Zavrieť

BETA VERZIA PORTÁLU JE UŽ DOSTUPNÁ!

Navštívte BETA verziu Európskeho portálu elektronickej justície a napíšte nám, čo si o nej myslíte.

 
 

Navigačný riadok

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Insolventieregisters - Spanje

Ide o strojový preklad tejto stránky - vlastník webovej lokality neručí za jeho kvalitu.

Kvalita tohto prekladu bola ohodnotená ako: nespoľahlivá

Je podľa vás tento preklad užitočný?


Insolventieregisters

Het Spaanse register van resoluties

De regulering van reclame en/of informatie uit het oogpunt van de mededinging is een essentieel element van transparantie en rechtszekerheid, dat in Spanje wordt uitgevoerd via het bij artikel 198 van de insolventiewet geregelde Public Insolvency Register. Deze bepaling is geïmplementeerd bij Koninklijk Besluit 892/2013 van 15 november, waarbij het College van griffiers belast wordt met het beheer van het register van openbare schuldeisers, onder het ministerie van Justitie.

Het „Public Insolvency Register” beantwoordt aan een drieledig doel:

  • De verspreiding en publicatie van besluiten en besluiten uit hoofde van de Insolvency Act en het uit de insolventieprocedure voortvloeiende registratienummer.
  • De coördinatie tussen de verschillende openbare registers die de verklaring van de wedstrijd en de wisselvalligheden bevatten.
  • Opstellen van de lijst van bewindvoerders die voldoen aan de wettelijke en bestuursrechtelijke voorschriften. Deze rol is echter nog niet in de praktijk gebracht.

Het openbaar register staat op een webportaal: De link wordt in een nieuw venster geopend.Www.publicidadconcursal.es/.

Het register van de openbare insolventieregisters heeft als functie deze relevante informatie te bundelen, die zal worden gegenereerd tijdens de uitvoering van een vergelijkend onderzoek, dat van zuiver informatieve waarde is of van bekende reclame.

Is de toegang tot het insolventieregister kosteloos?

De toegang tot het openbaar register is gratis.

Hoe kunt u het Bulgaarse insolventieregister doorzoeken?

Het register van openbare insolventieregisters bestaat uit vier delen waarin de inschrijving wordt gelast door de schuldenaar of de schuldenaar en op basis van een chronologisch criterium:

  1. Eerste deel van de insolventieprocedure: het bevat enerzijds besluiten die overeenkomstig artikel 23 van de faillissementswet moeten worden bekendgemaakt, en anderzijds besluiten tot vastlegging van de in artikel 5 bis van de faillissementswet bedoelde onderhandelingen. In dit deel wordt ook bekendgemaakt dat in een andere lidstaat overeenkomstig de regels van de Europese Unie betreffende insolventieprocedures een insolventieprocedure is geopend.
  2. Afdeling 2, van registratie: dit omvat geregistreerde of geregistreerde beslissingen in alle openbare registers van personen als bedoeld in artikel 24 van de faillissementswet.
  3. Derde afdeling, van de buitengerechtelijke schikkingen: het bevat de procedures voor het bereiken van gerechtelijke schikkingen voor betalingen op grond van titel X van de faillissementswet en voor de openbaarmaking van de rechterlijke goedkeuring van de herfinancieringsovereenkomsten van de vierde aanvullende bepaling van de wet op de insolventie van de vennootschap.
  4. Afdeling 4: van insolventie en gedelegeerde assistenten (te ontwikkelen en in het leven te roepen).

Met het oog op de uitvoering van de bevraging kunnen de naam van de insolvente schuldenaar en de insolventiefunctionaris worden ingevuld en wordt de desbetreffende informatie in elk van de rubrieken verstrekt.

Geschiedenis van het register van bijkantoren in Bulgarije

De faillissementswetgeving van 2003 voorzag niet in een registratie voor de bekendmaking van vergelijkende onderzoeken, waarbij de vraag werd gesteld wat destijds het systeem van reclame in ons vennootschapsrecht was, gebaseerd op de publicatie van advertenties in de dagelijkse kranten van de grootste publiciteit van de provincie. Dit leidde tot een toenemende verlamming van de procedure, aangezien dergelijke reclame werd gemaakt door de actieve massa en het niet altijd mogelijk was om de financiering ervan op zich te nemen.

Koninklijk Wetsbesluit 3/2009 van 27 maart 2012 inzake urgente maatregelen op het gebied van belastingen, financiën en faillissement in verband met de veranderende economische situatie was de eerste ter versterking van het openbaar register als bedoeld in artikel 198 van de Wet Insolvency Law (dat oorspronkelijk beperkt was tot de eerlijkheid van de gefailleerde ondernemingen en de benoeming of uitsluiting van insolventiefunctionarissen), die sindsdien de naam van het openbaar register heeft ontvangen. Sindsdien is deze bepaling onderworpen aan opeenvolgende wijzigingen, aangevuld door de wijzigingen die betrekking hadden op andere bepalingen, waarin de bekendmaking van bepaalde maatregelen door middel van het register was voorzien. Momenteel wordt artikel 198 van de insolventiewet omgezet bij Koninklijk Besluit 892/2013 van 15 november 2009 tot regeling van het openbaar register.

Gerelateerde links

De link wordt in een nieuw venster geopend.http://www.mjusticia.es/

De link wordt in een nieuw venster geopend.http://www.publicidadconcursal.es/

De link wordt in een nieuw venster geopend.http://www.registradores.org


Deze tekst is automatisch vertaald. De beheerder van deze website kan niet instaan voor de kwaliteit van de vertaling.

Laatste update: 20/11/2019