъстоятелност от 2003 г. не предвижда никаква регистрация за обявяване на конкурси, като въпросът се отнася до това, което е било схемата за реклама в нашето дружествено право, въз основа на публикуването на рекламни обяви в ежедневната реклама на провинцията. Това е довело до увеличаване на степента на парализиране на процедурата, тъй като такава реклама е била извършена от активната маса и не винаги е била възможно тя да поеме финансирането ѝ.

Кралски указ-закон 3/2009 от 27 март 2012 г. относно спешни мерки в областта на данъчното облагане, финансите и несъстоятелността с оглед на променящата се икономическа ситуация беше първият, който укрепи публичния регистър, предвиден в член 198 от Закона за несъстоятелността (който първоначално беше ограничен до справедливостта на фалиралите дружества и назначаването или лишаването от права на синдици), който впоследствие получи наименованието на публичния регистър по несъстоятелност. Оттогава тази разпоредба подлежи на последователни изменения, допълнени от тези, които се отнасят до други разпоредби, в които е предвидено публикуването на определени мерки посредством регистъра. Понастоящем член 198 от Закона за несъстоятелността се прилага с Кралски указ 892/2013 от 15 ноември 2009 г. относно публичния регистър по несъстоятелност.

Свързани връзки

Връзката отваря нов прозорецhttp://www.mjusticia.es/

Връзката отваря нов прозорецhttp://www.publicidadconcursal.es/

Връзката отваря нов прозорецhttp://www.registradores.org


Това е машинен превод на съдържанието. Собственикът на настоящата страница не носи никаква отговорност за качеството на този машинно преведен текст.

Последна актуализация: 20/11/2019