Zavrieť

BETA VERZIA PORTÁLU JE UŽ DOSTUPNÁ!

Navštívte BETA verziu Európskeho portálu elektronickej justície a napíšte nám, čo si o nej myslíte.

 
 

Navigačný riadok

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Maksejõuetuse registrid - Hispaania

Ide o strojový preklad tejto stránky - vlastník webovej lokality neručí za jeho kvalitu.

Kvalita tohto prekladu bola ohodnotená ako: nespoľahlivá

Je podľa vás tento preklad užitočný?


Maksejõuetuse registrid

Hispaania resolutsioonide register

Reklaami- ja/või konkurentsiteabe reguleerimine on läbipaistvuse ja õiguskindluse oluline osa, mida Hispaanias teostatakse maksejõuetuse seaduse artiklit 198 reguleeriva riikliku maksejõuetusregistri kaudu. Seda sätet on rakendatud 15. novembri kuningliku dekreediga 892/2013, millega tehakse registripidajate kolleegiumile ülesandeks juhtida justiitsministeeriumi haldusalasse kuuluvat riigi maksejõuetuse registrit.

Avalikul maksejõuetusregistril on kolm eesmärki:

  • Maksejõuetusseaduse alusel välja antud otsuste ja aktide levitamine ja avaldamine ning maksejõuetusmenetlusest tulenev registreerimisnumber.
  • Konkursi väljakuulutamist ja viktoriine sisaldavate avalike registrite tegevuse kooskõlastamine.
  • Koostada põhikirjalistele ja regulatiivsetele nõuetele vastavate pankrotihaldurite nimekiri. Seda rolli ei ole aga veel rakendatud.

Riiklik maksejõuetuse register asub veebiportaalis: Lingil klikates avaneb uus akenHttp://www.publicidadconcursal.es/.

Avaliku maksejõuetusregistri ülesanne on koondada see asjakohane teave, mis saadakse konkursi käigus ja millel on üksnes informatiivne või üldtuntud reklaamiväärtus.

Kas juurdepääs maksejõuetuse registrile on tasuta?

Juurdepääs riikliku maksejõuetuse registrile on tasuta.

Kuidas teha päringuid Bulgaaria maksejõuetusregistris?

Riiklik maksejõuetuse register koosneb neljast osast, kus võlgnik või võlgnik nõuab registreerimist kronoloogilise kriteeriumi alusel:

  1. Maksejõuetusmenetluse esimene jagu: see sisaldab ühelt poolt otsuseid, mis tuleb avaldada vastavalt maksejõuetusseaduse artiklile 23, ja teiselt poolt otsuseid maksejõuetusseaduse artiklis 5a ette nähtud läbirääkimistest teatamise kohta. Esimeses jaos avaldatakse ka teave teises liikmesriigis algatatud maksejõuetusmenetluse algatamise kohta kooskõlas maksejõuetusmenetlust käsitlevate Euroopa Liidu eeskirjadega.
  2. Osa alates registreerimisest: see hõlmab registreeritud otsuseid, mis on kantud või registreeritud kõigis maksejõuetusseaduse artiklis 24 osutatud isikute avalikes registrites.
  3. Kolmas jagu: kohtuvälised kokkulepped: see sisaldab maksejõuetusseaduse X jaotise kohaste maksetega seotud kohtuväliste kokkulepete sõlmimise korda ja maksejõuetusseaduse neljanda lisasätte refinantseerimislepingute kohtuliku heakskiitmise avalikustamist.
  4. Jagu alates maksejõuetusest ja delegeeritud assistentidest (mis tuleb välja töötada ja luua).

Otsingute tegemiseks võib sisestada nii maksejõuetu võlgniku kui ka pankrotihalduri nime ning sellega seotud teave esitatakse igas jaos.

Bulgaaria filiaalide registri ajalugu

2003. aasta pankrotiseadus ei näinud ette mingit registreerimist konkursside reklaamimise eesmärgil, kuna küsimus oli selles, milline oli tollane reklaamisüsteem meie äriühinguõiguses, mis põhines reklaamide avaldamisel provintsi suurima reklaamiajalehtedes. See tõi kaasa menetluse üha suurema halvatuse, kuna selline reklaam toimus aktiivse massi poolt ja tal ei olnud alati võimalik oma rahastamist eeldada.

27. märtsi 2009. aasta kuninglik dekreetseadus 3/2012 kiireloomuliste meetmete kohta maksustamise, rahanduse ja pankroti valdkonnas seoses muutuva majandusolukorraga oli esimene, millega tugevdati maksejõuetusseaduse artiklis 198 ette nähtud avalikku registrit (mis algselt piirdus pankrotis olevate äriühingute õiglusega ja pankrotihaldurite määramise või diskvalifitseerimisega), mis on nüüdseks saanud riikliku maksejõuetusregistri nime. Sellest ajast alates on seda sätet mitu korda muudetud, mida on täiendatud sätetega, mis käsitlevad teisi sätteid, milles on registri kaudu ette nähtud teatavate meetmete avaldamine. Praegu rakendatakse maksejõuetusseaduse artiklit 198 15. novembri 2013. aasta kuningliku dekreediga 892/2009, millega reguleeritakse riiklikku maksejõuetusregistrit.

Lingid

Lingil klikates avaneb uus akenhttp://www.mjusticia.es/

Lingil klikates avaneb uus akenhttp://www.publicidadconcursal.es/

Lingil klikates avaneb uus akenhttp://www.registradores.org


See on sisu masintõlge. Lehekülje omanik ei vastuta masintõlgitud teksti kvaliteedi eest.

Viimati uuendatud: 20/11/2019